Как бустерните помпени системи на Wilo осигуряват чиста вода без микроорганизми и постоянно налягане в мрежата?

11.09.2020 г.4 мин.

Пречистването на питейните води често се налага и след като градската пречиствателна станция е свършила работата си, особено ако говорим за обществени сгради с високи хигиенни изисквания като болници, санаториуми и други хуманитарни институции. „Надеждно водоснабдяване и чиста вода без Легионела в комплексни като предназначение и големи сгради е предизвикателство, на което Wilo има свое специално решение“, коментираха пред Инженер.bg от българското дружество на немския помпен лидер.

Често колебанията в налягането на водата в мрежата водят до оплаквания от страна на потребителите, а когато става дума за лечебни заведения например, това може да се окаже съществен проблем с негативни последици. По тази причина се налага използването на бустерна помпена система, която да стабилизира налягането и да осигури комфортно водоснабдяване по всяко време. Къде обаче е проблемът с контаминацията на водата в този случай?

„Заразяването на питейната вода с бактерии, включително с патогенната Легионела, може да започне от камерата на разширителния съд и оттам да се разпространи по тръбопроводите до всички участъци на сградната мрежа, особено ако е налице и подходящата за това температура. Често системите за повишаване на налягането са снабдени с байпас. Съществуват различни причини за избор на този метод, но като цяло той има малка добавена стойност и повишава значително риска от растеж на Легионела“, обясниха от Вило България.

Мембранният разширителен съд в системите за повишаване на налягането е критичен компонент за бактериално замърсяване. Водата в него застоява и в много ситуации температурата ѝ може да се повиши над 25 °C, което е благоприятно условие за развитието на Легионела и други микроорганизми. „Растежът на Легионела се контролира чрез оптимална температура и достатъчно движение на водата. Това е причината, поради която съдът за налягане в бустерните системи на Wilo винаги работи. Така честата смяна на водата в него е гарантирана. Поради простотата и липсата на движещи се или електронни компоненти, тази система е с висока степен на надеждност“, посочиха от българското дъщерно дружество на производителя.

Портфолиото на Wilo включва богато разнообразие от предварително конфигурирани и сглобени бустерни системи, които отговарят на нуждите и изискванията за различни приложения – както за обществени сгради като училища и болници, така и за хотели, жилищни кооперации, едно- или двуфамилни къщи. Системите за повишаване на налягането могат да се използват и за нуждите на индустриални предприятия и напояване на градински площи.

Източник на снимковия материал: Вило България, Wilo

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Вило България ЕООД
http://www.wilo.bg/