Кои са 7-те фактора за ефективна и здравословна ОВК система според специалистите на Belimo – част II

30.06.2021 г.5 мин.

Кои са 7-те основни фактора, които обуславят здравословна и безопасна въздушна среда в затворените помещения? Международният лидер в развоя и производството на ОВК оборудване Belimo потърси отговор на този въпрос от доказани специалисти в бранша. Вече Ви запознахме с първите три от решаващите условия за надеждна и ефективна вентилационна и климатична система, а днес от Белимо България представят останалите четири. Да видим…

4. Контрол на налягането в системата

Хигиената на въздуха в помещението се влияе отрицателно от нежелани въздушни потоци, влизащи в дадена зона отвън (например, улици с натоварен трафик) или от други помещения като заведения или други близки обекти). Това обикновено се случва, когато въздушното налягане не е правилно балансирано.

Във връзка с разпространението на аерозоли COVID-19 в сградите имаше много дискусии относно т.нар. „кръстосано замърсяване“ между различни по предназначение помещения. Използването на VAV контролери в тръбопроводите за входящ и изходящия въздух в помещенията и на датчици за диференциално налягане и контролери между зоните може да предотврати такъв нежелан въздушен поток“, обясниха от Белимо България.

5. Подходяща температура и влажност

Подаваният въздух в централната вентилационна система може да се поддържа относително прецизно до желаната температура в блока за обработка. „Висококачествените компоненти за управление на отоплителните или охладителните единици, каквато е Belimo Energy Valve™, гарантират, че това се прави не само с висока точност, но и по енергийно-ефективен начин“, посочиха от компанията.

Освен температурата, влажността също е от решаващо значение за здравословния въздух в помещенията. Ако аерозоли или вируси, които се намират в помещението, срещат изсъхнали лигавици, рискът от инфекция се увеличава значително. Доказано е, че вирусите оцеляват по-дълго в суха среда, отколкото в по-влажни условия. Също така е установено, че оптималната влажност на въздуха в затворени пространства е между 40% и 60%.

6. Ефективна филтрация

За да се предотврати навлизането на замърсители в помещенията през въздуховодите, е необходимо в климатичната единица да бъде интегриран филтър. В системи, в които част от отработения въздух се смесва отново с пресен въздух, трябва да се използват подходящи филтри за предотвратяване на замърсяване от инфекциозни микроорганизми. Такива филтри са например HEPA H13, съгласно изискванията на EN1822: 2009.

За да се гарантира, че мониторингът на тези филтри е ефективен, могат да се използват сензори за налягане и динамично измерване на въздушния поток. Ако замърсяването на филтъра се увеличи, падът на налягането в него също се увеличава. Чрез едновременно измерване на обемния поток през филтъра е възможно да се извлече относително точна информация дали и кога той трябва да бъде сменен.

7. Достатъчно количество пресен въздух

Днес голяма част от по-малките и средноголеми нежилищни сгради нямат автоматизирано механично подаване на чист въздух. В тях потребителите периодично проветряват, като отварят прозорец. Ако това не се случи, концентрацията на инфекциозни аерозоли може значително да се увеличи. Затова, една вентилационна система с централна климатизация е важно да бъде част от стандартното оборудване при планиране на нова сграда или ремонт на съществуваща“, коментираха от Белимо България.

В тази връзка, в много държави са приети препоръчителни стандарти за механична вентилация в търговски сгради (например ASHRAE 62.1 Изисквания за вентилация) и изискват минимални обменни обеми в зависимост от вида на сградата и броя на обитателите.

Източник на снимковия материал: Belimo, freepik.com

Тагове: Belimo Automation, Белимо България, ОВК

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Белимо България ООД
http://www.belimo-bg.com/bg/