Кои са 7-те фактора за ефективна и здравословна ОВК система според специалистите на Belimo – част I

13.04.2021 г.6 мин.

На ден човек вдишва около 120 000 l въздух. Същевременно прекарваме над 90% от времето си в затворени помещения. И от тази гледна точка е удивително колко малко знаем за въздуха, с който разполагаме в сградите. Съществени параметри като влажност, съдържание на въглероден диоксид (CO2) и летливи органични вещества (ЛОС) се измерват рядко, а още по-рядко се показват и се говори за тях. Ето защо един от лидерите в производството на компоненти за ОВК системи Belimo се обърна към инженерите в бранша, за да дефинират  заедно най-важните елементи от една безопасна, ефективна и здравословна ОВК (HVAC) система.

След всички проведени разговори с водещи специалисти в бранша, бяха дефинирани 7 основни фактора за осигуряване на здравословен въздух в помещенията на нежилищни сгради. С тях ни запознаха от Белимо България. И така…

1.Непрекъснато и надеждно измерване и наблюдение на качеството на въздуха в помещенията

„В идеалния случай влажността на въздуха, съдържанието на CO2 и концентрацията на ЛОС (летливи органични съединения) се измерват чрез сензори, защото само мониторираните променливи могат да бъдат контролирани. От съвременна гледна точка измерването на тези стойности дефинира минималния стандарт за поддържане качеството на въздуха в помещенията“, посочиха от Белимо България.

Влажност

Оптималната относителна влажност на закрито е 40-60%. При по-сух въздух, вирус, който е отделен от говорещ или кихащ заразен човек, лесно се отделя като лек аерозол и се разнася в помещението. Освен това много бактерии и вируси са значително по-заразни при сух въздух, тъй като изсушаването на лигавиците, причинено от прекомерната сухота, отслабва имунната система.

CO2

Концентрацията на CO2 над 1000 ppm намалява способността на мозъка да се концентрира, а стойности, които са равни или по-големи от 2000 ppm, могат да доведат до умора и главоболие. Нивото на CO2 във въздуха в помещенията е отличен индикатор за потенциално биологично замърсяване, например с вируси. Ако стойността на CO2 е висока поради „пренаселване“ и ограничен въздушен обмен, може да се получи висок потенциален риск от инфекциозни аерозоли.

ЛОС

Летливите органични съединения произхождат от различни източници, включително парфюми, бои, принтери, мокети и строителни материали. Дори ниските концентрации на ЛОС могат да раздразнят очите, носа или гърлото и да свидетелстват за  недостатъчен приток на чист въздух.

2. Точно количество пресен въздух в съответното помещение/зона и контролирано отстраняване на замърсения въздух

Централизираните вентилационни блокове обикновено подават въздух в няколко зони на една сграда, като е важно всяка стая да получава точното количество свеж въздух, от което се нуждае. Ако броят на хората в едно помещение се увеличи, например в конферентна зала, би трябвало да се повиши и количеството на подавания въздух. Респективно, замърсеният въздух следва да бъде отведен от помещението.

„За да се осигури такава функция, зоните и помещенията трябва да бъдат снабдени с инсталации за индивидуално променлив обем въздух (VAV). Ако например сензор в помещението открие прекомерно високо съдържание на CO2, VAV модулите се отварят и в помещението се подава допълнителен чист въздух“, разясниха от Белимо България.

3. Добре проектиран модел на въздушния поток

Важен фактор е начинът, по който въздухът, вкаран в една стая, преминава през нея и след това я напуска. В идеалния случай свежият въздух тече неразреден отдолу нагоре покрай човек и след това се извлича директно от стаята.

„Важно е да се гарантира, че въздухът в помещенията не се „завихря“ и не попада само в определени зони т.е. че се въвежда равномерно. За щастие, съвременните симулации на въздушния поток позволяват да се проучат подробно възможните модели на движението му. Оптималният дизайн, разположението и ориентацията на отворите за въздух могат да помогнат за предотвратяване на значими грешки в осигуряването на здравословна въздушна среда”, подчертаха от компанията.

Очаквайте втората част на материала, за да Ви представим и останалите фактори за работеща и здравословна ОВК система. Скоро на виртуалните страници на Инженер.bg със съдействието на експертите на Белимо България.

Източник на снимковия материал: Белимо България, Belimo, freepik.com

Тагове: Belimo Automation, Белимо България

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Белимо България ООД
http://www.belimo-bg.com/bg/