ДМ Арматурен: Посрещаме бъдещето на водоснабдителните услуги с ултразвукови водомери с дистанционно отчитане на Kamstrup

24.11.2022 г.5 мин.

Неведнъж в Инженер.bg сме Ви разказвали за успешно изпълнени проекти, при които общински ВиК дружества от цял свят заменят старите си измервателни уреди с ултразвукови водомери, с което целят да улеснят отчитането на водопотреблението и да оптимизират мрежите си. Но как се случва „магията“ и с какво иновативната технологията превъзхожда конвенционалния подход? Отговор на този въпрос дават от фирма ДМ Арматурен, специализирана във ВиК оборудването и официален партньор на Kamstrup за България. Какво споделиха те по темата, вижте в следващите редове.

Сбогом, механични водомери!

„Да бъдеш готов за бъдещето в управлението на водните ресурси, означава да приемеш, че това, което до вчера е било добро решение, днес вече не е. Същевременно, с дигитализацията, която настъпва във всеки сектор, нуждата от комуникация и свързаност става все по-неизбежна. Ето защо е необходим радикален и изцяло нов подход при отчитането на водното потребление. А такъв откриваме именно с ултразвуковите интелигентни водомери на Kamstrup и предимствата, които носи истинската цифровизация“, коментираха от българската компания.

Базираната на ултразвуков принцип измервателна технология е една от най-надеждните в статичното измерване. Липсата на движещи се части при този тип измервателни уреди гарантира прецизна точност без усилия и разходи за поддръжка. А цялостните решения на Kamstrup се състоят от ултразвуков измервателен уред и цифрова система за дистанционно отчитане, което ги превръща в ефективно и надеждно решение за интелигентно измерване.

С какво ултразвуковите водомери превъзхождат механичните водомери?

  1.  Ултразвуковите интелигентни измервателни уреди нямат движещи се части, за разлика от техните механични аналози, което ги прави по-издръжливи и гарантира стабилна и висока точност през целия им живот.
  2. Ултразвуковите измервателни уреди осигуряват ясна картина на мрежовите данни, както и точно таксуване.
  3. За разлика от механичните измервателни уреди, ултразвуковите дават възможност за дистанционно отчитане, без да са необходими допълнителни устройства. „Това прави събирането на данни по-бързо и подобрява разпределението на ресурсите, като избягва неправилното им разчитане и необходимостта от предприемането на последващи действия. По този начин операторите спестяват време и средства, които могат да бъдат използвани за анализ на данните, което от своя страна дава възможност за по-добро обслужване на абонатите“, категорични са от ДМ Арматурен.
  4. Интелигентните аларми в ултразвуковите измервателни уреди позволяват ефективно откриване на течове и обратни потоци, намалявайки количеството загуби на вода в разпределителната мрежа и предотвратявайки загуба на приходи.

Какъв е принципът на ултразвуковото измерване?

Ултразвуковото измерване се основава на метода на диференциалното транзитно време, според който различните сигнали отнемат различно време за преминаване между два сензора. Този метод измерва колко време е необходимо на ултразвуковия сигнал да премине от един сензор до друг и обратно. Когато няма поток, времената за преминаване на сигнала са еднакви, нагоре и надолу по веригата. Когато водата започне да тече в тръбата, ултразвуковите сигнали се ускоряват по посока на потока и се забавят срещу посоката му.

„В някои райони водоснабдяването не е налично през целия ден и следователно тръбите се пълнят с въздух в часовете, в които не се доставя вода. Дори тогава ултразвуковите водомери измерват потреблението на вода с висока точност. Тъй като в измервателния уред няма движещи се части, не се отчита въздухът и можете да сте спокойни, че уредът измерва само водата. Освен това вградените интелигентни аларми ще покажат „Предупреждение за сухо“, когато измервателният уред работи на сухо. Така ще разполагате с точните данни кога и колко вода се консумира през деня. Ултразвуковата технология е изключително точна дори при начален поток до 0.9 l/h”, допълниха още от доказаната инженерингова и търговска фирма ДМ Арматурен.

Източник на снимковия материал: ДМ Арматурен, Kamstrup

Тагове: Kamstrup, ВиК, водомери, ДМ Арматурен

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

ДМ Арматурен ЕООД
http://hawle.bg/