КМТ Сервиз: Asterra EarthWorks е инструмент за мониторинг на язовири, който използва сателитна технология за превенцията им

11.08.2023 г.7 мин.

Откакто човечеството строи язовири, съществува и заплахата от тяхната повреда. Според международното право язовирите се считат за „инсталации, съдържащи опасни сили“ и са една от най-разрушителните форми на повреда на инфраструктурата. Авариите могат да настъпят по различни причини и да предизвикат разнородни последствия в зависимост от това как се реагира в критичния момент. Но по-важното в случая е какво може да се направи, за да се избегне подобна бедствена ситуация. Повече по темата пред Инженер.bg разясниха от доказаната българска компания КМТ Сервиз, специализирана в дистрибуцията на оборудване за обследване на инфраструктурни системи. Тя си партнира с израелския разработчик на сателитни технологии Asterra, чието портфолио обхваща решения за мониторинг на язовири, чрез които може да се наблюдава състоянието на тези мащабни съоръжения в реално време, за да се минимизира рискът от аварии.

Авариите на язовири са толкова стари, колкото и самите язовири

Има сведения, че още 2600 г. пр. Хр. в Египет язовир е разрушен от наводнение още докато се строи. Предполага се и авария на яз. Мариб в Йемен през 500-те години. Когато срутване заплашва пълния язовир Оровил в Калифорния през 2017 г., той съдържа 4.3 милиарда m3 вода и повече от 180 000 човека са евакуирани. Късметът и бързите действия тогава го спасяват, но не винаги е така. През 1975 г. Стената на язовир Banqiao в Китай се скъсва и отнема около 171 000 живота – това се счита и за най-тежката повреда на язовир в историята.

„Язовирите могат да се повредят по различни причини: вследствие на ерозия; когато дренажът не е добър и статичните сили причиняват загуба на силите на материалите; при силни бури или при лоша поддръжка. Трагедията, която може да причини скъсването на язовирна стена е безспорна и неизмерима, но за да се абстрахираме от нея, нека разгледаме финансовото въздействие на такава авария“, поясниха от КМТ Сервиз и продължиха: „В САЩ са разработили методология за изчисляване на цената на повреди на язовирни стени, която отчита три основни въздействия. Едно от най-преките е загубата на ползите от язовира, включваща загубата на мощности при производството на електроенергия и загубата на достъп до вода за селското стопанство и индустрията. Засяга се и туризмът. Имуществените щети надолу по веригата също са пряко въздействие“.

Според Асоциацията на държавните служители по безопасността на язовирите (ASDSO) в САЩ, от януари 2010 г. до април 2020 г. са докладвани 270 аварии на язовирни стени и 581 „инцидента“ – епизоди, при които язовирните стени биха могли да се скъсат без намеса или ако обстоятелствата не са се подобрили.

Превантивни мерки и реакция при язовирна авария

Периодът от момента, в който проблемът става очевиден, до момента на скъсване на язовирната стена понякога може да се окаже само няколко часа, дори минути, а тогава време за реакция почти няма. Ето защо ASDSO препоръчва пет стъпки за превенция в подобни ситуации:

Подготовка: Изготвяне на план за действие за различни режими на повреда много преди да се появят предупредителни знаци, като предварително се уточни обезпечаването с хора, машини и материали в случай на критична нужда.

Оценка: Ако се появят предупредителни знаци, следва да се оцени потенциалният режим на повреда, нейното развитие и заплахите за обществената безопасност. Трябва да се установи командна верига и заинтересованите надолу по веригата е важно да бъдат информирани.

Мониторинг на язовири: Язовирите трябва да се наблюдават непрекъснато и ако се налага да се създаде протокол за наблюдение на развитието на даден проблем.

Спешна реакция: При аварийна ситуация обществената безопасност е с най-висок приоритет.

Документация след аварията и последващите действия: Цялостното документиране на ситуацията осигурява важно обучение за предотвратяване на бъдещи повреди на язовирни стени. Окончателните доклади трябва да бъдат достъпни за всички заинтересовани страни.

„Текущият мониторинг на язовира е съществен аспект от неговата безопасност, но много от технологиите са с ограничен обхват, ефективност или и двете. Традиционният наземно проникващ радар например е приложим, но по-малко ефективен при динамични структури като хвостохранилища. Лазерни скенери са използвани за откриване на движения в язовирна стена, но инвестицията в хардуер е много висока, а технологията работи най-добре само в специфични ситуации. Дронове и наземни сензори бяха използвани за наблюдение на язовира Брумадиньо, но седмица преди да се скъса стената му, не откриха нищо. Сеизмичните сензори също имат своите ограничения, както и сателитните радари като InSAR“, обясниха от КМТ Сервиз.

Какво е EarthWorks?

Asterra EarthWorks е първата базирана на сателит технология за предотвратяване на повреди, способна да наблюдава подземната почвена влага над огромни площи, включително големи язовири, бързо, лесно и непрекъснато.

„EarthWorks използва радар със синтетична апертура (SAR) от сателити в орбита. Използвайки L-обхвата на електромагнитния спектър, той прониква в земята до около 3 m, „виждайки“ влагата в почвата, която може да показва просмукване от язовир. EarthWorks има способността да проследява една и съща зона няколко пъти месечно, за да отбележи всички промени в условията на влагата, така че да могат да бъдат предприети превантивни действия“, допълниха още от българската компания относно решението на своя партньор.

Източник на снимковия материал: КМТ Сервиз, Asterra, canva.com

Тагове: ВиК, КМТ Сервиз, мониторинг

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

КМТ Сервиз ЕООД
www.kmtservice.bg