Таня Пейчинова, директор ЧР на TESY: Стимулираме креативността – безценно е да видиш реализирана своя идея!

30.10.2019 г.7 мин.


TESY е един от водещите европейски производители на електрически бойлери, бойлери с индиректно загряване и електрически отоплителни уреди. През последното десетилетие компанията демонстрира бързо развитие като внедрява широка гама от продукти и патентовани технологични решения, които са в пълно съответствие със съвременните изисквания за енергийна ефективност и с тези, регулиращи опазването на околната среда. TESY е сред най-добрите примери за българско предприятие с производствен капацитет от 1.2 млн. бойлера годишно, което всеки ден затвърждава своите лидерски позиции на световните пазари.

 

Истинският двигател на успеха обаче е сплотеният, мотивиран, пламенен и висококвалифициран екип. Ето защо Инженер.bg се срещна с директора човешки ресурси на TESY – г-жа Таня Пейчинова, от която научихме как компанията реагира на динамиката в пазара на труда както у нас, така и в Европа.


Г-жо Пейчинова, TESY е доказана търговска и работодателска марка – факт, подкрепен от наградата „Любим работодател“ за 2018 г., както и от още редица други отличия. На какво се дължи този успех?


Успехът на TESY е резултат от много фактори. В нашата компания работят хора, изключителни професионалисти, които извършват своите дейности с ум и сърце. Ние сме не само екип, ние сме семейство!


Според Вашите наблюдения, кои са основните фактори, които правят работата в една компания привлекателна?


Всеки човек носи своята индивидуалност, която определя и приоритетите му при избора на работодател. Кандидатите обръщат все по-голямо внимание на компанията и работната атмосфера – какви са ценностите, каква е културата, какви са краткосрочните и дългосрочни корпоративни цели плановете за развитие, какви са възможностите за обучение и устойчиво професионално развитие. Ролята и съпътстващите я задължения остават на малко по-заден план.


Българската индустрия изпитва остър глад за кадри и работна ръка към момента. На какво се дължи това, според Вас?


Критериите за избор и на двете страни са се повишили в последните години. Голямото предизвикателство е не да намериш човек за позицията, а да откриеш правилния кандидат за правилната позиция от гледна точка на професионален опит и междуличностни умения.


Живеем в много динамичен и мобилен свят и това обуславя и динамиката на пазара на труда.


Как се отразява тази ситуация върху ТESY? Как успявате за създадете и задържите устойчив екип?


Можем да се похвалим с един доста устойчив екип. Над 30% от нашите служители работят в TESY повече от 10 години.


Бих искала да отлича няколко основни фактори, които оказват влияние върху привличането и задържането на хората в компанията. Ще започна оттам, че работните пространства са изключително комфортни за работа. Производствата ни са чисти, модерни и високотехнологични. Стараем се да създадем уютна работна среда, не само от гледна точка на пространство, но и като взаимодействие между хора и екипи. Създаваме възможности за професионално развитие. Имаме редица примери на хора, стартирали при нас от студентската скамейка, а сега вече заемащи старши ръководни позиции в компанията.


Стимулираме екипа да участва в създаването на успешни производствени практики или процеси по оптимизации – безценно е да видиш реализирана своя идея!


Компанията участва и подкрепя редица кариерни изложения, включително и международни, целящи да върнат българите у нас. Имат ли успех тези инициативи?


TESY е основен партньор на BG Career Fairs и техните кариерни инициативи в Англия, Германия и Холандия. Участваме с изключително голямо вдъхновение в тези събития. Вярваме, че всеки е свободен да вземе решение къде иска да живее и работи, но е важно да вземе информирано решение. Ние сме там, за да им разкажем за България и да им дадем гледната точка на една успешна компания, която е създадена у нас, но вече отдавна е с международен опит.


Имате ли конкретни примери за наши сънародници, избрали пътя обратно към родината?


Да, има хора, с които се запознахме на тези събития и вече са част от нашия екип. Повече за тях можете да видите в нашите социални мрежи и канали за комуникация.


Имате ли наблюдение върху пазара на труда върху Балканите като цяло?


Имаме служители, които са от различни държави на Балканите. Предизвикателствата са доста близки до тези, които срещаме в България. Разбира се, има нюанси, но те са незначителни.


Бихте ли ни разказали за процедурата по наемане на специалисти, които са от страни извън Европейския съюз, както и какво, според вас, е добре да се оптимизира в тази посока?


Процедурата е доста дълга и има много специфики, в зависимост от държавата, от която компанията има желание да наеме специалист.


Смятам, че трябва да има повече професии, които да се ползват с облекчен режим на издаване на разрешително за работа. За съжаление, има редица професии, които не са толкова атрактивни за младите хора, а бизнесът има нужда от тях.


Повече информация за Теси ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg. Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!Източник на снимковия материал: TESY

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Теси ООД
https://tesy.bg/