Нестандартна уредба за изпитване и сертифициране на кабели от WAGO и Сивико

12.06.2017 г.7 мин.

In Macedonian.   In Romanian.   In Serbian.Компанията Сивико разработи иновативна платформа за изпитване на кабели ниско напрежение Siviko ACT 150 с подкрепата на своя партньор WAGO Kontakttechnik. В „сърцето“ на новата разработка са заложени новото поколение PFC200 контролери на WAGO. „Уредбата представлява удобно автоматизирано решение за производители на кабели и дистрибутори, които искат да гарантират качеството на своите продукти чрез провеждане на електрически измервания на активното съпротивление на жилата и издържимото напрежение на изолацията, по един бърз, удобен, безопасен и неразрушаващ начин“, информираха за Инженер.bg от ТП ВАГО Контакттехник.

 

 

Siviko ACT 150 представлява една своеобразна автоматизирана и дигитализирана лаборатория, която организира провеждането на изпитванията на кабели, намалявайки ръчните операции и подсигурявайки безопасността на оператора софтуерно и хардуерно. Уредбата открива  дефекти чрез локализиране на прекъсване на жило или накъсо съединени жила, записвайки резултатите в база данни. „Благодарение на това, качественият контрол на продуктите е значително подобрен, а същевременно се намалява времето за изпитване без да се повреждат кабелите“, коментираха от българското дружество. 

 

На платформата с мощност от 150 kVA могат да се изпитват кабели за ниско напрежение с до 50 жила и дължина до 20 km, с възможност за 4 обекта (дължини кабел) едновременно. Нивата на безопасност на уредбата включват независими хардуерни и софтуерни защитни вериги, защитни ограждения със автоматично заключване, система за автоматично заземяване Siviko AGS, както и индикации и бутони за авариен стоп.

 

 

Защо е необходимо електрическото изпитване на кабелите?

 

„Основни индикатори за качество на материала, производствените характеристики на жилото и неговата изолация са съпротивлението и издържимото напрежение на цялата дължина на кабела. Затова се извършват електрически изпитвания на тези показатели“, разказаха от ТП ВАГО Контакттехник. Наличието на по-високо съпротивление означава ниско качество на материала или намалено сечение, което впоследствие довежда до повече загуби при пренос на електроенергия. 

 

Тестване на напрежението пък дава оценка за качеството на изолацията. „Ако по време на изпитването с повишено напрежение възникне пробив в изолацията, това означава, че има производствен дефект в нея. Това може да причини късо съединение, което да доведе до пожар, повреди в електрическото оборудване или до злополуки с фатален край. Поради тази причина е желателно клиентите да изискват протоколи за такива електрически изпитвания, които да гарантират качеството на закупените от тях продукти“, коментираха от компанията.

 

 

Какви са предизвикателства?

 

Изпитването с високо напрежение се провежда винаги съгласно стриктни стандарти, като самите кабели трябва също да отговарят на редица изисквания. В случай на ръчно тестване, операторите са изправени пред много проблеми, сред които: осигуряване на източник на променливо електрозахранване с промишлена честота, нужда от калибрирано измервателно оборудване, лична безопасност, както и ръчно превключване на измерванията между всеки проводник. Не на последно място стои неудобството от ръчно записване на резултатите и поддържането на организиран и достъпен архив.

 

 

Автоматизация на работа на платформата за изпитване

 

Съвместната разработка между WAGO Kontakttechnik и Сивико преодолява всички тези предизвикателства и улеснява работата на оператора със своите допълнителни функционалности. Основната автоматизация на уредбата Siviko ACT 150 е реализирана с хардуер и софтуер от WAGO.

 

В „сърцето“ на системата за изпитване е заложен контролер от ново поколение, от серията PFC200 750-8202, натоварен с много, при това много отговорни задачи:

- Комуникация, осъществена по Modbus RTU (RS-485), с опресняване на данните за по-малко от 20 ms;

- Изпитване на съпротивление – извършва се с управляван от контролера индустриален омметър с автоматично превключване на обхватите на съпротивление; 

- Корекция – получените стойности за съпротивление се коригират според реалната  температура чрез специален модул Wago 750-461;

- Изпитване с напрежение – чрез 2 модула за Електроенергиен мениджмънт Wago 750-495, измерващи ток, напрежение, фактор на мощността и др. На тяхна база, програмируемият логически контролер PFC200 регулира подаваното напрежение, компенсира капацитивния товар, локализира прекъсвания в кабелите и при наличие на такива – изчислява консумираната за изпитването електроенергия (задължителна съставна за съвременните машини).


 

За автоматичното управление на всички операции, към главния контролер са свързани 96 входа/изхода, които контролират различните сензори и изпълнителни механизми в процеса на изпитване. Човеко-машинният интерфейс (HMI) е изцяло дигитализиран, като четири аварийни стопа са единствените физически бутони. В системата е вграден дисплей от новото поколение e!DYSPLAY 7300T на WAGO, а целият процес се следи, записва и архивира от индустриален, сензорен компютър. 

 

Платформата използва MySQL – една от най-популярните бази данни, а информацията е защитена от загуба с индустриален UPS WAGO 787-870. Система е програмирана с помощта на гъвкавия инженерингов инструмент на WAGO e!COCKPIT v.1.3. „Резултатът е хибридно изграден софтуер Siviko Smart OS – грижещ се базите данни и събитията в системата, и Wago Web Visu – представящ процесите в реално време. Тази концепция позволява данните да бъдат достъпни дистанционно от мениджмънта, без да се пречи на текущия процес, а също така и осигурява лесна интеграция със системи от по-високо ниво, като SCADA, MES и ERP”, коментираха в заключение от ТП ВАГО Контакттехник.

 

 

Повече информация за ТП ВАГО Контакттехник ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg ТУК!

 

Източник на снимковия материал: ТП ВАГО Контакттехник

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

ВАГО България ООД
www.wago.com/bg