Унисист Лаборатории с нов сертификат за акредитация за калибриране на средства за измерване

21.01.2021 г.3 мин.

Унисист Лаборатории ООД получи нов сертификат за акредитация от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“. Лабораторията е оправомощена да извършва проверка на средства за измерване на електрични величини, обем и разход. Тя е създадена през 1997 г. и е една от първите лаборатории с подобна специализация в България. „За изминалите години доказахме високата си техническа компетентност на водеща лаборатория“, коментираха от фирмата за Инженер.bg.

Новият сертификат за акредитация на компанията е валиден до 28 октомври 2024 г. и ѝ дава право да извършва калибриране на волтметри за постоянно и променливо напрежение, амперметри за постоянен и променлив ток, калибратори на постоянно и променливо напрежение, калибратори за променлив и постоянен ток, амперклещи и омметри за постоянен ток. Също така в обхвата на сертификата са включени мерки за ел. съпротивление, честотомери, измерители на индуктивност, средства за измерване на капацитет, еднофазни средства за измерване на активна мощност, средства за измерване и задаване на абсолютно, атмосферно, положително и отрицателно налягане, термометри, резисторни и електрични термопреобразуватели, вторични преобразуватели с вход унифициран електрически сигнал, шублери, микрометри, щрихови мерки за дължина, електронни и механични секундомери и таймери, инсталационни тестери и др.

Фирма Унисист Лаборатории има право да извършва както първоначална, така и последваща проверка на устройствата. „Еталонното оборудване на лабораторията е на най-високо съвременно техническо ниво. Гарант за високото качество на услугите, които извършваме, са въведените модели на осигуряване и управление на качеството и прилагането на съвременни валидирани методики за проверка“, допълниха от компанията.

Дългогодишни клиенти на лабораторията са фирми като: АЕЦ Козлодуй ЕАД, Лукойл Нефтохим Бургас АД, Овергаз и неговите подразделения, Топлофикация с всичките си подразделения в страната и др.

Унисист Лаборатории е и нотифициран орган за оценяване на съответствието на средства за измерване по Директива 2004/22/ЕС - въведена в националното законодателство с наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване.

Важен момент от дейността на фирмата е непрекъснатото повишаване на качеството на предлаганите услуги както във функционално, така и в метрологично отношение. „Крайната ни цел е удовлетворяване на изискванията на клиентите при стриктно спазване на съществуващите стандарти и нормативни документи по отношение на качеството, както и удовлетворяване на високите изисквания на европейските норми“, споделиха от компанията.

Източник на снимковия материал: Унисист Лаборатории ООД

Тагове: електроизмервателна техника, калибриране, контролно-измервателна апаратура, тегло-измервателна техника, Унисист

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Унисист ООД
http://www.unisystltd.bg