За първите 5 години от основаването си, техническият учебен център „Енергия“ на Електрохолд България е обучил хиляди специалисти

19.09.2022 г.4 мин.

Електрохолд България е електроразпределителното дружество в Западна България. Екипът му работи активно в посока поддържане, модернизиране и дигитализация на електроразпределителната мрежа и съоръженията, както и грижа за по-чиста околна среда чрез развитието на проекти, свързани с възобновяема енергия. Компанията провежда и обучения на специалисти в областта на енергетиката, а наскоро нейният Технически учебен център отбеляза 5 години от създаването си. През изминалото време в центъра са проведени стотици обучения с хиляди курсисти. Днес от Инженер.bg ще Ви разкажем за него.

Техническият учебен център „Енергия“ на ЕРМ Запад функционира вече пет години. Това е повод екипът на компанията да направи равносметка колко обучения са извършени и колко специалисти са били обучени в него през изминалото време. И числата са внушителни: „Над 8500 служители на Електрохолд и външни лица са преминали обучения в Техническия учебен център на ЕРМ Запад за годините от неговото създаване. Проведени са 655 обучения в модерната база на центъра“, съобщиха от компанията.

Техническият учебен център е създаден с цел обучение на служители, ученици, студенти, подизпълнители и партньори на електроразпределителното дружество. Той дава възможност за стандартизиране на знанията, уменията и дейностите по електроразпределителната мрежа, осигурява така важната практическа подготовка на младите хора и им носи увереност в правилния избор на професия с бъдеще.

Центърът е изграден в град София и е разположен на площ от 3400 m². Дружеството влага над 400 хил. лв, а в проектирането и изграждането на съоръженията и учебните кабинети активно участват негови служители и подизпълнители. Центърът включва учебен полигон с електроразпределителна мрежа в реални размери и осем обекта за практическо обучение, както и пет специализирани учебни зали за провеждане на теоретичната част от обученията.

Курсовете се водят от лектори, професионалисти в сферата на енергетиката в България, служители на дружеството и преподаватели от столичните висши учебни заведения. Освен служители на групата Електрохолд, в центъра се обучават и подизпълнители, студенти от техническите университети в гр. София и ученици от партньорски професионални гимназии“, поясниха от компанията.

Центърът притежава лиценз за извършване и удостоверяване на професионално обучение и придобиване на степен на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение. „Лицензията включва 8 професии и 12 специалности в областта на електроенергетиката, екологията, информационните технологии, заваряването и подемно-транспортната техника“, разясниха от фирмата.

В своята дейност Технически учебен център „Енергия“ се стреми да допринася за повишаване на професионалната квалификация на обучаваните служители и да развива професионалното образование в България, като участва активно в подготовката на бъдещите специалисти в сферата на енергетиката и мотивира младите хора да търсят професионална реализация, оставайки тук, в нашата страна.

Електрохолд България е социално отговорна компания, която инвестира в професионалното и кариерното развитие на своите служители, както и в тяхното здраве, спорт и обучение.

 

Ако се интересувате от възможността за обучение в Техническия учебен център на Електрохолд България и от възможностите за професионална реализация в компанията, повече информация за нея бихте могли да намерите в нейния микросайт в Инженерингова борса на Борса.bg.

Източник на снимковия материал: Електрохолд България (Electrohold)

Тагове: HR, електрозахранване, електротехника, индустрия, кариера, образование, производство, ЧЕЗ България

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Електрохолд България ЕООД (ЧЕЗ България)
https://electrohold.bg/bg/