Аерозоли и ФПЧ: как да ги отстраним от помещенията, за да се радваме на по-добро здраве? Коментират от Smart Air Systems

11.03.2021 г.8 мин.

През 2020 г. американски изследователи от Националния институт по диабет, храносмилателни и бъбречни заболявания (NIDDK) измерват в експериментални проучвания, че хората, заразени с вируси, отделят до 1000 аерозолa за 1 минута, когато говорят. От тях около 30% са инфекциозни. Същевременно контактът с от 300 до 800 заразни аерозола е достатъчен за инфекция на здрав човек. В тази връзка институтът „Роберт Кох“ обявява дихателното поемане на вируссъдържащи течни частици като основен път за предаване на много заболявания. Но какво всъщност представляват аерозолите, какво е тяхното поведение и как можем да се предпазим? Инженер.bg дискутира темата със Смарт Еър Системс представител на getAir водещ производител на децентрализирана сградна вентилация.

Какво представляват аерозолите?

Аерозолите са частици във въздуха с размер между 0.1 µm и 10 µm, които в твърдо или течно състояние образуват фини хетерогенни смеси, които присъстват като суспендирани частици в газовете. Различават се два основни вида аерозоли: първични – получени от механични процеси, и вторични – образувани при химични реакции.

Терминът аерозол е изкуствена дума и се състои от древногръцката дума „aer“ (въздух) и „solutio“ (разтвор) от латински.

Какво влияние има влагата в помещението върху аерозолите?

Колкото по-ниска е влажността, толкова по-дългo аерозолите могат да се носят във въздуха – т.е. сухият въздух увеличава риска от инфекция. Същевременно прекомерната влажност предизвиква плесени и мухъл например.

Проучванията показват, че времето за оцеляване на вирусите е най-кратко при влажност между 40% и 60% по този начин рискът от инфекция също може да бъде намален.

Каква роля играят аерозолите в предаването на болести?

Аерозолите се считат за ефективни вектори на болестите. В зависимост от техния размер, те могат да попаднат в горните дихателни пътища или да проникнат в белите дробове. Частиците, които се отделят при кашляне и кихане, са значително по-големи поради това, че са под формата на капчици, и следователно са по-силно повлияни от гравитацията. Те падат физически по-бързо надолу. Освен това, винаги има естествена циркулация на въздуха, която може да разнесе аерозолите навън или в затворени помещения.

Как можем да намалим съдържанието на вредни аерозоли в затворените помещения?

„Според института „Роберт Кох” два пъти по-силната вентилация от обикновено може да намали наполовина риска от инфекция в затворени помещения. Изчисление, което звучи просто, но съдържа повече променливи, отколкото си мислите”, коментираха от Smart Air Systems.

Прекалената вентилация също може да създаде проблеми, особено през зимата. Ако имунната система е отслабена, рискът от настинка, а оттам и този от инфекция също може да се увеличи. От друга страна, топлинните загуби в студените сезони при проветряване през прозорците са значително по-високи. Това е и една от причините обитателите на дадено помещение да проветряват твърде кратко през зимата.

Добро решение на този проблем са децентрализираните вентилационни устройства с рекуперация на топлина, тъй като те не само осигуряват непрекъснат обмен на въздух, но също така филтрират замърсителите и частиците от въздуха в помещението и задържат топлината със степен на възстановяване над 90%. В допълнение, децентрализираните вентилационни устройства осигуряват и оптимална влажност в помещенията.

„Използването на контролирани вентилационни системи става все по-неизбежно, особено в училищата и детските градини, но също така и в работната среда. Типични дейности като говорене, пеене или викове увеличават изключително много броя на изпусканите аерозоли. Университетът „Гьоте“ във Франкфурт проведе проучване, в което са тествани класни стаи с вентилационни системи. Резултатът е, че средно 90% от аерозолите във въздуха могат да бъдат отстранени само след 30 минути“, посочиха от Смарт Еър Системс.

А фините прахови частици (ФПЧ)?

Под термира фин прах се разбира най-малките частици, съставени от твърди вещества, които присъстват в атмосферата като компоненти на аерозолите. Финият прах също се разделя на два вида според произхода му: първичен и вторичен. Първичният фин прах се създава от емисии от моторни превозни средства, отоплителни централи, производство на материали и селско стопанство. Той обаче се образува и от естествени източници като ерозия на почвата.

В зависимост от размера на частиците, финият прах може да се задържа в горните дихателни пътища. Частиците обаче, често са толкова малки, че проникват в белите дробове, в бронхите и алвеолите, разположени там. Ултрафините частици могат дори да попаднат в белодробната тъкан и кръвта. Последствията за здравето варират в зависимост от дълбочината на проникване. Следователно финият прах може да причини дразнене на лигавиците и локално възпаление в трахеята и бронхите. Но попадайки в кръвта, финият прах може да промени регулаторната функция на вегетативната нервна система и да причини вторични заболявания в органите.

„И тук децентрализираните вентилационни системи могат да осигурят поддръжка чрез непрекъснат обмен на въздух, както и чрез интегрирани HEPA филтри за фин прах“, заявиха от Smart Air Systems.

Как работят децентрализираните вентилационни системи?

Няколко отделни устройства се монтират по двойки директно върху външната стена на сградата. Това означава, че въздухът може да се обменя в няколко точки, което е особено полезно за бързото отстраняване на аерозолите. Сдвоените системи работят на принципа Push-Pull, т.е. всяко вентилационно устройство последователно извежда въздуха от помещението навън за около 60 секунди, преди реверсивният вентилатор на устройството да промени посоката си и да подаде отново чист въздух в стаята за 60 секунди.

До 91% от топлината на използвания вече въздух се съхранява посредством топлообменник. Непрекъснатият въздушен поток се филтрира постоянно от замърсители, частици и цветен прашец чрез използваните филтърни системи – както от извлечения въздух в помещението, така и от входящия свеж въздух отвън.

Системите могат да бъдат планирани при изграждане на нови сгради, но също така могат да бъдат монтирани и на вече съществуващи. „Като премиум производител на децентрализирана жилищна вентилация, getAir предлага подходящи вентилационни решения за всяка сграда“, посочиха специалистите от българската фирма.

Източник на снимковия материал: getAir, Смарт Еър Системс (Smart Air Systems)

Тагове: getAir, ОВК, Смарт Еър Системс, филтри

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Смарт Еър Системс ООД
www.smartairsystems.eu