Технически инженерен център към Фесто Производство вече има нов дом в София, в който разработва продукти с глобално значение

29.07.2022 г.4 мин.

В света на технологиите и индустрията напредъкът е възможен единствено чрез непрестанно повишаване на ефективността и иновативността на произвежданите продукти и услуги. Постигането на по-добри показатели на даден продукт обикновено е сложен и продължителен процес, включващ комплекс от дейности, усилена конструкторска работа, анализи, симулации и изпитвания. Отчитайки важността на този процес, Фесто Производство направи важна крачка в развитието си у нас, като откри своя Технически инженерен център (ТИЦ) в България, а днес той вече има нов дом. Вижте подробности в следващите редове.

През 2018 г. Фесто Производство откри Технически инженерен център в България, в който днес работят над 100 специалисти в областта на високите технологии. Те, както и бъдещите им колеги, вече ще разполагат с ново работно пространство, включващо офис помещения и изпитвателна лаборатория. Като място, където да разгърне това поле от дейности, мениджмънтът на компанията е избрал Интер Експо Център в София. В него инженерите на Фесто Производство се присъединяват към други фирми иноватори, превръщайки локацията в своеобразен технологичен хъб за разработка на глобални високотехнологични продукти с влияние върху световните икономически процеси.

В помещенията за изпитване ще бъдат провеждани лабораторни анализи на продукти и устройства в температурни камери. Също така ще се извършват IP тестове и ще се следят електрическите характеристики на изделията преди внедряването им в производството. Високотехнологичните продукти намират приложение в разнообразие от индустриалните сегменти и сфери, включително: автомобилната индустрия, медицинската техника и апаратура, автоматизираните производства, биотехнологиите, химическата, фармацевтичната, хранително-вкусовата и опаковъчната промишленост, водната индустрия и пречиствателните станции“, разказаха за Инженер.bg от Фесто Производство.

Заводът на Festo в България произвежда широко разнообразие от компоненти за процесна автоматизация, сензори за поток и налягане, свързващи кабели, електрически задвижвания – общо над 2560 вида изделия. Годишно се произвеждат повече от 10 милиона продукти, като дружеството непрекъснато повишава своите компетентности и опит и разширява продуктовата си гама.

Ние сме силно ангажирани с различни проекти, свързани с устойчивото развитие и корпоративната социална отговорност. Дружеството ни е един от водещите участници в пилотния проект за въвеждане на дуално обучение в средното образование в България, чиято основа се определя като „учене чрез работа“, посочиха още от компанията. В това направление Фесто Производство осъществява своята корпоративната мисия чрез предоставяне на софтуер за симулация, модулни фабрики и напълно оборудвани центрове за обучение. А по посока на отговорността си към постигане на устойчиво развитие, компанията планира до края на 2023 г. нейното производство да бъде неутрално по отношение на въглеродните емисии, с което ще даде силен положителен пример на обществеността и бизнеса.

Ако проявявате интерес към автоматизираните и иновативни продукти и технологии, създавани на Фесто Производство, и се вълнувате от възможностите за професионална реализация и кариерно развитие в компанията, научете повече за свободните работни места като посетите нейния микросайт в Инженерингова борса на Борса.bg.

Източник на снимковия материал: Фесто Производство, Festo

Тагове: HR, инженеринг, кариера, Фесто Производство

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Фесто Производство ЕООД
https://www.festo.com/cms/bg_bg/55737.htm