Унисист Инженеринг: Нашият екип от специалисти е обединен от общи цели за утвърждаване на един качествен бранд у нас и по света

26.04.2024 г.4 мин.

Унисист Инженеринг е българска производствена, инженерингова и търговска компания, чиято история започва в края на миналия век. Фирмата е специализирана в разработката на продукти и системи за автоматизация, базирани на съвременна елементна база и върхови технологии. Със своя експертен близо 30-годишен опит, водещо ноу-хау и стремеж към най-високо качество, дружеството се е утвърдило като един от водещите специалисти в своята област не само на местния, но и на международните пазари.

Производствената програма на предприятието включва богата гама от продукти и решения в областта на газоразпределението, контролно-измервателната апаратура и нестандартното оборудване. Сред тях са: различни модели вторични преобразуватели за разход на течности и газ, калибратори, устройства за непрекъснат контрол на станции за катодна защита, операторски станции за регистрация и управление на процеси; едноканални и многоканални процес монитори и индикатори, индустриални регулатори, регистратори, индикатори и контролери за температура, в т.ч. мултиплексори, нормиращи преобразуватели и др.

„Високото качество на продукцията, устойчивите политики и стремежът към растеж и развитие са сред основополагащите принципи в дейността на Унисист Инженеринг. Осигуряването на качеството постигаме чрез непрекъснати обучения на персонала, привличането на млади специалисти, поддържането на стабилни професионални отношения с водещите в страната организации за контрол на качеството и др.“, коментираха за Инженер.bg от компанията.

Отчитайки сериозните икономически предизвикателства, енергийния преход и технологичния напредък, дружеството насочва все повече усилия към постигане на устойчиво производство с грижа към околната среда и безопасността на хората. Наред с това, всекидневно изменящият се индустриален пейзаж налага промяна и в необходимите качества и умения на служителите, защото те са не просто “двигателят” на успеха на всяка бизнес организацията, но и водещата сила по пътя към адаптирането й към климатичните промени и декарбонизацията. Поради тази причина компаниите следва да проявят гъвкавост и далновидност, предвиждайки тези промени, за да могат да подготвят своите кадри за бъдещето.

Екипът от специалисти на Унисист Инженеринг е изграден от доказани професионалисти в областта на автоматизацията, обединени от общи цели и стремежи за развитие и утвърждаване на един качествен бранд в България и по света. „За подобряване на удовлетвореността от работата и мотивацията на нашите служители, ние не спираме да инвестираме в тяхното професионално развитие чрез разнообразни обучения, възможности за повишаване на квалификацията и различни инициативи за подобряване на техните умения и качества“, поясниха от фирмата.

„Ние в Унисист Инженеринг се стремим да предоставим не просто стабилна и безопасна работна среда, но и приобщаващи условия и култура, които насърчават отключването на потенциала на всеки един член от колектива. Целта ни е да изградим доверен екип от професионалисти, който цени разнообразните гледни точки и насърчава проактивността и креативните идеи“, допълниха още от компанията.

Източник на снимковия материал: Унисист Инженеринг, canva.com

Тагове: индустрия, кариера, контролно-измервателна апаратура, производство, процесна автоматизация, Унисист Инженеринг

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Унисист Инженеринг ЕООД
www.unisyst.bg