Деница Борисова от Фесто Производство: „За нас е важно да запалим искрата към техническите науки още в ученическа възраст”

17.05.2022 г.15 мин.

Най-новият образователен проект на компанията, който стартира през април т.г., е Festo Sustainability Award.

Фесто Производство е част от компанията Festo SE & Co. KG, която е световен лидер в областта на индустриалната дигитализация. Дружеството у нас реализира над 2500 вида пневматични изделия, сред които сензори за поток и налягане, комуникационни модули, контролери и др. Богатата гама от продукти на компанията говори за високо ниво на експертиза и натрупан опит, който дружеството споделя посредством най-разнообразни практики за подкрепа на студенти и ученици в технически специалности. Ето защо Инженер.bg се обърна към компанията, за да научи повече за приноса ѝ към българското образование. Вижте какво сподели г-жа Деница Борисова, ръководител отдел „Човешки ресурси и правен“ във Фесто Производство, относно успешната колаборация между компанията и техническите гимназии и университети, множеството обучителни инициативи, програми и проекти на дружеството, подробности за Лятната академия на Фесто Производство и още полезна информация за младите технически надежди, желаещи професионалното развитие в утвърдена компания на пазара като Festo.

Г-жа Деница Борисова, ръководител отдел „Човешки ресурси и правен“ във Фесто Производство пред Инженер.bg

Здравейте, г-жо Борисова, в какво се изразява политиката на Фесто Производство за корпоративна социална отговорност към образованието?

Подкрепата ни към образованието е залегнала в основата на нашата корпоративна отговорност и е приоритет за компанията. Отговорността ни към образованието има много аспекти, например: учене през целия живот (1.5% от оборота на концерна се отделя за програми за квалификация и обучение на сътрудниците ни), както и предизвикване на интерес към техниката – подкрепяме състезания по роботика за деца и младежи. Festo е и първата семейна образователна фондация в Германия – всяка година концернът дава 5 млн. евро за стипендии за талантливи млади инженери.

Как помага Фесто Производство на младите технически таланти и на местно, и на национално ниво?

Ежегодно даваме възможност за старт на професионалната кариера и натрупване на опит и знания чрез нашата Лятна академия, както и чрез другите ни образователни проекти: стажантски програми на трудов договор от 3 до 12 месеца; дуална форма на обучение и летни практики. Също така задаваме и проследяваме дипломни проекти. Фесто Производство участва в множество кариерни форуми и изложения в страната и чужбина, организираме дни на отворени врати с цел повече информация и кариерно ориентиране на младежите, регулярно правим презентации пред ученици и студенти, обучаващи се в специалности от интерес за компанията.

За нас е важно да предизвикаме интерес към техническите науки още в ученическа възраст – затова участваме в инициативи като „Гордея се с труда на моите родители (Базар на професиите), „Мениджър за един ден“ и др. Освен тези, насочени навън инициативи, Фесто Производство влага много в обучението и развитието на своите сътрудници. Само през 2021 г. сме реализирали почти 30 000 учебни часа в близо 1500 отделни обучения, свързани с качество, опазване на околната среда и безопасност, както и с технологиите, развитието на лидерски и други умения.

Не на последно място, финансираме стипендии за образователна степен бакалавър или магистър, като също така предоставяме допълнителен отпуск за обучение на сътрудници, които следват в технически и други специалности, свързани с работата им в дружеството.

Какви са отзивите и нагласите от Лятната академия на Фесто Производство? Какво е подготвила компанията за тазгодишното ѝ издание?

Вече шеста поредна година реализираме проекта Лятна академия, който дава възможност на младите хора да започнат работа за първи път и да се докоснат до процесите в голяма международна производствена компания. Младите специалисти имат шанса да се запознаят с различните позиции в компанията, започвайки от работа в производствените отдели до развитие в инженерните или административните.

Традиционно Лятната академия предлага: временна заетост на смени през летните месеци; срочен трудов договор; атрактивно възнаграждение; фирмени обучения; богат пакет от допълнителни придобивки, както и възможност за включването в клубовете по интереси.

Всяка година се опитваме да подобрим и надградим Лятната академия, като преглеждаме обратните връзки от предходните години и се съобразяваме с направените предложения. За нас винаги е удоволствие, когато имаме участници, включващи се за втора или трета поредна година. Такива ученици или студенти остават и наши сътрудници впоследствие след завършване на образованието си. Това ни дава основание да смятаме, че инициативата ни е успешна и най-важното, че подпомага младежите в първите им кариерни стъпки.

Какви са досегашните впечатления на менторите от Фесто Производство за младежите, които успешно преминават през образователните проекти?

Менторите ни подхождат с ентусиазъм към образователните инициативи на компанията, включително Лятната академия. Всеки от тях осъзнава ясно, че настоящите им стажанти или практиканти са бъдещите им сътрудници. Това как те предават познанията и уменията си към младите хора, по-късно ще им осигури подготвени и ефективни колеги. Менторите изпитват удовлетворение, когато виждат своите стажанти като професионалисти с опит.  

Колко професионални гимназии и висши учебни заведения са се възползвали от възможността за партньорство с Фесто Производство?

Фесто Производство работи с 6 професионални гимназии в София. По проекти за дуална форма на обучение това са СПГЕ „Джон Атанасов“, със специалности „Промишлена електроника“ и „Приложно програмиране“, и НПМГЕ „Никола Вапцаров“, със специалности „Промишлена електроника“ и „Електрообзавеждане в производството“. СПГЕ е и най-дългогодишният партньор на дружеството, като някои от първите ни практиканти са отпреди повече от 15 години и са успешни експерти и ръководители при нас.

По проекти за специализирана и лятна практика (60-часова лятна производствена практика за ученици от 11-ти клас и учебна практика по 1 ден седмично за ученици от 12-ти клас) дружеството си партнира с ПГ по аудио видео и телекомуникация „А. С. Попов“; ПГ по електроника и автоматика, „Овча Купел“; ПГ по телекомуникации, гр. София и НПГПТО „М. В. Ломоносов“.

Студентски практики осъществяваме с ТУ – София и ТУ София – филиал Пловдив, ХТМУ и други студенти от висши учебни заведения, участващи в Лятната академия и срочните ни стажове на трудов договор.

Тясното сътрудничество между образователните институции и бизнеса наистина е ключово, за да имат успех подобни образователни инициативи. Успех за нас е, когато младите хора прилагат теоретичните си знания от училище или университета в голяма, глобална компания, работейки по конкретни проекти.

Колко настоящи служители на Фесто Производство са продължили професионалното си развитие в компанията след инвестирането на усилия на дружеството в обучението и кариерното им ориентиране?

70% от стажантите в административните или инженерните ни отдели остават след това на постоянна позиция в компанията.

Кое е най-важното умение, което Фесто Производство желае да предаде на младите технически таланти?

На първо място се опитваме на възпитаме в младите хора основни трудови навици: как да комуникират с работодателя си, трудова дисциплина, отговорност и лоялност. Желанието на наставниците е да вдъхнат искрен интерес и любов към инженерните науки, а най-големият им успех е, когато видят запалената искра на знанието. Разбира се, развиваме компетенции като работа в екип, комуникационни умения и емоционална интелигентност и предаваме специфични умения и познания в ценностите ни и фирмената ни култура. 

Коя е техническата или инженерна област, от която в момента обучаващите се младежи най-много се интересуват и в която искат да се развиват? А коя е тази област за Фесто Производство?

Разбира се, интересите на днешните младежи са фокусирани към софтуер и софтуерни науки. Във Фесто Производство може да се научи много както за софтуерните специалности, така и за най-новите технологии и нововъведения във всички инженерни специалности. Областите на фокус са: Индустрия 4.0 и т.нар. „умна фабрика“, която изисква ново ниво на холистичен дизайн на системите – все по-голям брой компоненти ще си взаимодействат и комуникират като интелигентни единици; дигитализацията, изискваща все повече електроника, и софтуерното инженерство; решенията за съвременна роботика с интелигентен и интуитивен софтуер както за компоненти, така и за уеб/облачни приложения.

Основните технологични компетентности на Фесто Производство ЕООД са: насищане на платки, лакиране на платки; лазерни приложения – лазерно надписване и лазерно заваряване; шприцване на полимерни детайли и over molding; хотмелт технология; кабелно конфекциониране, кримпване, асемблиране на електронни изделия; изработка на инструментална екипировка (шприцформи) в гр. Смолян; разработка и изработка на монтажни приспособления, тестери и др.

Фесто Производство ще участва във Форум „Стажове“ 2022 г. на ТУ-София. Какво е подготвило дружеството за тазгодишното издание на инициативата?

Присъствието ни на форум „Стажове“ е традиция за нас от години. Брандът Festo e разпознаваем, благодарение на многото ни образователни инициативи и мрежата от образователни институции, с които работим. Всъщност всяка година имаме бивши стажанти, които са били на практика при нас, и следващата година посещават щанда ни и ни препоръчват на свои състуденти.

Фокусът ни тази година отново ще е в посока софтуерните и хардуерните инженерни специалности. Ще предложим огромно разнообразие от над 40 отворени позиции както за производствената ни дейност, така и в Техническия ни инженерен център.

По-разпознаваем, желан и атрактивен ли е брандът на Festo сред младото поколение от специалисти?

Образователните ни инициативи определено ни представят като наложила се работодателска марка, както и предпочитан работодател за студенти от редица електронни, механични и софтуерни специалности. Това, което определено ни прави атрактивни за младите хора, са иновациите и новите технологии, динамичната среда и специфичните проекти, до които могат да се докоснат младите технически таланти.

Атрактивни са и многото кариерни възможности в различни отдели, както и ротационният принцип, по който при желание на ученика или студента може да се осъществи практиката. Това дава възможност на един млад човек, който не е напълно сигурен в коя професия иска да се развива, да опита и да проучи каква е работата в няколко различни отдела и след това да направи по-осъзнат професионален избор.

Привлекателни сме и с това, че ние осигуряваме възможности за стаж и на чуждестранни ученици и студенти, по този начин създаваме обмен на опит при включване в глобални образователни инициативи на Festo.

Фесто Производство подготвило ли е нови, вълнуващи образователни проекти за тази година и какви са те?

Най-новият ни образователен проект, който стартира през април т.г., е Festo Sustainability Award. Отбори от всички локации на компанията, съставени от ученици в дуална форма на обучение и наставници, ще се състезават с подготвен проект на тема: „Как Festo може да повлияе на устойчивото развитие в аграрната индустрия – да намали вредните емисии, отпадъка и консумацията на ресурси“. Целта на проекта е учениците в дуална форма на обучение да представят себе си и своите идеи, излизайки от националната рамка и обменяйки опит помежду си на глобално ниво. Финалистите ще представят концепциите си на финален тур в централата на Festo в Германия, като участието им е изцяло покрито от концерна.  

За нас темата Корпоративна отговорност е свързана до голяма степен и с отговорността ни за опазването на околната среда и постигането на неутрален отпечатък върху нея. Защото чрез енергията и идеите на най-младите членове от семейството на Festo можем да допринесем за по-устойчиво развитие в бъдеще не само на компанията ни, но и на заобикалящата ни среда. 

Не се колебайте да се впуснете в своя кариерен подем, като се присъедините към семейството на Фесто Производство и почерпите от опита и добрите практики на световната компанията. Можете да разгледате отворените позиции в компанията в микросайта на Фесто Производство в Инженерингова борса на Борса.bg.

Източник на снимковия материал: Фесто Производство, pixabay.com

Тагове: Festo, HR, дуално обучение, кариера, образование, обучение, Фесто Производство

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Фесто Производство ЕООД
https://www.festo.com/cms/bg_bg/55737.htm