ATAMIQ и Green Up търсят младите лица на екологичната трансформация чрез конкурса „Зелени инженери“. Включете се сега!

04.05.2023 г.6 мин.

Ако всяко поколение има свой цвят, то безспорно младите хора на 21-ви век са водещи в „зелената“ трансформация с подчертаното си отговорно и проактивно отношение към бъдещето на нашата планета. В определен етап на зрялост всяка тенденция открива не само своите словесни и визуални символи, но извежда на сцената и най-вдъхновяващите си посланици – тези, чиито пример ражда новаторски стратегии и трасира бъдещи реалности. Именно тях – студентите и младите професионалисти с отношение и опит в устойчивите инженерни проекти търсят в своя съвместен конкурс ATAMIQ и GreenUP.

„Светът е изправен пред безпрецедентни екологични предизвикателства и нуждата от устойчиви инженерни решения никога не е била по-голяма. „Зелените“ инженери имат потенциала да повлияят на приемането и интегрирането на устойчиви практики в различните индустрии, проправяйки път към едно по-устойчиво и екологично бъдеще“, заявиха организаторите, за да акцентират върху стратегическата роля на младите професионалисти в екологичния преход.

Условия на конкурса „Зелени инженери“:

В конкурса „Зелени инженери“ могат да участват специалисти и иноватори на възраст от 18 до 35 г., които да представят свой екологичен инженерен проект.

Крайният срок за кандидатстване е 31 юли 2023 г.

Категориите, които обхваща конкурсът, са:

  • Слънчева енергия;
  • Вятърна енергия;
  • Воден сектор;
  • Технология за декарбонизация;
  • Геотермална енергия;
  • OВК сектор;
  • Технологии релевантни за енергийния сектор (автоматизация, дронове, роботика и т.н.).

Критичните проблеми пред човечеството като изчерпването на ресурсите, управлението на отпадъците и енергийната ефективност изискват нова визия, експертиза и опит от инженерните специалисти, насочени към намаляването на въглеродния отпечатък на индустриите, подобряване на съществуващото технологично ниво и постигане на по-добра ефективност. Новата вълна професионалисти притежава знанията, уменията и квалификацията за проектиране на енергийно ефективни сгради, иновативни технологии, целящи оптималното оползотворяване на ресурсите в духа на кръговата икономика.

В този смисъл конкурсът адресира студенти, млади специалисти (18-35 г.) и инженери иноватори, които да представят описание на екологичен инженерен проект, по който са работили (включително университетски проект, дипломна работа, дисертация или реален проект). Нужно е и CV с информация за образованието и/или опита на специалиста.

Какви са наградите от конкурса и как да кандидатствате?

Най-добрият проект ще получи парична награда в размер на 1 000 лв., сертификат и покана за събитието GreenUP Boost. Но далеч не само това! Очакват Ви вълнуващи срещи с водещи експерти във вашата област и  с представители на компании, които реализират иновативни проекти.

Победителят ще бъде обявен на 1 септември 2023 г.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 31 юли 2023 г., но организаторите апелират да се включите колкото е възможно по-скоро, за да могат да осъществят контакт с Вас и да разберат повече за Вашите цели по отношение на кариерното Ви развитие и пътищата да Ви помогнат в това

отношение!

Кандидатствайте тук.

Пълните условията на конкурса можете да видите тук.

 

Организаторите ATAMIQ и GreenUp са новатори в устойчивите екологични решения, практики и иновативни технологии

Организаторите ще излъчат компетентно жури, което ще разгледа кандидатурите, основавайки се на солидния си опит в областите на конкурса.

Във формат B2B ATAMIQ предлага комплексни технологични решения, които помагат на индустрията по пътя на нейната „зелена“ трансформация. Устойчивото развитие и принципите на кръговата икономика са „законите“, по които се развива платформата, като осъществява цялостно обслужване, включително консултации, проектиране, доставка и монтаж на технологично оборудване. Портфолиото на компанията обхваща решения за пречистване на питейни и отпадъчни води, фотоволтаични и когенерационни системи, водородни технологии, съоръжения за сортиране и рециклиране на отпадъци, системи за третиране на утайки, инсталации за биогаз и др.

Популяризирането на предприемаческата култура в посока устойчиви решения пък стои в основата на платформата GreenUp, която подкрепя  обещаващи стартиращи компании и решения в областта на кръговата икономика, „зелените“ технологии, агротехнологии, храни, нови материали и други сегменти на екологичната индустрия. Като партньорски проект на BGZeroWaste и Vangavis,  платформата GreenUp приоритизира сектори, които не са толкова видими в обичайния новинарски поток и стартъп екосистемата въпреки важността им за България и региона на Югоизточна Европа. В тази посока GreenUp развива инициативи, организира събития и формати, в които могат да участват както проекти на идейна фаза, така и готови пазарни решения на стартиращи компании. От предизвикателства на различни теми, през хакатони, лагери, семинари и програми за развитие, платформата лансира най-ефективните методи за реализация на целите си.

Конкурсът за „зелени“ инженери като съвместна инициатива между ATAMIQ и GreenUp е естествено проявление на общите екологични принципи, устойчивия технологичен подход, който споделят двете платформи.

Източник на снимковия материал: ATAMIQ (Атамик), GreenUp, canva.com

Тагове: ATAMIQ, вятърна енергия, екология, ОВК, соларни системи

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Atamiq.com / Атамик ЕАД
https://atamiq.com/bg