Ритбул: Неинвазивните сензори TSP341-N на ABB поставят началото на нова ера в безопасното измерване на температурата на процеси

09.06.2024 г.5 мин.

Много промишлени процеси изискват точно измерване на температурата. За тази цел ABB предлага обширно продуктово портфолио от надеждни устройства и решения, с които да отговори на все по-високите клиентски изисквания. „Иновативните температурни сензори и трансмитери на ABB осигуряват на потребителите ниски инвестиционни разходи и цялостни решения от стандартизирани модули с голяма стабилност на резултатите в дългосрочен план. Универсалността на продуктите се основава на използвания гъвкав модулен принцип. Стандартните модели са с много кратко време за доставка, а добре систематизираната структура на портфолиото опростява процеса на доставка“, коментираха за Инженер.bg от доказаната българска търговска компания Ритбул, която предлага решенията за автоматизация на ABB на пазара у нас.

Защо да използвате неинвазивен сензор за измерване на температурата?

Неинвазивното измерване на температурата с основание може да се разглежда като лесен за приложение и безопасен метод. При него няма риск от счупване на защитната гилза, което е определящо за още по-високата му сигурност. Разходите също са намалени, благодарение на бързата инсталация и по-евтиния му монтаж. Отпада и необходимостта от тестване на защитната гилза, от изчисления или използването на скъпоструващи материали. „По-голямата производителност е гарантирана от опростеното измерване, лесния избор и техническо обслужване, както и от липсата на необходимост от поддържане на складови наличности на защитни гилзи“, поясниха от Ритбул.

„Неинвазивните сензори за измерване на температура TSP341-N С на ABB предоставят опростен и безопасен начин за измерване на температурата на процесите, без да е необходимо да изключвате, да пробивате отвори или да инсталирате защитни гилзи. Със своя иновативен дизайн с два сензора и специално разработен алгоритъм за изчисление, той значително повишава безопасността и намалява разходите за инсталиране, без да се прави компромис с качеството на измерване“, заявиха още от Ритбул.

Тъй като измерването на температурата се осъществява без проникване в технологичния процес, с помощта на неинвазивния сензор тя се отчита на повърхността, като по този начин напълно се избягва навлизането в процеса. Този подход на измерване е значително по-безопасен, тъй като намалява рисковете за хората, околната среда и другите компоненти на системата. „При сензорите от този тип не съществува риск от повреда на защитната гилза, което улеснява спазването на изискванията за безопасност и опазването на околната среда“, коментираха от Ритбул.

По-ниски разходи за придобиване

По-бързото измерване на температурата и по-голямата рентабилност на решението се дължат на  инсталацията и обслужването без спиране на процеса. „Неинвазивните сензори за измерване на температурата са подходящи за различни приложения и индустриални отрасли. Те могат да повишават експлоатационната готовност на инсталацията и да намалят значително капиталовите разходи с повече от 75%“, категорични са от Ритбул.

Висока степен на ефективност и производителност

„Сензорите TSP341-N осигуряват постоянно качество на направените измервания, като тяхната прецизност и време за реакция са много близки или дори по-добри от измерванията, направени с инвазивните сензори“, продължиха коментара си българските специалисти. Повторяемостта на резултатите е доказана чрез извършване на дългосрочни тестове в промишлени условия  по време на разработката.

Опростен процес на избор и бърза доставка

Поръчването на TSP341-N е изключително лесно. Тъй като не е необходима защитна гилза, отпада нуждата от съобразяване с изискванията на процеса. По-краткото време за инсталация и монтажни дейности се дължи на начина им на монтаж. Инсталирането на сензорите може да се извърши по време на процеса на експлоатация на системата. Сензорът лесно се интегрира в съществуваща системна структура. Пускането в експлоатация и параметризацията на устройствата се реализира чрез HART интерфейс, като е възможно това да се извърши без прекъсване на процесите.

„Външният вид и дисплеят на инвазивните сензори TSP341-N на ABB не се отличават от тези на другите сензори на компанията. Устройствата не зависят от технологичния процес и се отличават с лесно техническо обслужване. Неправилната им инсталация може бързо да се коригира, а поддръжката им се извършва без спиране на процеса“, допълниха още от Ритбул.

Източник на снимковия материал: Ритбул, ABB

Тагове: ABB, индустрия, контролно-измервателна апаратура, Ритбул, сензори

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Ритбул ЕООД
www.rittbul.bg