Любомир Стоянов от Hexonic: Инженерите, които излизат извън рамката, са най-ценни и търсени в индустриалния сектор

10.06.2024 г.8 мин.

 Hexonic бе платинен спонсор на научно-изследователската конференция InnoEE 2024, с ангажимент към съвместното развитие на бизнеса и науката.

През май 2024 г. се проведе 29-ото ежегодно издание на международната научна конференция, организирана от Енергомашиностроителен факултет (ЕМФ) на Технически университет – София (ТУ – София): „Иновации в енергетиката и околната среда – InnoEE 2024“, като част от инициативата на европейския технологичен университет „Дни на науката“. „За четвърта поредна година сме спонсор на събитието, а за втора – платинен партньор. За нас е изключителна чест, че можем да допринесем за съвместното развитие на бизнеса и науката. С всяка изминала година се наблюдава градация в организацията на конференцията. Тя има за цел да бъде вдъхновение за професионалисти, преподаватели, изследователи и студенти. За реализацията ѝ, колегите от университета влагат голямо старание за осигуряването на международен обмен на опит, актуализиране на формата ѝ, както и дискутиране на нововъведени регламенти и наредби“, коментира пред Инженер.bg инж. Любомир Стоянов, регионален мениджър на Hexonic, утвърден европейски производител на топлообменници.

„Преподавателите от ТУ – София се отличават със страстта, която влагат в презентирането на фундаментална информация, необходима за професионалната специализация на студентите. Те са ангажирани не само с мисията да разпространяват знания, но и със създаването на критично и визионерско мислене. Академичният състав на ЕМФ, като организатор на конференцията, е пример за стремежа към развитие и заздравяване на връзката между индустрията и науката“, заяви инж. Стоянов.

Фирма Hexonic се занимава с развоя и производството на топлообменници и топлообменни апарати, като за утвърждаване на лидерската си позиция в страната ни, тя поддържа тясна връзка с академичните и научните среди. „За нас партньорството значи много. В този смисъл, освен финансова инвестиция, Hexonic предоставя комплексна подкрепа за реализацията на InnoEE“, коментира г-н Стоянов. „Приносът на Hexonic се изразява в демонстрация на новостите в нашия бранш, в осигуряване на контакти с професионалисти, имащи интерес към участието в подобен формат, във връзката с работодатели и реализирани специалисти, чиито дейности са концентрирани в епицентъра на актуалните индустриални събития. С други думи, Hexonic е спонсор на конференцията, който инвестира в бъдещето – на науката, бизнеса и студентите, на които тепърва им предстои да поемат по професионалния си път“, допълни той.

В основата на международната научно-изследователска конференция бе разработката на новости и имплементацията им в практиката. За втора поредна година основните акценти на форума са енергийната ефективност и екологията, иновациите в тях и актуалните норми и наредби, издадени от Европейския съюз (ЕС).

За предстоящите издания на научно-изследователската конференция на ЕМФ

„Все още нямаме ясна визия за следващата година, въпреки множеството запитвания по темата, но сме сигурни, че искаме да засилим практическата насоченост на презентациите. Това ще се осъществи чрез провеждането на повече уъркшопи и стимулиране на посещението и участието от страна на студентите. Също така имаме планове за удължаване на времевата рамка, в която се провежда конференцията“, коментира инж. Любомир Стоянов.

„Провеждането на конференцията има за цел обмен на международен опит и иновационни разработки, което безспорно е от полза за бизнеса, но също така цели популяризиране на развойната дейността и инвестициите в нея. Искаме да стимулираме обследването на конкретни продукти с цел оптимизацията им, както и увеличаване на знанията на компаниите. За реализацията на тези планове обаче се изисква сериозна финансова подкрепа. Ние работим с динамични процеси, чието проучване изисква подходящи условия, апаратура и т.н.“, категоричен е Любомир Стоянов. 

Чуйте част от разговора ни с инж. Любомир Стоянов

За тясната връзка между бизнеса и науката

„Едно от главните предизвикателства пред българската индустрия е липсата на инженери на европейско ниво. Затова трябва да се стимулира интересът към инженерното образование“, заяви г-н Стоянов.

„Връзката между бизнеса, университета, професионалните гимназии и науката е скъсана, защото студентите не попадат в бизнеса като специалисти, а като монтажници и техници, които сами по себе си са важни професии, не искам да ги омаловажавам, просто същността им не засяга инженерната квалификация – респективно, впечатлението е негативно и те губят амбициите си за следване. Необходима е образователна реформа. Реално всички звена имат вина – училищата заради невъзможността да провеждат адекватна практика, университетите поради недостатъчно осъвременената си програма, PR отделите, които не промотират достатъчно предимствата на инженерните професии. Асоциацията за отопление, вентилация и климатизация* си поставя за цел предприемането на действия, които да модернизират инженерството“, продължи коментара си той.

* Българска асоциация по отопление, вентилация и климатизация (БАОВК)

Hexonic планира организацията на училищни инициативи, изразяващи се в посещения и презентации за същността на инженерната професия, развитието и перспективите на ОВК сектора. „Инженерите са комплексни личности. Освен визионер, един инженер трябва да умее да презентира услугите и проектите си, така че те да бъдат разбрани и оценени. Много хора са склонни да излязат от рамката, но не виждат перспектива, затова се налага промяна в образованието – повече динамика в часовете, развиване на казуси и теми, дискусии с преподаватели и др.“, коментира регионалният мениджър на Hexonic.

Една от добрите практики на Hexonic е провеждането на семинари, съвместно с водещи компании, които дистрибутират оборудване за отоплителната техника. Целта им е да се представи конкретен продукт и предимствата му за дадено приложение. Компанията планира имплементирането на тази инициатива и в ТУ – София под формата на практически семинари за студенти. „Идеята ни е последните часове от различните дисциплини преди изпитната сесия да се водят от самия бизнес – да се демонстрира оборудването в практиката, да се дискутират необходимите изчисления и приложения. Целта ни е да мотивираме студентите и да обясним нещата, които им убягват, не да ги порицаваме за пропуските им. Щастливи сме, че ръководството и преподавателите на университета са отворени към подобна инициатива и имаме тяхната подкрепа“, информира г-н Стоянов.

Съвместните инициативи между Hexonic и ЕМФ включват още:

  • Нова зала за топло- и масообменни системи;
  • Експонати в различните зали, за да се онагледи разликата между различните топлообменни апарати.

„Инженерните кадри, които имат желание за развитие, са високо платени. Тези, които успяват да излязат извън рамката на стандартните задължения, са най-ценни и търсени за индустрията“, допълни още г-н Стоянов. 

Източник на снимковия материал: Инженер.bg

Тагове: Hexonic, ВЕИ, екология, енергийна ефективност, изложение, индустрия, образование, ОВК, отопление, производство, топлообменник

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Hexonic
www.топлообменник.bg