Атикс: Компактните контрастни сензори KRT 3C на Leuze са оптимално решение за високите изисквания на опаковъчната индустрия

14.09.2023 г.9 мин.

Атикс, утвърдена българска търговска компания в областта на индустриалната автоматизация, вече предлага на вниманието на българските специалисти най-малкия контрастен сензор на Leuze, предназначен за опаковъчната индустрия – KRT 3C. Той е нова разработка на иновативния производител, предназначена за бърза и надеждна идентификация на контрастни разлики в производства с ограничено инсталационно пространство.

Контрастните сензори от тази серия представляват електронни устройства за прецизно откриване и сравняване на светлинните контрасти. За тази цел се използват различни светлинни източници като: бяла светлина, лазерно генерирана червена и RGB светлина. Откриването на контрастни маркери се осъществява посредством автоматична настройка на цветовете на предавателя. Правилният им избор е отговорен за коректната индикация. Минималното трептене на получения сигнал гарантира висока ефективност на производствените процеси.

„Контрастните маркери се намират върху фолиа, торбички, блистерни опаковки или етикети. Благодарение на различните цветове, с които разполага предавателят, новият контрастен сензор от серията 3C се отличава с гъвкаво приложение. Той надеждно и прецизно открива дори леки разлики в контраста, в това число и такива от маркировка върху лъскави материали. Компактният корпус на KRT 3C, с размери: 11x32x17 mm, позволява гъвкав монтаж и инсталиране в тесни пространства“, информираха за Инженер.bg от фирма Атикс, официален партньор и дистрибутор за страната на Leuze.

„Здравият пластмасов корпус удовлетворява изискванията за степени на защита IP67 и IP69K. Сертификатът ECOLAB потвърждава устойчивостта му срещу почистващи препарати, използвани обикновено в опаковъчната индустрия. Всички настройки за интегриране и работа на сензорите, както и в случай на промяна на формата на продуктите, могат да се извършват лесно чрез интерфейса IO-Link“, поясниха от дружеството.

Предимства, заради които KRT 3C е предпочитано пазарно предложение за нуждите на опаковъчната индустрия:

 • Широк диапазон от приложения – различни светлинни индикатори, поместени в един корпус: RGB (червена, зелена или синя светлина), бяла светлина и лазерно генерирана червена светлина;
 • Надеждно откриване дори на най-малките разлики в контраста и на следи от печат дори върху лъскави и силно отразителни материали;
 • Високо прецизна и надеждна идентификация на контрастни маркери, с кратко време за реакция – 50 µs (за лазера: 125 µs);
 • Минимално трептене на сигнала – оптимална производителност на машината;
 • Висока гъвкавост при монтаж и лесна интеграция дори в тесни инсталационни пространства – дължи се на компактния и здрав корпус с висока степен на защита IP 67 и IP 69K, както и с ECOLAB сертификат;
 • Множество режими на обучение – осигуряват подходяща рутинна настройка за лесно и бързо пускане на машината в експлоатация (статично или динамично 2-точково обучение, статично 1-точково обучение);
 • IO-Link (комуникационен протокол) за лесно интегриране на допълнителни функции в управлението на машината – лесна смяна на формат, следствие от управление по предписание (стандартизиран протокол за функционалност и изправност), параметризиране на сензора или заключване на бутона за обучение за предотвратяване на манипулации.

Три вида светлинни източници за оптимална настройка на сензорната система, подходяща за конкретното приложение

Всяко приложение има различни изисквания към сензорната система по отношение на надеждното откриване на контрастен маркер. Различните контрастни маркери имат своите специфики. Надеждността на идентифициране зависи от вида на излъчваната светлина. По тази причина новите контрастни сензори KRT 3C използват три различни вида светлина. Това позволява на клиентите да изберат подходящия източник на светлина за всеки тип материал и за всеки контрастен цвят на маркера в процесите на опаковане или етикетиране.

Режим „Multicolor“ – използва червена, зелена или синя LED светлина (RGB). Автоматичният избор на правилния цвят на предавателя позволява надеждното индикиране на различни комбинации от цветове или сиви стойности. Многоцветните устройства са особено подходящи за многоцветни печатни филми.

Светодиод с бяла светлина – използва се при необходимост от разграничаване на конкретните стойности на сивото от референтна такава (с еднаква разделителна способност на контраста). Това осигурява по-голяма надеждност, особено в случаите, когато контрастните маркери са отпечатани върху лъскави повърхности.

Лазер с червена светлина – този източник се характеризира с излъчването на много малко лазерно светлинно петно. Контрастните сензори, използващи тази технология с основание се приемат за оптимален избор за откриване на миниатюрни маркери и промени в разстоянието.

Лесно конфигуриране и управление по предписание с IO-Link

Новите сензори за контраст KRT 3C могат да се настройват чрез бутон за обучение, дистанционно посредством обучение, чрез кабел, както и с IO-Link (за максимално удобство). Благодарение на IO-Link, сензорите лесно се интегрират в система за автоматизация. Процесната автоматизация допринася за минимизиране на времето за престой в производството. Компактните KRT 3C могат да се конфигурират, управляват и поддържат (мониторинг на състоянието) чрез IO-Link.

Предимства от съвместимостта с IO-Link комуникационен протокол:

 • Удобна смяна на формата (б.ред. определя се в зависимост от типа филм или етикет). Смяната се реализира чрез качване на съответния набор от параметри, включително стойност на обучение, към сензора за контраст (възможно е и директно чрез човеко-машинен интерфейс (HMI));
 • Не е необходимо време за настройка и повторно обучение на сензора за контраст при промяна на формата;
 • Информация за сигнала и диагностика се осъществяват в реално време;
 • Бързо и лесно дистанционно обучение или заключване на бутона за обучение чрез интерфейс IO-Link.

Разнообразие от режими на обучение за бързо пускане в експлоатация на машината:

 • Статично 2-точково обучение – подходящо за ръчно позициониране на маркери и фон;
 • Динамично2-точково обучение – подходящо за преместване на маркери в автоматизирани машинни процеси;
 • Статично 1-точково обучение – подходящо за откриване на всякакъв тип маркери на хомогенен фон или извън референтната стойност.

Подходящи приложения:

 • Откриване на следи от рязане върху лентата за подаване на филм – контрастните сензори засичат отпечатаните контрастни маркери и прецизно определят кога е изрязано опаковъчното фолио. „За да се предотврати прекъсване на системата, всички настройки на KRT 3C могат да се коригират чрез интерфейса IO-Link, дори по време на промени на формата“, заявиха от Атикс;
 • Подравняване съдържанието на опаковките в система за пълнене чрез откриване на цветни маркировки (например в козметичната индустрия) – компактните размери и надеждното идентифициране с голяма прецизност на контрастни маркери с различни цветове, дори върху кръгли предмети и различни материали, за кратко време на реакция (50 µs) превръщат KRT 3C в оптимално решение;
 • Подаване на филм в термоформовъчни машини (хранително-вкусова промишленост (ХВП)) – KRT 3C надеждно открива снаждането на филма отдолу, което показва края на филмовата ролка. По този начин сензорите гарантират, че процесите са стабилни.

Процесите от опаковъчната индустрия имат високи изисквания към сензорните системи – обекти или следи от рязане трябва да бъдат открити бързо и с висока надеждност на превключване. Освен това съществуват и предизвикателни условия на околната среда, като тесни пространства за монтаж или чести процеси на почистване. „Именно поради тази причина новите контрастни сензори KRT 3C имат здрав, миниатюрен корпус и са подходящи за различни задачи. Компактната конструкция със само 32 mm височина осигурява гъвкавост по време на монтажа, особено в затворени пространства. Този продукт е приложим и в зони, изискващи степени на защита IP67 и IP69K. А сертификацията ECOLAB позволява интегрирането на сензорите KRT 3C в системи, които са изложени на редовно почистване с употребата на химически препарати“, допълниха още експертите от българската търговска фирма.

Източник на снимковия материал: Атикс (Atics), Leuze

Тагове: Leuze, Атикс, дистрибуция, етикетиране, опаковане, производство, сензори, хранително-вкусова промишленост

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Атикс ООД
www.atics.bg