ManpowerGroup: Каква е динамиката в работните позиции в секторите „Производство“ и „Транспорт и логистика“ вследствие на COVID-19?

03.04.2021 г.5 мин.

Вече повече от година България се намира в необичайна ситуация, предизвикана от ситуацията с коронавирусната инфекция. През това време бяха изложени различни тези и мнения за това как пандемията влияе на компаниите, какви са най-честите техни реакции и актуалните перспективи пред пазара на труда. Днес Ви представяме коментара на г-н Герасим Найденов – старши консултант „Инженерство, производство и логистика“ във водещата агенция за подбор на персонал ManpowerGroup България, който коментира дали се съкращават или се откриват нови работни места в секторите „Производство“ и „Транспорт и логистика“, както и до каква степен тенденциите в тези отрасли са в синхрон с генералните пазарни индикатори днес.

Съкращават ли се работни места или се отварят нови?

Широко разпространено е мнението, че ситуацията с COVID-19 води до застой на работния пазар и до спад в търсенето на нови таланти. Данните обаче показват, че в действителност лек превес имат компаниите, в които тенденцията е обратна – 39% от респондентите споделят, че наблюдават необходимост от увеличаване на работната сила на работодателя, като 32% от тях са работещи в сектор „Информационни технологии“ и 18% – в „Здравеопазване и фармация“.

Близки до общите пазарни тенденции са и резултатите в сектор „Транспорт и Логистика“, където 38.46% от анкетираните посочват, че компаниите, в които работят, имат нужда от наемане на нова работна ръка.

Запознайте се с анализа на ManpowerGroup България относно разходите за труд в секторите „Производство“ и „Транспорт и Логистика“ в резултат от COVID-19 ТУК.

В сектор „Производство“ данните разкриват малко по-различна ситуация. Обратно на средните процентни стойности, тук респондентите, несъгласни (41.30%) с твърдението, че компаниите имат нужда от допълнителна работна сила, са с почти 11% повече от посочилите, че са съгласни с тази констатация (30.43%). Подобни резултати индикират, че секторът „Производство“ е бил засегнат по-силно от средното за пазара.

Икономическите последици от COVID-19 са различни в отделните сектори и предприятия, в зависимост от редица фактори, включително възможността да се адаптират към смущения във веригите на доставки, съществуването на запаси или разчитането на производствени процеси на принципа just-in-time (точно навреме).

Анализът на втория критерий – съкратени служители – хвърля допълнителна светлина върху ситуацията. Макар че повече от половината респонденти в проучването посочват, че съкращения не е имало, все пак 1/3 споделят, че поради намалял обем на работа компаниите са прибегнали до подобни мерки.

В секторите „Производство“ и „Транспорт и логистика“ наблюдаваме резултати отново близки до средните за пазара на труда. Със съответно 30.43% и 30.77%, потвърждаващи, че поради намалял обем на работа се е стигнало до съкращаване на служители, наблюдаваме стойности с близо 3% по-ниски от средните за пазара. Ясен сигнал, че подобни мерки не са били стандартен подход в секторите.

Здравна и икономическа ситуация като настоящата поставя множество предизвикателства пред работодателите. Ключово е не само да бъдат защитени основните икономически сектори, но и активите, технологиите и инфраструктурата, и може би най-важно —работните места и служителите.

Наблюденията на МенпауърГруп сочат, че голяма част от компаниите, на които се е наложило и все още се налага да освобождават свои работници и служители, са внимателни в тези си действия, и често се обръщат към HR компании – посредници в процеса на освобождаване, така че да дадат възможност на съкратените бързо да намерят подходящо ново работно място, понякога и в друга индустрия.

Източник на снимковия материал: ManpowerGroup, личен архив на Герасим Найденов

Тагове: HR, ManpowerGroup, логистика, МенпауърГруп България, производство

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

МенпауърГруп България
https://manpower.bg