В търсене на своите нови инженерни таланти IMI България може да даде професионален опит на световно ниво

12.10.2021 г.6 мин.

Ако сте инженерен специалист и търсите нови кариерни предизвикателства във водеща технологична компания, този материал е насочен точно за Вас. Днес ще Ви запознаем с актуалните позиции за работа в утвърденото производствено дружество IMI България. Компанията е част от международното семейство на световния лидер в сферата на електрониката IMI, Inc. и има над 20-годишен опит в производството на висококачествена автомобилна електроника. Екипът на IMI България се състои от около 2500 специалисти и оператори, които непрекъснато се развиват в условията на модерна и безопасна работна среда. Вижте как можете да се присъедините към тях в следващите редове...

Подробна информация за отворените работни позиции в IMI България можете да видите в микросайта на компанията в нашата Инженерна борса!

Софтуерен инженер в ИТ отдел – Ботевград

Част от основните задачи на софтуерният инженер са свързани с анализ на нуждите на вътрешните клиенти и създаване на функционални спецификации за софтуерни продукти. Заедно с това той разработва и интегрира софтуерни приложения за звената на IMI България, отстранява дефекти на текущи програмни продукти и тества нови програми.

Вие сте подходящ кандидат, ако имате висше образование или се обучавате в последния курс по „Компютърни системи и технологии“, „Информатика“ или друга релевантна специалност и имате опит в разработване на уеб базиран софтуер и в работата с бази данни. Също така е необходимо да владеете английски език на работно ниво.

За предимство ще се счита предходният опит с езиците ColdFusion, Delphi, Oracle/PL SQL.

Инженер качество (Quality Engineer) – Ботевград

Инженерът по качество е ангажиран с внедряване на нови продукти и с валидиране на процеса в производствените линии. Той организира и активно се включва в SPC, FMEA и QRQC дейности, както и в анализа на проектите (продуктите), за които отговаря. Участва в обучението на операторите по дефиниране и изясняване на критериите за качество и ежедневно комуникира с клиенти по теми, свързани с качеството – от началото на даден проект до края на жизнения му цикъл.

Освен това влиза в ролята на вътрешен одитор, като се включва и във външни одити от страна на клиенти.

За позицията се изисква да имате минимум бакалавърска степен по електроника, промишлено инженерство или машиностроене, както и да владеете английски език на много добро ниво.

Предишен опит в производството, квалификация за вътрешен одитор, познаване на системите за качество ISO 9001, IATF 16949, TQM и инструменти за качество като SPC, FMEA, PPAP, PDCA/RCA ще се считат за предимство.

Тест инженер – Ботевград

IMI България обяви две вакантни позиции за тест инженери за един от заводите си в Ботевград. Специалистите ще се занимават с разработване, пускане в производство и осъществяване на функционална поддръжка на IC тест глави, ще определят тест параметрите и ще потвърждават времетраенето на цикъла на тестване.

Работата им включва още пускане в ход на тест оборудване в производството и поддръжка на тест програмите за тестери, внедрени в производството. Също така, те ще си сътрудничат с инженерни специалисти от отдел „Автоматизация и развой на тест системи“ за индустриализацията на ново оборудване.

Изискванията към тест инженерите са да са завършили висше образованиe в сферата на електрониката, автоматизация на производството или комуникационната техника и технологиите. Те следва да имат знания и опит в работата с основната измервателна апаратура в производството, а също и много добри познания по аналогова и цифрова схемотехника.

Тест инженерите в IMI България трябва да могат да работят със C, C++, C#, VB.NET, LabVIEW, CVI, както и да владеят английски език на работно ниво.

Мениджър качество (Quality Manager) – гр. Тремошна, Чехия

За специалистите, които търсят възможности за развитие и в чужбина, IMI предлага вакантна позиция за мениджър качество в завода си в Чехия. Новото попълнение в мениджърския екип ще следи и подобрява представянето на компанията по отношение на качеството, както и това на нейните доставчици. Негова задача е да гарантира, че изискванията на клиентите за качество са изпълнени и отговарят на стандартите на компанията.

В допълнение на това той/тя ще изпълнява всякакви действия, насочени към подобряване на качеството и ще ръководи дейностите, свързани с непрекъснати подобрения.

За тази длъжност се изисква завършена минимум бакалавърска степен по електроника, индустриално инженерство или машиностроене, много добро владеене на английски език, а също и поне 3-годишен опит като мениджър качество или супервайзор в производствена среда. Необходими са познания в сферата на одита, стандартите ISO и IPC, 7-те инструмента за контрол на качеството, FMEA и 8D.

Владеенето на чешки език е предимство.

Източник на снимковия материал: freepik.com

Тагове: HR, Integrated Micro-Electronics (IMI), електроника, електротехника, Интегрейтид Микро-Електроникс България, кариера

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Интегрейтид Микро-Електроникс България ЕООД
http://www.global-imi.com/