КМТ Сервиз: Новата система за ултразвуково измерване на дебит с батерия SebaFlow-BAT е независима от наличието на захранване

22.06.2023 г.6 мин.

Измерването на дебит в индустрията и строителството е решаващ фактор за производствените процеси, което налага нуждата от надеждност и прецизност на резултатите. Конвенционалните методи обаче създават редица проблеми по отношение на точността на измерване, устойчивостта и дълготрайността на самото оборудване и това е причина все по-често да се използват ултразвуковите технологии. Системата SebaFlow-Classic използва именно ултразвука, за да осигури надеждно измерване на дебит, доказателство за което са множеството ѝ успешни инсталации по целия свят. А сега вече тя се предлага и във версия с батерия SebaFlow-BAT, при която отпада необходимостта от мрежово захранване. Повече за предимствата на ултразвуковите технологии в измервателните процеси и новата SebaFlow-BAT за Инженер.bg разказаха от утвърденото българско дружество КМТ Сервиз, официален търговски партньор на производителя Seba KMT у нас.

Предимства на ултразвуковите технологии и системата SebaFlow-Classic при измерване на дебит

Широко използвани методи за измерване на дебит са например измервателните уреди от тип Woltmann, работните колела или магнитно-индуктивните методи, при които обаче се наблюдават отклонения въпреки официалното им калибриране, особено при скорости на потока <2 m/s. В допълнение механичното, както и флуидно-динамичното измерване са обект на физически индуцирано износване, което може да причини отклонения на нулевата точка, което на свой ред води до грешни измерени стойности.

Ултразвуковата технология от своя страна предоставя точни и възпроизводими стойности дори и при много малки дебити. Едно от основните ѝ предимства обаче е, че уредът не влиза в контакт с флуида и по този начин се предотвратява замърсяване и допълнителни разходи, свързани в него. Освен това отсъстват движещи се елементи, което предотвратява износването на уреда и съответно улеснява поддръжката, а при системата SebaFlow-Classic сензорните двойки са фабрично калибрирани, което опростява и ускорява въвеждането в експлоатация.

„Ултразвуковата система SebaFlow-Classic работи успешно в комбинация с облачната платформа SebaCloud, позволявайки постоянно наблюдение на дебита в участък от тръбопроводната мрежа. Освен това е напълно независима от материала на тръбите. За захранването ѝ може да се използва съществуващата инфраструктура, например улично осветление, а допълнително интегрираната акумулаторна батерия осигурява непрекъсната работна готовност за няколко дни. Събраните данни се изпращат до новата облачна платформа SebaKMT Poseyedon посредством LTE/GSM модем“, обясниха от КМТ Сервиз.

SebaFlow-BAT: независимо и гъвкаво решение за измерване на дебит и налягане

За да отговори напълно на нуждите на индустрията в областта на ВиК мрежите, включително водоснабдяване, балансиране и таксуване, Seba KMT разработва и оптимизирана версия на системата със захранване изцяло от батерии, която покрива следните особено важни изисквания:

  • Не е необходимо постоянно захранване;
  • Вариант на корпус със степен на защита IP 68 с възможност за наводняване;
  • Живот на батерията от 1 година или повече;
  • Оборудването в точката на измерване може да се адаптира гъвкаво спрямо изискванията на клиента.

Новото решение SebaFlow-BAT, измерващо дебит и налягане, е с корпус от неръждаема стомана, който е особено полезен при инсталация в шахти или под пътища. Той е със степен на устойчивост IP 68, преминавайки дори най-тежките тестове за падане и течове и може да издържи на продължително наводняване на дълбочина от 1.2 m за повече от 68 h. При работа в помпени станции, надземни резервоари или други защитени среди оборудването е възможно да се инсталира и да работи напълно без корпус. В този случай възлите се монтират върху предоставената монтажна плоча, която се присъединява здраво към стените например.

Когато се използва за балансиране на мрежата, SebaFlow-BAT измерва в интервал от 5 min. В този случай оловно-киселинната батерия от 100 Ah постига време на работа от най-малко 1 година. За приложения, позволяващи интервал на измерване 10 min, времето за работа се удължава още повече. В допълнение към интервалите от 5 или 10 min, системата може да бъде свободно параметризирана в интервала от 1 до 60 min. Ако сензорът за налягане се използва паралелно, стойностите за налягането се предават на същия интервал като тези за дебита.

Къде намира приложение SebaFlow-BAT:

  • Откриване на течове на базата на налягане и дебит по пожарогасителни линии, например на летища;
  • Откриване на течове по междуградски водопроводи;
  • Измерване на налягане и дебит в градските мрежи за питейна вода;
  • Периодично измерване на нощен минимум или нощна консумация с цел откриване на течове.

Източник на снимковия материал: КМТ Сервиз, Seba KMT

Тагове: SebaKMT, ВиК, водоснабдяване, КМТ Сервиз, сензори

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

КМТ Сервиз ЕООД
www.kmtservice.bg