Доц. д-р Наталия Футекова, зам.-председател на БАИТ: Изкуственият интелект променя образованието наред с всички аспекти на живота

11.06.2024 г.7 мин.

От старта на новата ни рубрика „ТЕХНОкрат(с)ко ли е техническото образование в България?“, това е не само нейното име, а и основен дискусионен въпрос в редакцията на Инженер.bg. Затова се радваме, че днес имаме възможност да коментираме темата с доц. д-р Наталия Футекова, заместник-председател на Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ). „Изкуственият интелект е неизбежна част от бъдещето. С развитието на технологиите и нарастването на потребностите на индустрията, включването му в образователния процес става все по-важно, но трябва да се направи внимателно“, сподели тя с нас. А какво още ни разказа тя от позицията си на личност с широк поглед върху ИТ сектора, ще прочетете в следващите редове.

Доц. Футекова, „произвежда“ ли според Вас техническото образование в България достатъчно добре подготвени за практиката кадри?

Техническото образование в България подготвя все по-добре бъдещите кадри благодарение на няколко ключови фактора. В последните години се наблюдава засилено сътрудничество между академичните институции и индустриалните партньори. Това включва стажове, съвместни проекти и участия в реални казуси, което помага на студентите да придобият практически умения и опит. Модернизацията на учебните програми е друг важен аспект, като много технически университети предприемат усилия за актуализирането им, така че те да отговарят на съвременните нужди на индустрията и на бързо развиващите се технологии.

Въпреки напредъка обаче, все още има случаи, когато обучението е прекалено теоретично и с дефицит на практическа насоченост. Много студенти излизат от университетите без достатъчен практически опит. Остарялата материална база в някои институции също е проблем, като липсата на модерно оборудване и лаборатории ограничава възможностите за качествено практическо обучение. Често се забравя важността на т.нар. меки умения като комуникация, работа в екип и управление на проекти, които са изключително важни за успешната реализация в професионалната среда.

Как бизнесът може да помогне в подобряването на този процес и да оптимизира още повече връзката между бизнес и образование?

Бизнесът през годините направи много, за да подпомогне образованието и към момента продължава да го прави. Осигуряват се много възможности за стажове, участие в създаването на учебни програми, осигурява се и финансова подкрепа.

Моето мнение е, че за да се подобри още повече връзката между бизнес и образование, е важно компаниите да говорят повече за същността на различните професии и възможностите за кариерно развитие. Това ще помогне на студентите да разберат, че освен популярните професии, има и много други перспективни възможности за реализация.

Извън стандартните стажантски програми, каква иновация бихте предложили Вие за навлизане на млади специалисти в техническия бранш?

Една добра практика е създаването на технологични хъбове, в които студенти и млади професионалисти да имат възможност да участват повече в реални проекти и да решават практически казуси.

Кои трябва да са според Вас следващите новооткрити технически специалности?

Две от ключовите области, които съществуват като специалности, но на които смятам, че трябва да се обърне голямо внимание, са киберсигурността и изкуственият интелект (AI). В свят, в който технологиите променят начина, по който функционираме, защитата на данните и интегритета на системите стават все по-важни. Същевременно, изкуственият интелект променя парадигмите във всички аспекти на живота, следователно и в образованието.

Ако говорим за ранно кариерно ориентиране (още преди гимназиалния етап), ще се съгласим, че днешните деца възприемат някои професии различно от нас и още по- различно от своите баби и дядовци. Как би могъл да се стимулира интересът им тогава към някои традиционни технически професии? Възможно ли е изобщо и има ли смисъл?

Ранното кариерно ориентиране е изключително важен етап в развитието на децата, тъй като той формира техните предпочитания и интереси за бъдещата им професионална кариера. Въпреки че днешните деца могат да имат различни представи за професионалните си избори в сравнение с предишните поколения, традиционните технически професии все още играят важна роля във всяко общество. За да стимулираме интереса на децата към традиционните технически професии, можем да използваме различни подходи. Това включва например организиране на образователни програми и дейности, създаване на интерактивни игри, представяне на успешни ролеви модели и включване на теми за техническите професии в учебните планове.

Какво трябва да направят университетите, за да стимулират интерес към дадени специалности и какво бихте направили Вие като организация?

Университетите би следвало да актуализират своевременно образователните си програми, за да са максимално адаптирани към съвременните технологични и индустриални нужди. Като организация БАИТ подпомага този процес, като предоставя своя опит и експертизата си от бизнес средата, което помага на университетите да създадат образователни програми, които са съобразени с изискванията на пазара на труда.

Има ли място изкуственият интелект в техническото образование? Къде е балансът между помощ и вреда?

Изкуственият интелект е неизбежна част от бъдещето. С развитието на технологиите и нарастването на потребностите на индустрията, включването му в образователния процес става все по-важно, но с уговорката, че би следвало да се внимава за възможните негативни последици като загуба на човешки контакт, неравен достъп до технологии и етични въпроси, свързани със защитата на данните. Смятам, че баланс може да се постигне чрез внимателно оценяване на тези аспекти и внедряване на мерки за минимизиране на рисковете, докато се максимизират ползите от използването на изкуствения интелект в образованието.

Източник на снимковия материал: Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), canva.com

Тагове: изкуствен интелект, индустрия, образование