Wilo е сред 50-те компании в глобалната инициатива за устойчивост и защита на климата на ООН и Bloomberg

16.10.2020 г.4 мин.

„Водещият помпен и технологичен производител Wilo бе избран за една от 50-те компании в световен мащаб в глобалната инициатива за устойчивост и защита на климата, наречена „50 лидери за устойчивост и климат“ (50 Sustainability & Climate Leaders) на Организацията на обединените нации (ООН) и Bloomberg““, съобщиха за Инженер.bg от Вило България. Участващите компании действат въз основа на 17-те цели за устойчивост на ООН.

„Горди и щастливи сме, че сме част от „50 лидери за устойчивост и климат“. Wilo Group, като водеща технологична компания в помпената индустрия, се ангажира да постигне по-добър жизнен стандарт в световен мащаб и да подобри ефективността на системите за управление на водите в условията на изменението на климата“, заявиха още от дружеството.

Решенията на Wilo: по-добър достъп до вода с по-малко енергия

Устойчивостта е неразделна част от корпоративната стратегия на Wilo Group. По думите на г-н Оливър Хермес, президент и главен изпълнителен директор на Wilo, до 2025 г. още 100 милиона души трябва да имат по-добър достъп до чиста вода. А продуктите, системите и решенията на Wilo допринасят за снабдяването на хората по цял свят с вода по интелигентен, ефективен и устойчив начин.

„Помпите формират около 10% дял от световното потребление на енергия. Само чрез заместване на остарялото оборудване с високоефективни помпи като тези на Wilo, могат да се спестят до 246 TWh електроенергия, което е еквивалентната мощност на 80 електроцентрали на въглища“, посочиха от българското дъщерно дружество на компанията.

Дигиталната трансформация като възможност за устойчивост

Участващите в „50 лидери за устойчивост и климат“ организации дават важен принос в дебата по актуални въпроси като опазване на околната среда и социална справедливост. „Заемаме ясна позиция по въпроси като опазване на климата, енергийна ефективност и цифрова трансформация. Заедно с нашите глобални мрежови партньори, управляваме ориентирани към бъдещето климатични решения и активно насърчаваме диалога с политиката, бизнеса и неправителствените организации“, обясниха от Вило България.

Избраните 50 компании се отличават с това, че устойчивостта е важна част от техния бизнес модел, на който подражава все по-голям брой дружества.

Според специалистите на глобалния производител, дигиталната трансформация улеснява пътя към неутрална към климата икономика и следователно трябва да се разглежда като възможност за по-голяма устойчивост и екология. С дейността си Wilo цели да насърчи и други организации да популяризират темата за устойчивост и защита на климата отвъд фирмените и националните граници.

Източник на снимковия материал: Wilo, Вило България

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Вило България ЕООД
http://www.wilo.bg/