Училище с традиции и бъдеще! Посрещаме ПГТМ „Христо Ботев“ – Ботевград сред партньорите ни

12.02.2021 г.5 мин.

Ботевград е предпочитана локация за производствена дейност от редица утвърдени компании, а елитната Професионална гимназия по техника и мениджмънт (ПГТМ) „Христо Ботев“ предлага обучение в атрактивни и търсени в района специалности. Училището е поредното учебно заведение, което се присъедини с микросайт в Академична борса на Борса.bg. За неговата история, традиции и възможности за обучение ще Ви разкажем в следващите редове…

Гимназията е създадена през 1962 г. в отговор на бързо развиващата се тогава промишленост в града. През 1967 г. училището се настанява в собствена сграда, а през 1972 г. към него е открито и общежитие. В края на 2013 г. то е основно ремонтирано и реконструирано по ОП „Регионално развитие“.

Мотото на ПТГМ „Христо Ботев“ е „Училище с традиции и бъдеще“. От създаването си до сега то защитава своя престиж на елитно професионално учебно заведение, подготвящо висококвалифицирани специалисти в различни специалности, свързани с технологиите и управлението.

Патрон на училището е великият поет и революционер Христо Ботев.

Какви са възможностите за обучение и развитие в гимназията?

За всички ученици със страст към технологиите и лидерски умения гимназията предлага висококачествено обучение в редица атрактивни специалности. Сред тях са: „Автотранспортна техника“; „Промишлена електроника“; „Газова техника“; „Компютърна техника и технологии“; „Системно програмиране“; „Спедиция, транспортна и складова логистика“; „Технология на полимерите“; „Икономическа информатика“ и „Бизнес администрация“.

В направената от Министерството на образованието и науката (МОН)  класация „Топ 5 на професионалните училища в България според реализацията на завършилите ученици на пазара на труда“, ПГТМ „Христо Ботев" заема второ място. 

Училището притежава много добра материално-техническа база. Тя разполага с 25 класни стаи, снабдени с бели дъски, нови ученически бюра и столове; съвременни учебни работилници и лаборатории; 8 компютърни кабинета, оборудвани с модерни компютърни системи и с непрекъснат достъп до високоскоростен интернет; библиотека с над 17 000 тома художествена и техническа литература; физкултурен салон, фитнес и тенис зали, здравен кабинет и общежитие.

Към училището функционира лицензиран Център за професионално обучение (ЦПО), който дава възможност за възпитаниците на ПГТМ „Христо Ботев" едновременно с изучаването на основната специалност да получават и допълнителна квалификация на преференциални цени по редица важни професии. Сред тях са: „Машинист на пътностроителни машини“, „Водач на електрокари и мотокари“, „Заварчик“, „Шлосер“, „Машинен оператор“, „Строител“, „Електромонтьор“, „Икономист – информатик“ и др.

От години в гимназията активно се използват дигиталните приложения Google Apps for Education, което осигурява на учениците пълен достъп от разстояние до учебните материали. Основната цел е създаване на условия за повишаване потенциала на младежите и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности. Благодарение на тази иновация, училището бързо и лесно успява да премине към цялостно дигитално обучение, налагащо се заради мерките за неразпространение на COVID-19. 

 

Гимназията има не само добри резултати в учебния процес, но и много успехи извън училищните чинове. В ПТГ се отделя голямо внимание на спорта, а училищните отбори по баскетбол, футбол, шахмат, борба и лека атлетика ежегодно заемат призови места в престижни състезания. Към училището функционира постояннодействащ танцов състав за български народни танци, както и духов оркестър.

Всяка година учениците в ПТГ „Христо Ботев“ провеждат учебна практика в реални работни условия в утвърдени български и международни компании, чиито производствени мощности за локализирани в региона.

Благодарим на ръководството на учебното заведение, и по-специално на г-н Иван Николов, за възможността да си сътрудничим! Желаем многобройни успехи на всички учители и ученици в гимназията!

Източник на снимковия материал: freepik.com, ПГТМ „Христо Ботев“

Тагове: образование, професионална гимназия

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

ПГТМ „Христо Ботев“, гр. Ботевград
http://www.pgtmbg.com