Революция в инженерното образование с Фесто Производство: Силата на цифровото обучение и свързаността

31.03.2024 г.6 мин.

Работата във Фесто Производство предлага реализация в динамична и иновативна среда, в която ще допринесете за глобалните тенденции в автоматизацията. Станете част от екип на компанията сега!

Цифровизацията се превръща в ключов фактор за промяна в образователния процес и в начина, по който специалистите развиват своите умения и възможности. Цифровите образователни решения и цифровата трансформация в професионалното образование днес променят не само изискванията за компетентности, но и начина, по който те могат да бъдат придобити. За своя екип от специалисти, Фесто Производство, дъщерно дружество на международния лидер в областта на автоматизацията Festo, предоставя разнообразно портфолио от обучения с различен характер, в които все по-често се интегрират най-модерните цифрови практики. Повече за тях, пред Инженер.bg разказаха специалистите от компанията у нас.

Цифрово обучение

Образователни стратегии в дигиталния свят

Терминът „цифрово обучение“ или „eLearning“ вече е важна част от съвременната образователна реалност. Той обхваща процесите на учене, които са подпомагани от цифрови медии и технологии, използването на цифрови инструменти и ученето в дигитален контекст. Независимо от това, че съдържанието на обучението е когнитивен процес, важно е да се подчертае, че менталният труд все още остава неизменен и не може да бъде напълно автоматизиран. Въпреки това цифровите учебни материали допринасят за повишаване на интереса и за бързото постигане на учебните цели.

„Цифровите технологии не трябва да бъдат самоцел, а по-скоро инструмент за постигане на конкретни образователни цели. От съществено значение е образователните институции да разработват иновативни образователни модели, които да отразяват динамиката на високотехнологичния свят. Въвеждането на цифрови инструменти не може да замени традиционната педагогика, а по-скоро да влезе в синергия с нея, за да подпомага учебния процес“, обясниха специалистите от дружеството.

Виртуална симулация

От Фесто Производство вярват, че за да се извлече пълният потенциал на цифровото обучение, е необходима целенасочена образователна стратегия. Тя трябва да включва критерии, благоприятстващи ученето, и ясно дефинирани образователни цели. Внедряването на цифрови технологии в образованието следва да бъде част от цялостен подход, който обединява технология и образование в синхронизирана хармония.

Повече подробности за дейността, както и за свободните работни позиции и възможностите за реализация и развитие във Фесто Производство, бихте могли да научите, като посетите микросайта на компанията в Борса.bg.

Принципи на курсовете за електронно обучение

Курсовете за електронно обучение на Festo се открояват като динамични и мотивиращи платформи, предназначени да предоставят на студентите и служителите основни теоретични знания и практически умения. Тези курсове използват теория, интерактивни анимации, видеоклипове, графики и рефлексивни упражнения, за да осигурят цялостно учебно изживяване. Включването на приложения от реалния свят и примери от индустрията подобрява приложимостта на придобитите знания към ежедневната работа, насърчавайки подход, ориентиран към практиката.

Основните характеристики, които правят курсовете за електронно обучение на Festo изключителни, включват:

  • Най-новите дидактически принципи – Курсовете следват съвременни дидактически принципи като модулен дизайн на съдържанието, подход на микро обучение и интерактивни медии;
  • Отлично въведение в нови теми – Участниците се запознават с най-новите технологични теми, което им гарантира, че са в крак с напредъка в индустрията;
  • Мотивация чрез насоки на участниците и разказване на истории – Мотивацията се повишава чрез насоки на участниците и разказване на истории, което прави учебния опит ангажиращ и ефективен;
  • Практически примери за подобрен трансфер на обучение – Интегрирането на примери от практиката и индустрията подобрява трансфера на обучение от виртуалната среда към приложения в реалния свят;
  • Мониторинг на напредъка – Обучаемите могат да наблюдават напредъка си по всяко време, което позволява гъвкаво и адаптивно обучение;
  • Гъвкавост – Курсовете могат да се използват за самообучение, лично обучение, дистанционно преподаване или да бъдат интегрирани в различни концепции за обучение и учебни програми.

Смесена реалност

Тъй като търсенето на квалифицирани специалисти в областта на инженерството продължава да расте, възприемането на иновативни подходи към образованието е наложително. Курсовете за цифрово обучение на  Festo и концепцията за свързано обучение не само са в съответствие с глобалните тенденции, но също така предоставят цялостно решение за придобиване както на теоретични знания, така и на практически умения. „С комбинацията от увлекателно съдържание, интерактивни учебни изживявания и приложения от реалния свят, Festo допринася значително за бъдещето на инженерното образование. Студенти, преподаватели и професионалисти могат да използват от тези авангардни решения за обучение, за да останат конкурентоспособни в непрекъснато развиващия се свят на техниката и технологиите“, допълниха още от Фесто Производство.

Източник на снимковия материал: Фесто Производство

Тагове: Festo, HR, кариера, обучение, производство, Фесто, Фесто Производство

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Фесто Производство ЕООД
www.festo.com/bg