Системата WAGО Energy Data Management е мощен инструмент за по-голяма свързаност

09.03.2018 г.7 мин.

In Macedonian   In Romanian   In Serbian


Свързаността между всички обекти в една компания и свободният обмен на данни между тях е в основата на Industry 4.0. Мощна крачка в тази посока е новата система за управление на енергийните разходи WAGО Energy Data Management.


Все повече компании започват да обръщат сериозно внимание на ефективността на своя сграден фонд и на производственото оборудване. Една от причините са множеството възможности за реализацията не само на значителни икономии, но и на бъдещи печалби. „Немската компания WAGO, утвърден производител на продукти и цялостни решения в областта на електротехниката, електрониката и автоматиката, може да предложи гъвкави решения, подходящи както за отделно поделение, така и за енергиен мениджмънт на всяка компания като цяло, разказаха за Инженер.bg от ТП ВАГО Контакттехник.Възможностите за икономии на енергия могат да бъдат точно пресметнати само след като се определят всички видове енергийни разходи и техните потребители, както и получените данни се разглеждат в подходящия контекст. Основата на всичко това е наличието на добра измервателна система“, допърниха от ТП ВАГО Контакттехник.


Практическата реализация на подобно решение обаче е доста трудна. Необходимо е различните данни от измерванията да се обединят в обща система. В допълнение към определяне на отделните точки на измерване, избора на измервателни устройства, сензори, други устройства и тяхното инсталиране, системата трябва да бъде програмирана. Това може да се определи като най-сложният и отнемащ най-много време етап, а в същото време той е свързан и с високи разходи. Най-накрая, когато измервателната система започне да работи, тя бързо събира „планини“ от данни, които трябва да бъдат обработени.Подходящата система за измерване трябва да отговаря на три критерия, а именно да е лесна за интегриране, да работи с много ниски разходи и да осигурява лесна обработка на данните, които събира“, поясниха от ТП ВАГО Контакттехник. Именно това предлага WAGO Energy Data Management. Новата система лесно събира и управлява енергийните данни, без да е необходимо допълнително програмиране. Също така може да бъде актуализирана по всяко време. Съчетавайки предварително конфигуриран хардуер и лесен за употреба софтуер, системата за измерване на WAGO е лесна за интегриране. Наред със специфичните за енергийното потребление величини като електрически ток и напрежение, с нея могат да бъдат записани и много други, които са от значение за промишлените и технологичните процеси или за сградните приложения. Такива могат да бъдат показанията за ток, газ, топлина, вода, сгъстен въздух и температура. Събирането на всички данни в една система, осигурява цялостен поглед върху енергийните потоци и производствените процеси на компанията.


Хардуерно, WAGO Energy Data Management се базира на контролер WAGO PFC200 и WAGO-I/O-SYSTEM 750. Модулната й структура позволява индивидуално адаптиране към съответните обстоятелства. За отчитане на потреблението, което е специфично за устройството или за процеса, към контролерите са свързани няколко I/O модула. Например модули за 3-фазно измерване на мощността, броячи на импулси и т.н., предназначени да записват аналогови и цифрови токови и напреженови сигнали.


WAGO Energy Data Management е мощно и удобно за потребителя решение“, категорични са от ТП ВАГО Контакттехник. Системата се зарежда на контролера и автоматично разпознава свързаните I/O модули при стартиране. Входовете за записване на данни се регулират чрез елементарна параметризация. Всички настройки за пускане в експлоатация и по време на работа, могат да се извършват с помощта на мишката. Не се изисква програмиране и тъй като графичният потребителски интерфейс е достъпен от всеки стандартен браузър, няма нужда от местна инсталация на софтуера.Предаването на данните от софтуера за управление на енергията към по-високо ниво се осъществява чрез Modbus TC/IP или като CSV файл, посредством FTPS. Историята може да бъде запазена на SD карта.


Лесната и гъвкава свързаност на новото решение на WAGO към съществуващите инфраструктури и системи за управление дава възможност на компаниите с вече съществуващо управление на енергията да увеличат своите измервателни точки по много елементарен и лесен начин“, коментираха от ТП ВАГО Контакттехник.


В системата е интегриран и инструмент за визуализация, които дава възможност за визуализиране на данните под формата на различни типове диаграми и изображения. По този начин компаниите могат да генерират криви на потребление и да определят къде са пиковите натоварвания. В допълнение, потреблението на енергия може да се наблюдава като функция от извършването на специфични промени в процеса. Например, да се определи колко енергия ще се спести чрез използване на нови средства за осветление или посредством намаляване на течовете в системата за сгъстен въздух. Системата на WAGO е подходяща и за компании, които сега започват да следят потреблението на енергия.Предимства на системата Energy Data Management System на WAGO:


 - Лесно параметризиране чрез уеб визуализация - няма нужда от програмиране;

 - Съществуващите сензори се свързват към WAGO-I/O-SYSTEM;

 - Интегрирана визуализация;

 - Оценка на енергийните данни и създаване на планове за ефективност.


Повече информация за ТП ВАГО Контакттехник, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите й планове за развитие от ТУК!Източник на снимковия материал: ТП ВАГО Контакттехник, WAGO

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

ВАГО България ООД
www.wago.com/bg