Инж. Страцимир Димов от Агрополихим: „Не се задоволявам само с това, което знам и мога до момента – обичам да се усъвършенствам“

18.03.2021 г.8 мин.

Да се занимаваш с неща, които те вълнуват, е важно условие, ако искаш да бъдеш не само успешен професионалист, но и щастлив човек.“

Когато професията ти изисква да поемеш отговорност за хората от екипа си и за безпроблемната работа на техническото оборудване, то строгите принципи и етични правила неминуемо заемат приоритетно място в работното ежедневие. Но всяко едно предизвикателство мултиплицира градивната си същност, когато срещне силата на мотивацията, желанието за усъвършенстване и сплотеността на екипния дух. Това стои в основата на професионалния живот на инж. Страцимир Димов – технолог във фирма Римакем ЕООД, част от Агрополихим АД, с когото Ви срещаме в рубриката „Един работен ден на...“. Вижте какво още разказа за читателите на Инженер.bg младият специалист...

Здравейте! Как се казвате и каква длъжност заемате?

Здравейте, казвам се Страцимир Петров Димов и работя като технолог в Римакем ЕООД – дъщерна фирма на водещия производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров Агрополихим АД. Дейността на Римакем е свързана с качествено обслужване на съоръженията, инсталациите и машините в компаниите на Агрополихим АД.

От колко време работите в компанията?

Постъпих в Римакем през 2013 г. като стажант, за да проведа студентската си практика, а веднага след завършване на висшето ми образование в Технически университет – Варна започнах работа в компанията като технолог.

Какво е образованието Ви?

През 2017 г. се дипломирах в магистърска програма по „Химическо машиностроене“ в Тeхнически университет – Варна. През 2018 г. придобих и магистърска степен по специалността „Технология на неорганичните вещества“ в Университет „Проф. д-р А. Златаров“ – гр. Бургас, за да мога паралелно да бъда в крак както с ремонта, така и със спецификите на производството на основните продукти на Агрополихим АД.

Как започва вашият работен ден?

С оперативка. На нея се възлагат конкретни задачи и указания на всеки член от екипа, като се акцентира и върху мерките за безопасност. За всяка възложена задача се дават разяснения за нейното реализиране. Изключително важно е да осигурим безопасността на хората от екипа, което е една нелесна отговорност в специфичното химическо производство. Задължително е носенето на лични предпазни средства – именно те стоят в основата на опазването живота и здравето на екипа.

Кои са основните задачи и дейности, които изпълнявате ежедневно?

В ежедневната ми работа отговарям за планирането на техническото обслужване на съоръженията и машините в завода. Координирам и оказвам съдействие в работата на различни екипи. Водещите принципи във всекидневната ми работа са отговорност, прецизност, професионални знания, умения, както и разбира се, общовалидните: желание за работа, развитие и готовност всеки ден да научвам нови неща в сферата на технологиите и тънкостите в производствения процес.

Защо тези дейности са важни за фирмата?

В нашия бранш те са важни, защото химическото производство е непрекъснат процес. За да може той да преминава безпроблемно, от една страна, се влагат много средства за закупуване на ново оборудване, а от друга – се инвестира в повишаване квалификацията на персонала. Всеки член от екипа е важен, тъй като всяка една позиция допринася за развитието и просперитета на Агрополихим АД.

Предвид това, че работим с машини и съоръжения, е нормално да възникнат проблеми с тях. В тези ситуации се налага бърза ответна реакция от наша страна, за да продължи производственият процес.

Какви са отговорностите, които носите?

Като технолог, аз отговарям за спазването на технологията на производство и работата на оборудването, инструментите, екипировката и всички приспособления към тях. Също така отговорностите ми са свързани с качествено настройване, пренастройване, ремонт на оборудваното, както и спазване на технологична дисциплина.

Ръководите ли други хора? Ако да – колко на брой? Какви са отношенията в екипа Ви?

Да, ръководя 35 души. Според мен работата в екип се основава най-вече на сътрудничество, сработване и съвместно изпълняване на проектите и задачите. Споделянето на една и съща цел превръща отделната група хора в екип. Без разбиране, доверие, приемственост и ангажиране с общата цел хората не просто не работят ефективно, те не са екип.

Успехът в нашия бранш е свързан с работната етика. За да функционира и успява, всеки екип трябва да има свои норми и правила, по които да се ръководи – нещо като „етичен кодекс“ или „правила на честта“. Те трябва да са лесно разбираеми, да не се променят и да са валидни за всеки в екипа. При липса на правила хората си създават собствени такива.

Защо харесвате работата си и длъжността, която заемате?

Да се занимаваш с интересни неща, които те вълнуват, е важно условие, ако искаш да намериш поприще, което ще ти даде шанс да бъдеш не само успешен професионалист, но и щастлив човек. Без искрицата на любопитството и страстта, която влагаме в хобитата и любимите си занимания, ние сме просто изпълнители на задачи. Замислям се за любимия и за най-омразния ми предмет в училище. Мотивацията, с която влизаш в час, учиш и развиваш уменията си е съвсем различна в двата случая. Същото е и с професията и всеки един работен ден.

Какви са трудностите и предизвикателствата в дейността Ви?

Работата е свързана с паралелни действия по различни задачи и проекти. В този смисъл едно от предизвикателствата е да останеш дългосрочно фокусиран върху всички тях и да поддържаш мотивацията на всички участници в процеса. Предизвикателство за мен е да планирам и организирам собственото ми време, да приоритизирам задачите ми така, че да водят най-пряко до постигане на очакваните резултати.

Какво си казвате в края на работния ден?

Всички имаме мото, което ни води във всекидневните ни преживявания. Чували сме и четем вдъхновяващи и мъдри думи, които ни провокират да действаме, да сме малко по-добри, да обичаме себе си и да живеем живота си пълноценно.

В края на деня си казвам, че всеки човек трябва да се развива и да експериментира. Аз лично никога не се задоволявам само с това, което знам и мога до момента. Обичам да уча нови неща и да се усъвършенствам.

Източник на снимковия материал: Агрополихим, личен архив на Страцимир Димов

Тагове: аграрна промишленост, Агрополихим, машиностроене, Римакем

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Агрополихим АД
https://agropolychim.bg