Сензорни технологии на JUMO надеждно измерват температура и налягане във водородните енергийни системи

21.01.2021 г.7 мин.

От десетилетия водородът се смята за енергиен източник на бъдещето. Той може да се генерира с нулеви емисии на CO2 чрез използването на възобновяеми енергийни източници като вятърната и слънчевата енергия. Също така е лесен за съхранение и има много възможности за приложение. В хода на прехода към надеждно енергийно снабдяване на бъдещето водородът ще играе все по-важна роля в целия свят. Утвърденият производител на решения за измерване на температура и налягане JUMO предлага подходящата сензорна технология за следене на тези параметри в енергийните системи, които няма да оказват негативно влияние върху климата. „Всички тези системи имат едно общо нещо, а именно изискват използването на съвременни сензори за мониторинг и измерване на налягането и температурата, така че потребителите да могат да ги управляват надеждно и безпроблемно“, коментираха за Инженер.bg от ЮМО България.

Немското правителство си е поставило целта да превърне водорода в още един стълб на стратегията за енергиен преход наред с възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност. През следващите няколко години в рамките на тази национална инициатива за преход към водорода като гориво ще бъдат инвестирани общо 9 милиарда евро. „Водородът е наистина универсален елемент. Зеленият водород е идеален източник на енергия, тъй като може да изпълнява различни задачи в една енергийна система. Неизползваната досега слънчева или вятърна енергия ще се оползотворяват за производство на водород, който след това ще може да се съхранява почти неограничено – подобно на това, както сега се съхранява природният газ“, допълниха от ЮМО България.

Един от резултатите би бил, че сезонните колебания в енергопотреблението могат да бъдат компенсирани. Друго предимство е, че водородът е лесен за транспортиране. Съществуващите газопроводи, които ще станат излишни в хода на енергийния преход, могат да бъдат използвани за пренос на водород от крайбрежните региони към вътрешните зони. Това би намалило нуждата от изграждане на нова енергийна инфраструктура. „Водородът е идеален и за директно генериране на топлина, например в газови нагреватели или в отоплителни системи с горивни клетки. Друга област на приложение, която придобива все по-голямо значение, е производството на алтернативни горива, т.нар. Е-горива, за кораби, търговски превозни средства, влакове и самолети“, поясниха българските специалисти на JUMO.

Водородът наистина е елемент с възможности за най-различно приложение. Но все още липсва необходимата инфраструктура за изпълнение на всички тези амбициозни цели. Проучвания прогнозират, че до 2050 г. само в Германия пазарното търсене на електрическа енергия, генерирана от водород, ще достигне между 50 GW и 80 GW. Ако това търсене трябва да бъде удовлетворено, темпът на растеж следва да бъде около 1 GW годишно до края на 20-те години на този век. И дори тогава, до 2050 г. в Германия, ще е необходимо да се внасят до 25 милиона метрични тона водород годишно. Ето защо сега и в бъдеще е важно да се разработят много нови технологии и системи, които са предназначени за водород. Това включва системи за електролиза и горивни клетки, но се простира далеч отвъд тези два аспекта. Изискват се и технологии, които заместват системите за природен газ, както и такива, които синтезират метан и е-горива по начин, който не отделя CO2.

Водородът изисква незначително количество енергия за възпламеняване

„Цитираните системи имат едно общо нещо: изискват използването на съвременни сензори за мониторинг и измерване на налягането и температурата, така че потребителите да могат да ги управляват надеждно и безпроблемно. Водородът е запалим и изисква малко количество енергия за възпламеняване. Той може да се съхранява под формата на течност или газ в резервоари под налягане“, допълниха от ЮМО България.

JUMO предлага и широка продуктова гама за измерване на температурата. Тя включват до 40 различни типа сензори в RTD сонди и термодвойки, които позволяват създаването на измервателни вериги, сертифицирани до ниво на сигурност SIL3. Температурните сонди RTD се предлагат за температури до 700 °C, а термодвойките за температури до 1500 °C.

„JUMO има повече от 70 години натрупан опит в технологиите за измерване на температура и налягане и следователно може да предложи оптималната за измерване на тези характеристики във всякакви приложения“, категорични са от ЮМО България. За измерване на налягането от компанията определят, че това е MIDAS S05 на JUMO.

Този трансмитер на налягането се предлага както за относително, така и за абсолютно налягане. Изцяло заварената и следователно без уплътнения система на измерване, изработена от висококачествена неръждаема стомана 316L, може да се използва в почти всички среди, дори при тежки експлоатационни условия. В нея са използвани пиезорезистивни сензори, които осигуряват капацитет на претоварване за всеки диапазон на измерване. „Що се отнася до сложните SIL или Ex приложения, JUMO dTRANS p20 е добър избор. Взривозащитеното изпълнение [Ex ia] (искробезопасно) позволява сензорът за налягане да бъде монтиран, дори в зони с клас 0. Корпусът и сензорите са произведени от висококачествена неръждаема стомана. Предлага се специална версия за високотемпературни приложения, която може да издържа на температури до 200 °C за технически задачи, включващи горещи флуиди“, допълниха от българския офис на JUMO. Трансмитерът на налягане е регулируем и се адаптира гъвкаво към различни приложения за измерване. Опционалната и лесна за използване програма за настройка осигурява възможност за работа чрез HART интерфейс.

Източник на снимковия материал: ЮМО България, JUMO, pexels.com

Тагове: JUMO, енергетика, контролно-измервателна апаратура, сензори, ЮМО България

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

ЮМО България ЕООД
http://www.jumo.bg/