По-голям добив на риба, намалена консумация на вода и по-добри условия за живот в рибарниците благодарение на кислорода на SIAD

12.02.2024 г.3 мин.

Създаването на рибно стопанство с бизнес цели е сложен и трудоемък процес. Преди пристъпване към подобно начинание собственикът следва да е наясно не само какви процеси протичат в изкуствения водоем, но и да вземе под внимание навиците и характеристиките на конкретния вид риба, която е избрана за разплод, така че да може максимално да се пресъздадат естествените ѝ условия на живот.

Така една от най-големите индустриални аква ферми у нас, специализирана в отглеждането на пъстърва, използва най-съвременни техники за култивиране, с цел да подобри производството си чрез добавяне на кислород в рибарниците. Индустриален газ, предоставян от СИАД България – сигурен и доверен партньор на компанията.

Развъждането на пъстърва се осъществява в сладков тип съоръжения, осигуряващи най-близки до нейните естествени условия за живот. Тази порода предпочита богата на кислород студена вода, която българският рибен производител предоставя чрез специално оборудване и процеси на оксигенация.

„Използването на разтворен кислород води до значително увеличаване скоростта на растеж и гъстотата на рибата – до 3 пъти повече в сравнение с прилагането на традиционни методи за аериране. Ползите включват по-високи добиви, намалена консумация на вода с възможност за рециклиране, по-ниски нива на смъртност и подобрена способност за поддържане на идеални условия на живот“, коментираха за Инженер.bg от водещата за българския пазар компания СИАД България, дъщерно дружество на лидера в сферата на техническите газове SIAD.


СИАД България предлага пълен набор от индустриални газове, които намират най-различни приложения в хранително-вкусовата промишленост. Освен кислород други също толкова разпространени индустриални газове са въглероден диоксид, азот и аргон. „Те могат да се използват като добавки, спомагателни работни газове или суровини, запазвайки качеството и органолептичните характеристики на продуктите, удължавайки срока им на годност и по този начин оптимизирайки продажбите“, обясниха специалистите от СИАД.

„Широко застъпен в отглеждането и транспортирането на риба, кислородът на SIAD спомага още и при пакетирането на хранителни изделия в защитна атмосфера, както и при производството на озон, използван за дезинсекция и стерилизация в промишлените процеси“, допълниха още от СИАД България.

Източник на снимковия материал: СИАД България, SIAD

Тагове: SIAD, индустрия, производство, СИАД България, технически газове

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

СИАД България ЕООД
siad.bg