Инж. Трайчо Зелямов от М Кабел: Постоянното разширяване на продуктовата ни гама е наш основен приоритет

07.01.2021 г.7 мин.

Българският производител на кабели, проводници и кабелни изделия М Кабел утвърждава своите пазарни позиции благодарение на високото качество и разнообразието на произвежданите изделия. Със съдействието на инж. Трайчо Зелямов, директор производство в М Кабел ООД, вече ви разказахме за възникването на компанията и продуктите, които предлага. Днес предстои да разберем повече за това как и къде компанията реализира своята продукция, какви материали и технологии използва в своето производство и какви са плановете ѝ за бъдещето. Вижте. Приятно четене!

Инж. Зелямов, планира ли М Кабел разширяване на асортимента? 

Това е наш постоянен приоритет. Само за 2020 г. сме усвоили производството на алуминиеви кабели и силови кабели с понижена горимост. Монтирахме и пуснахме линия за полагане на лентови брони и покривки за бронирани кабели, както и трета нова линия за опаковане на рула готова продукция. В процес на изпитания и въвеждане в производство са кабели за сигнализация и контрол.

Разширяването на продуктовата гама и обема на производството е в пряка връзка с развитието на технологичния парк. От началото на 2020 г. в редовна експлоатация е екструдерна линия за тандемно полагане на пълнежи и обвивки, окомплектована с три екструдера и двуслойна глава на два от екструдерите, която ни позволява скоростно производство на кабели по VDE. В ход е и проектирането на нова производствена площадка, където ще бъде разположено част от съществуващото, както и ново оборудване. То ще включва: изтеглачна машина за медни жила, машина за усукване на медни и алуминиеви жила до 300 mm2 с възможност за полагане на оплетени брони и екрани, машина за усукване на кабели до 5х240 mm2, както и още една екструдерна линия.

Кои индустрии са основни пазари за Вашата продукция? Изнасяте ли и на международния пазар? 

В момента продукцията ни се предлага предимно на вътрешния пазар. Имаме реализации и в Западна Европа. Наши потребители са големи търговски фирми с изградена мрежа в страната и с дългогодишна история в бранша на търговията с кабели и проводници. 

Относно износа на наша продукция на външни пазари – това е процес, по който работим целенасочено в момента. Допълнителна гаранция за успех ни дава фактът, че разполагаме с много добре оборудвана собствена лаборатория, с възможност за изпитвания на кабели, които впоследствие да бъдат изпратени в сертифициращи лаборатории – обикновено извън България. При нас този процес е в напреднал етап – направени са сериозни инвестиции в лабораторно оборудване, инсталирани са нови съвременни термокамери и термостати, както и електронен микроскоп с висока резолюция. Предстои ни закупуването на прецизни динамометри и преса. За момента притежаваме сертификати за определени показатели от чешка и испанска лаборатории.

С какви сертификати разполага дружеството? 

По отношение на качеството и гаранциите за неговото постоянство – в М Кабел от края на 2016 г. действа Система за управление на качеството (СУК), включваща трите основни стандарта – ISO 9001, ISO 14001 и BS OHSAS18001. 

Окомплектовката на технологичните линии осигурява висока производителност при постоянство на параметрите. Разполагаме и с добре обучен персонал с необходимата квалификация и не на последно място – с мотивиран и амбициозен ръководен екип. Това ни дава самочувствие и основание и през 2021 г. да работим върху разширяване на нашата продукция и предлагането й на външните пазари. 

На каква търговска структура залагате за реализацията на Вашите продукти? 

Поддържането и разширяването на търговската ни мрежа е наша основна цел и отговорност. Както вече споменах, ние сме производствено предприятие и нашата цел е създаването на качествен продукт.

Чисто търговски, желанието ни е да работим приоритетно с няколко търговски фирми, утвърдени в бранша, разполагащи с компетенции в търговията с кабели и проводници. 

Има ли специфични материали и технологии, които използвате във Вашето производство? 

Работим с класическите за кабелната индустрия материали, машини, съоръжения и технологии. Акцентът при нас е върху комплексното използване на всяка от тях, въвеждане в максимална степен на програмно управление на технологичните линии, дистанционен контрол и управление на параметрите на екструдерните линии, както и постоянен видеоконтрол на производството. 

Планирането и управлението на производствените процеси, доставката на материали и експортът на готовата продукция се осъществяват на базата на информация от внедрена ERP система.

Какви са техническите тенденции в кабелната индустрия според Вашите наблюдения? 

По отношение на кабелната индустрия – в световен мащаб текат процеси, които в близките години ще изхвърлят от употреба класическия ПВХ като основен материал в кабелното производство. За съвременната химия не е проблем производството на полимерни материали, в които са „вградени“ показатели, даващи възможност за производство на кабелни изделия с най-разнообразни характеристики - висока гъвкавост, устойчивост на химикали, реагенти и на екстремни топлинни условия, радиация, запазване на експлоатационна годност в условията на пожар, високи налягания на газ, вода, нефт и други флуиди, дълготрайна устойчивост на свръх високи напрежения при минимални електрически загуби, високи честоти и т.н. 

В комбинация с новите конструкции и технологии на преработка и производство, кабелите на бъдещето ще бъдат нещо доста по-различно от класиката на предходните 5-10 години. Това предполага своевременна преориентация на производителите на кабели и кабелно оборудване към използването на новите материали, което от своя страна ще даде в ръцете на проектантите възможност за изграждане на ел. мрежи с повишена функционалност и ефективност, както и с намалени енергийни загуби, което в крайна сметка е водеща световна тенденция. 

Вижте първата част на интервюто с инж. Трайчо Зелямов, от което ще разберете повече за създаването на М Кабел, за производствената гама на предприятието, както какво прави то, за да осигури постоянното ѝ високо качество. 

Източник на снимковия материал: М Кабел ООД

Тагове: кабелно оборудване, М Кабел, производство, строителство

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

М Кабел ООД
http://m-cable.bg/