Последно поколение клеми за разклонителни кутии от WAGO

11 мин.

Водещата немска компания WAGO разработи ново поколение клеми за разклонителни кутии – серия 2273, които са повече от два пъти по-малки в сравнение с добре познатата серия 273. Приложението им позволява да се използва оптимално капацитета на все по-малките като габарити разклонителни кутии. Клемите от серията 2273 се поставят лесно в разклонителните кутии, което намалява риска от увреждане на изолациите на кабелите от инструменти с остри ръбове или части. Обхватът на възможностите за свързване на новите клеми от серията 2273 вече е разширен: в една и съща клема могат да бъдат свързани едножични проводници с диаметър от 0,5 mm2 до 2,5 mm2. Конструктивно клемите от серия 2273 осигуряват много-голяма безопасност на свързване.

 

Пазарен дебют на серията 2273 на българския пазар

Новите миниатюрни клеми от серията 2273 вече се предлагат на българския пазар. Паралелно с тях, предишната серия 273 също е налична в търговската мрежа на WAGO у нас. В основния завод на компанията в Минден ще продължат да се произвеждат паралелно както старото, така и новото поколение продукти.


 

Илюстрация 1: Всички пет варианта на клемите от серията 2273

 

От създаването на клемата за разклонителни кутии до серията 2273

Малко са електроспециалистите, които не знаят, че изобретател на клемата за разклонителни кутии и безспорен лидер на пазара в Германия в този сегмент е компанията WAGO. От предишния модел "Wago-клема" от серията 273 в момента се произвеждат над 100 милиона броя годишно. Конкурентът на 273-та серия е разработен отново от WAGO.


Разликата в сравнение с предишното поколение, която веднага се набива на очи, е в размера: новите продукти са над два пъти по-малки от предходните модели. "От днешна гледна точка бих казал, че по-малки клеми за разклонителни кутии не могат да бъдат произведени", заявява Свен Хохорст, управляващ съдружник във Wago.

 

Максимално използване на капацитета на разклонителните кутии

Новите клеми от серията 2273 се произвеждат във варианти с 2, 3, 4, 5 и 8 гнезда (Илюстрация 1). Изводите на всички клеми до 5-гнездовата са подредени в един ред, а 8-гнездовата клема има по четири извода в два реда, разположени един над друг. За по-добра идентификация всеки от гореспоменатите типове клеми е изпълнен в различен цвят, който може да бъде видян и от опаковката на продукта.


Пространството за монтаж на проводници става все по-ограничено. От една страна, капацитетът на разклонителната кутия се използва до последния милиметър. Защото повече комфорт означава и повече проводници: девиаторни ключове вместо конвенционални прекъсвачи, не по два контакта в помещение, а най-малко осем, плюс електрически задвижвани ролетни щори, а в съвсем обозримо бъдеще към тях ще се прибавят и всички панели на сградната автоматизация. С течение на десетилетията всичко това е станало причина за все по-нарастваща необходимост от свързване на кабели в чисти разклонителни кутии.


Изискват се доста умения, за да се постави снопът проводници в контактната кутия така, че капакът на кутията да прилепне плътно и да лежи в една равнина с нея. Нерядко за привеждане на кабелите в кутията до необходимата плътност се използва дръжката на чук.


Отделни разклонителни кутии могат да бъдат видени все по-рядко. Вместо това електрическите връзки се разполагат във все по-малките и все по-трудно достъпни клемни блокове на съединителните кутии на различни уреди. Монтажното пространство, налично в тях, има само половината от обема на това в стандартната разклонителна кутия. По-малкият диаметър и разположените дълбоко в стените монтажни пространства затрудняват допълнително окабеляването. Дори тук често се налага да се използва дръжката на чук, за да се позиционират сноповете кабели така, че прекъсвачите и контактите да могат да бъдат инсталирани безпроблемно.


Клемите 2273 са с по-малки габарити и  съответстват на всички нормативни изисквания

Използването на клемите от серията 2273 на Wago осигурява на инсталатора повече пространство в разклонителната кутия. Размерът им е с 51% минимизиран в сравнение с известните "Wago-клеми" от серията 273 (Илюстрация 2).


Новите клеми са малко по-големи от външните размери на проводниците с най-голямо сечение, които могат да бъдат свързвани към тях. При напълно окабелена клема с проводници с най-голямото възможно сечение големината на клемата се различава от тази на самия проводник с толкова, колкото е дебелината на изолацията на снопа от кабели. Независимо от това, клемата отговаря на всички нормативни и практически изисквания, които могат да бъдат поставени към една съединяваща клема (Илюстрация 3).


Клемите от серията 2273 се поставят лесно в разклонителните кутии и заемат значително по-малко пространство, отколкото досега. По този начин намалява и рискът от увреждане на изолациите на кабелите от инструменти с остри ръбове или части, например при натискане на снопа кабели или при монтажа на прекъсвачи или ­ контакти. Това спомага и за бързото и лесно монтиране на контактите и ключовете.Илюстрация 2: Новата клема за контактни кутии Wago от серията 2273 (вляво) е с до 51% по-малка в сравнение с предишната серия 273

 

Илюстрация 3: Размерът на клемата е само с толкова по-голям от този на снопа кабели, колкото е дебел изолационният слой


 

Илюстрация 4: Прозорец за контрол на защитата срещу докосване: вторият проводник е оголен твърде много от горната страна

 

В една и съща клема се свързват проводници от 0,5 mm2 до 2,5 mm2


Досега електротехниците често трябваше да носят със себе си на

строителната площадка два различни типа клеми за разклонителни  кутии:

с напречно сечение до 1,5 mm2 и до 2,5 mm2. За някои това беше твърде неудобно и те често носеха със себе си само клеми до 2,5 mm2.


Обхватът на възможностите за свързване на новите клеми от серията 2273 вече е разширен: в една и съща клема могат да бъдат свързани едножични проводници от 0,5 mm2 до 2,5 mm2. Това сечение включва обхватите на добре познатата серия 273 от 1,5 mm2 и 2,5 mm2 но същевременно и най-малкото възможно напречно сечение от 0,5 mm2. Следователно, електротехниците вече се нуждаят само от един конструктивен тип, за да могат да свързват проводници с всички необходими напречни сечения. Напречните сечения могат да бъдат свободно смесвани в рамките на само една клема.

 

Допустим номинален ток 24А и допустимо номинално напрежение 450V

Допустимият номинален ток на клемите е 24А. Така може да бъде използван пълният капацитет на максималното клемно напречно сечение от 2,5 mm2. Допустимото номинално напрежение 450V позволява използването на продукта във всички мрежи 230/400V.


Тези данни са проверени от Асоциацията на германските електроинженери (VDE) и потвърдени със сертификат по Европейската норма за електротехническо сертифициране (ENEC) и знак за качество върху самата клема. Сертифицирането по ENEC удостоверява съответствието на клемите с европейските продуктови норми и стандарти. Той се прилага в цяла Европа и съответства на знака на VDE, който е валиден само в Германия.

 

Новите клеми осигуряват по-голяма безопасност на свързване

Корпусът на новите клеми е изработен предимно от прозрачна пластмаса. Това осигурява по-голяма степен на безопасност:

- След свързване на проводника електротехникът може да провери дали всички кабели са вкарани до отказ и по този начин е постигнат сигурен контакт.


- В процеса на проверката той може да види дали оголения проводник е вкаран достатъчно дълбоко и дали осъществява необходимия контакт с тоководещата част на клемата.


- По този начин той може да контролира защитата срещу докосване, като следи дали евентуално проводникът не е оголен твърде много. В този случай съществува опасност медният проводник да остане без защитно покритие почти до ръба на клемата. Ако в хода на по-нататъшните монтажни работи изолацията на проводника бъде издърпана още по-назад, може да се стигне до ситуация, когато вече не е налице защита срещу случаен контакт. С новия прозорец за контрол на защитата срещу докосване при новите клеми тази опасност е елиминирана. Ако през този прозорец се вижда оголен меден проводник, това означава, че не е спазена правилната дължина на оголване (Илюстрация 4).

 

Източник на снимковия материал: WAGO

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

ВАГО България ООД
www.wago.com/bg