Какви са свойствата на активния въглен в процесите по пречистване на питейни води – в коментара на фирма Вентех

24.08.2020 г.3 мин.

Водоснабдяването е комплексна услуга, която трябва да отговаря на множество изисквания, а именно: да предоставя безопасна за здравето вода с добри вкусови показатели и без замърсители, да е в съответствие с всички съвременни разпоредби и не на последно място да е икономически рентабилна. Ето защо днес с помощта на специалистите от доказаното българско дружество Вентех ще Ви разкажем за пречистването на води с активен въглен. Вижте какво разясниха пред Инженер.bg от компанията.

„Гранулираният активен въглен (GAC) премахва замърсители от водата чрез адсорбция. Структурата на гранулите е такава, че създава огромна вътрешна повърхност, която взаимодейства с различните органични примеси. Освен това материалът действа и физически като филтрационна среда“, посочиха от Вентех.

Гранулираният активен въглен може да се използва за отстраняване на:

  • Вторични продукти от обеззаразяване с хлор и алтернативни дезинфектанти;
  • Органични материали от разлагащи се растения и други естествено срещани вещества;
  • Пер- и полифлуороалкилни вещества;
  • 1,2,3-трихлоропропан;
  • Летливи органични въглероди;
  • Токсини като микроцистин-LR и анатоксин-А;
  • Ендокринно разрушаващи съединения;
  • Фармацевтични отпадъци и продукти за лична хигиена;
  • Съединения, причиняващи вкус и мирис.

Основните суровини, използвани за производството на GAC, са с високо съдържание на въглерод, например въглища, кокосови черупки, дървесина или торф. „За адсорбция на органични замърсители в приложения за питейна вода обикновено се използва реагломериран битуминозен въглероден материал. Той се получава чрез смилане на суровината до прах, добавяне на подходящо свързващо вещество за твърдост, повторно уплътняване и раздробяване до определения размер на гранулите. След това материалът се активира термично в пещ при стриктно контролирана атмосфера и висока температура“, обясниха от българското дружество. Последните стъпки в производството включват скрининг за отстраняване на частици с размери, неотговарящи на изискуемите, което се налага, за да се осигурят оптимални хидравлични характеристики на материала.

Освен че е здрав материал с висока порьозност, активният въглен има свойството да се използва повторно чрез реактивиране, което представлява високотемпературен процес за термично унищожаване на адсорбираните химикали. Чрез него материалът може да се възстанови до първоначалния си вид и свойства.

„В някои случаи използването на активен въглен е изключително ефективно в комбинация с други методи за третиране на водите. Така например за отстраняване на неприятен вкус и мирис може да се приложи заедно с дезинфекция с ултравиолетова светлина, а за изолиране на нитрати и перхлорати - съвместно с йонообменна реакция“, коментираха още от Вентех.

Източник на снимковия материал: pixabay.com

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Вентех ЕООД
http://www.ventech.bg/