КМТ Сервиз: Неинвазивни разходомери Fluxus на Flexim измерват водата за питейно-битови нужди на берлинчани

21.07.2021 г.3 мин.

От 1877 г. един от Берлинските водоснабдителни тръбопроводи се захранва с вода от западните брегове на езерото Тегел. Днес помпената станция там изпомпва 260 000 m3 вода на ден, която се добива от 116 вертикални кладенци и хоризонтален филтриращ кладенец. Защо разходомерите Fluxus на Flexim се оказват оптималният вариант за измерване на черпените водни количества, за Инженер.bg обясниха от доказаното българско търговско и инженерингово дружество КМТ Сервиз, което е партньор на производителя за пазара у нас.

Непречистената вода от бреговете на Тегел се изпомпва с помощта на осем електрически помпи от 30 m до 60 m дълбочина. След това се аерира и филтрира. Пречистената вода се съхранява в огромни резервоари, а от тях се подава в системата за питейна вода на Берлин чрез няколко разпределителни линии, където се измерва преминаващото количество.

„Доскоро за тази цел са били използвани магнитно-индуктивни разходомери, но тъй като тези уреди бързо се износват, се е наложила замяната им в няколко от точките за измерване. Да се демонтират старите и да се монтират нови магнитно-индуктивни разходомери обаче, би означавало голяма инвестиция за закупуване на нови уреди. Освен това монтажните работи по тръбопроводите също са скъпи и свързани с прекъсвания на водоподаването и закъснения, тъй като се налага източване на тръбните участъци и извеждането им от експлоатация“, поясниха от КМТ Сервиз.

В този случай неинвазивната ултразвукова технология за измерване на потока е изключително добрата алтернатива, тъй като уредът просто се монтира към тръбопровода в измервателните точки. Разходомерите Fluxus са значително по-евтини от магнитно-индуктивните разходомери в конкретния номинален размер, който в конкретното приложение е DN1400. В допълнение, преоборудването може да се извърши по време на текуща експлоатация и не е необходимо извършването на подземни работи. Още едно предимство е, че не е нужно износените устройства да се демонтират при настройването на неинвазивната измервателна апаратура.

„Ултразвуковите дебитомери Fluxus са монтирани със скоби към външната страна на тръбите и по този начин практически не се износват и нямат нужда от поддръжка. Въпреки външното покритие и вътрешната облицовка на стоманените и чугунените тръби, разходомерите на Flexim генерират отличен измервателен сигнал, дори в стоманобетонни тръби“, коментираха още от КМТ Сервиз.

Източник на снимковия материал: КМТ Сервиз, Flexim, pixabay.com

Тагове: Flexim, ВиК, водомери, КМТ Сервиз, разходомери

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

КМТ Сервиз ЕООД
https://kmtservice.bg/