Yokogawa със световен дебют на нова гама кориолисови разходомери ROTAMASS Total Insight

03.01.2017 г.5 мин.

Водещият японски производител на измервателни прибори Yokogawa Electric Corporation обяви световния дебют едновременно на всички пазари извън Япония на новата платформа ROTAMASS Total Insight (TI), включваща четирипроводни кориолисови разходомери за измерване на масов разход и трансмитери. „Новата продуктова платформа за кориолисови разходомери е разработена в съответствие с концепцията Total Insight, която има за цел оптимизация на експлоатацията и намаляване разходите по поддръжката във всички етапи от експлоатационния живот на устройствата“, съобщиха за Инженер.bg от Йокогава България.

 

Днес се използват основно два типа разходомери: за обемен и за масов разход. Устройствата за измерване на масов разход са по-точни, тъй като се влияят в по-малка степен от колебанията на температурата и налягането. Кориолисовите разходомери за измерване на масов разход са мултифункционални и високопрецизни инструменти, които освен измерване на масов разход, концентрация, плътност и температура, функционират също като Net Oil Computer (NOC) и измерват количеството топлина. Нещо повече, разходомерите показват изключителна надеждност и производителност в приложения с високи изисквания към контрола на технологичните процеси, например при измерване на разход на флуиди с висок вискозитет, с увлечени газове и двуфазни флуиди.


Продуктовата гама ROTAMASS TI включва шест нови сензорни линии и два нови преобразувателя, които могат да бъдат конфигурирани в съответствие със специфичните изисквания на съответното приложение.


В сърцето“ на дизайна е заложена концепцията Total Insight, която осигурява непрекъснат мониторинг на процесите и работата на съоръженията. Новите сензорни продуктови линии са разработени за специфични изисквания на приложенията и технологичните процеси. Сред тях са приложения с високи стойности на работното налягане и температурата, както и при сложни технологични процеси, извършвани в условия на специални хигиенни и температурни изисквания. Новите трансмитери в изпълнения Essential (общо предназначение) и Ultimate (висок клас) са снабдени с универсално захранване AC/DC и имат възможност за гъвкава конфигурация на различните функции.


Фаза „Внедряване“ – инструмент и онлайн ръководство за избор

Yokogawa разработи нов инструмент, който активно ще помага на потребителите при избора на оптимална комбинация от сензор и трансмитер за специфични приложения. Като допълнение е налично онлайн ръководство за и интегриран съветник за конфигурация, които осигуряват бързо и безпроблемно пускане в експлоатация.


Работна фаза – функция „Process Guard“ за ефективно управление на събитията

В устройствата е въведена функцията Process Guard, която се използва за:

 - Избор на модел на събитията при генериране на аларми;

 - Регистриране на данни въз основа на подадени аларми или конфигурация и дефиниране на ръчно определени контролни точки;

 - Определяне мястото за архивиране на данните, например на microSD карта за използване при анализ на причините.

 

Фаза „След внедряване“ – опростена поддръжка и повишена гъвкавост

Функцията „Maintenance-Manager“, която е разработена въз основа на патентованата технология Tube-Health-Check на Yokogawa, се използва за мониторинг на всички основни сензорни елементи при работещо състояние на разходомера. Тя натрупва данни, които се използват за свеждане до минимум на прекъсванията и по този начин за намаляване на разходите по поддръжката. Всички данни могат да се съхраняват на microSD карта, с чиято помощ се осъществяват бързо прехвърляне. Благодарение на новата опция Feature On Demand (FOD) потребителите могат да надграждат вече инсталирания разходомер с нови функции, например функцията Tube-Health-Check или функция за измерване на концентрация.„Новата продуктова гама кориолисови разходомери за измерване на масов разход ROTAMASS TI поставя нови стандарти в промишлеността. ROTAMASS TI осигурява подобрени характеристики в реални условия, като поддържа още по-голям брой приложения. Цялостният подход на концепцията Total Insight е в помощ на потребителя във всички етапи от жизнения цикъл на продуктите, като значително подобрява поддръжката и експлоатацията на съоръженията“, добавят в заключение от Йокогава България.


 

Източник на снимковия материал: Йокогава България, Yokogawa

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Йокогава - Клон България
https://www.yokogawa.com/eu/