Вентех: Сред референтните ни проекти е обновяване и реконструкция на хлораторна инсталация в ПСПВ Благоевград

21.03.2017 г.3 мин.

 

Фирма Вентех е водещ специалист в областта на дозирането на течни и/или газообразни дезинфектанти за обработка на води за питейни нужди. Компанията има редица успешно приключени проекти, свързани с реконструиране и пускане в експлоатация на подобни инсталации във важни обекти от водната инфраструктура на страната. Сред тях е и реконструкцията и пълното обновяване на хлораторна станция, работеща с хлор-газ в пречиствателната станция за питейни води в град Благоевград, разказаха за Инженер.bg от Вентех.

 

„При изпълнението на този проект заложихме на изграждането на две напълно нови инсталации. Едната е за дозиране на хлор-газ, а втората - за наблюдение и обезвреждане на аварийно изпуснат хлор-газ”, информираха от Вентех. Изграждането на двете инсталации е възможно благодарение на извършен цялостен архитектурно-строителен ремонт на помещенията, в които те се намират.

 

Инсталацията за дозиране на хлор-газ осигурява дезинфекция в две направления. Реализирана е възможност за автоматично регулиране на дозата, пропорционално на количеството вода, подлежаща на дезинфекция. Станцията е оборудвана и с устройство за автоматично превключване от „празен“ на „пълен“ съд с хлор-газ, с което се осигурява непрекъснатост на процеса на хлориране. „При изграждането на тази инсталация използвахме хлораторни апарати, работещи на вакуумен принцип, което свежда до минимум риска от обгазяване при скъсване на хлоропроводи”, коментираха от Вентех.


Задача на инсталацията за наблюдение и обезвреждане на аварийно изпуснат хлор-газ във въздуха е да извършва непрекъснато измерване на концентрацията на хлор в двете помещения, в които съществува потенциална опасност от обгазяване. „При установяване на хлор във въздуха над предварително зададените гранични стойности автоматично се задейства вентилационната и обезвреждащата част на инсталацията”, поясниха от Вентех. Замърсеният с хлор въздух се отвежда към противотоков скрубер, където се обезврежда с помощта на специален неутрализиращ разтвор. „С тази инсталация се гарантират не само безопасни условия на труд за обслужващия персонал, но и се опазва околната среда от непредвидено изтичане на хлор извън сградата на дезинфекционното отделение на пречиствателната станция”, заявиха в заключение от Вентех.


Повече информация за Вентех ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg ТУК!

 

Източник на снимковия материал: ВиК Благоевград

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Вентех ЕООД
http://www.ventech.bg/