Система за управление на енергиен котел 3 на ТЕЦ София-Изток реализира годишна икономия от 810 хил. нкуб.м. природен газ

14.03.2012 г.4 мин.

Внедрена бе съвременна система за управление на енергиен котел 3 в ТЕЦ София-Изток, съобщиха от топлофикационната централа. Проектът е реализиран от Фесто България, а размерът на инвестицията е близо 1,2 млн. лв. „Съоръжението вече разполага с модерна  система за управление, изградена на базата на специализиран софтуер, пълна автоматизация  на процесите за защити и блокировки, както и нов пулт за управление на котела и горивната система”, коментираха от Топлофикация София. Те допълниха, че по този начин се дава възможност за автоматично управление на всички процеси и използването на най-ефективния режим за работа и икономия на гориво.

 

Икономия на 810 хил. нм3 природен газ

Очакваният ефект от внедрената разработка се изразява в реализацията на годишна икономия на гориво в размер на 810 хил. нм3 природен газ. „Независимо, че енергиен котел №3 е построен през 1967 г., след направените инвестиции в модернизацията му, показателите на работата  на съоръжението вече са много добри, което ще ни позволи да правим икономия на гориво за около половин милион лева на година”, заяви Стоян Цветанов, изпълнителен директор на Топлофикация София. „Чрез тази модернизация в управлението на ТЕЦ София-Изток се подобрява и оптимизира работата и на централната диспечерска система на компанията”, допълни той.

Аналогично оборудване е монтирано и в ТЕЦ София. „Така в модернизацията на двата топлоизточника компанията е вложила общо 2.5 млн. лева”, заяви Стоян Цветанов. По отношение на предвижданите инвестиции за 2012 г.

„През 2012 г. наша приоритетна задача са инвестициите в модернизацията на топлоизточниците и на мрежата.  През тази година ще вложим в подобни проекти близо 47 млн. лв., а до 2015 година в рамките на  ремонтно-инвестиционната програма на компанията ще бъдат реализирани 10 проекта, на обща стойност около 350 млн. лева”.

 

Въведени са 10 допълнителни контролни точки в топлопреносната мрежа
В рамките на модернизацията на управлението на енергиен котел № 3 в ТЕЦ София-Изток са въведени в експлоатация 10 допълнителни контролни точки в топлопреносната мрежа, които предоставят информация, необходима за по-ефективното управление на  термо-хидравличните режими в ТЕЦ-а и за работата на централната-диспечерска система.

„Постигнатите екологичните показатели също са много добри. Едновременно с монтажа на системите за управление, специалисти на Топлофикация София реализираха съпътстващ проект, при който два от седемте  енергийни котли преминаха към работа на горивната система с понижено подгряване на въздуха. Изградените утилизационни инсталации осигуряват допълнителни 10 МW топлинна енергия за столицата и намаляване на емисиите вредни вещества, изхвърляни в атмосферата с изходящите димни газове. В резултат на това ТЕЦ София Изток е в състояние да спазва нормативния лимит на атмосферни замърсители от 200 mg NOx  без отклонения”, заявиха от Топлофикация София.


Източник на снимковия материал: Официален сайт на ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Фесто ЕООД
www.festo.bg