Вило България: Прецизни производствени тестове гарантират високото качество и надеждността на помпените системи Wilo

16.11.2023 г.6 мин.

„Продуктовите изпитвания са от критична важност за надеждността в работата на помпите и помпените решения, които предлага утвърдената технологична компания Wilo Group. Безпроблемната експлоатация в продължение на 24 часа, седем дни в седмицата е от ключово значение за процеси от висок приоритет като доставка на питейни води, отвеждане на отпадъчни води, пречистване на води в общински и индустриални пречиствателни станции и др.“, коментираха за читателите на Инженер.bg от Вило България, дъщерно дружество на международната група у нас. Повече по темата ще Ви разкажем в днешния материал.

„Интелигентната потопяема помпа за отпадъчни води Wilo-Rexa SOLID-Q с Nexos Intelligence притежава функция за самопочистване и работи надеждно дори при отпадъчни води със съдържание на твърди частици. Хидравличната ефективност на това технологично решение и двигателят му IE5 го правят изключително ефективно, а възможностите за свързаност създават съвместимост с всички външни PLC системи. Продуктът използва сложна технология, както в хардуерно, така и в софтуерно отношение. Предизвикателства в работата му биха имали драстични последици, тъй като Wilo-Rexa SOLID-Q с Nexos Intelligence е „сърцето“ на помпената станция за отпадъчни води, т.е. – важна част от инфраструктура със сериозно значение“, категорични са от Вило България.

„Това се отнася за почти всички наши продукти“, коментира г-н Кристоф Тешерс, групов вицепрезидент на Глобалния квалификационен център на Wilo Group. По тази причина реномираният производител на помпи и помпени решения поставя оперативната надеждност на системите като един от своите първостепенни приоритети, а практиките и процедурите за изпитване на продуктите, които са възприети в компанията, гарантират качество, съизмеримо с отговорните им функции.

„Управлението на качеството включва дори изпитвания на продуктите по време на процеса на разработка. След всяка стъпка, тестовият екип проверява дали помпите и техните компоненти отговарят на определените указания и ключови показатели за ефективност. Първите проверки се провеждат на много ранни етапи от разработката, често с части, изработени на 3D принтер. На базата на резултатите компанията ревизира параметрите на помпите, докато достигнат желаните стойности“, допълва още г-н Тешерс.

За да се избегне пускането на пазара на продукти, които не отговарят на изискванията, се извършват многобройни, понякога повтарящи се тестове. За тази цел групата на Wilo е създала собствени лаборатории по целия свят. Помпи от всякакъв тип и размер се изпитват в 15-е основни производствени обекта. Най-големият тестов басейн е построен в Кесурди, Индия, където има възможност да се тества например Wilo-Vertical Turbine – помпена система за водоснабдяване с височина до 15.5 m. Басейнът е дълъг 70 m, широк 15 m и дълбок 13 m.

Принципно тестовете, изпълнявани от Wilo, могат да бъдат класифицирани в три категории – безопасност, експлоатационен живот и производителност. Изпитванията за безопасност гарантират съответствие на продуктите със законовите разпоредби и стандарти. Включени са температурни изпитвания, тестове за електробезопасност и за електромагнитна съвместимост. Изпитванията гарантират, че елементите могат да издържат на екстремни температури на преминаващия флуид от -20 °C до +140 °C и температури на околната среда от -20 °C до +55 °C.

„Високите стандарти на Wilo Group са причината за извършване на още много типове изпитвания, сред които такива за дългосрочен експлоатационен живот, при които всички компоненти се поставят под гранично натоварване“, заявиха от Вило България.

Тестовете за ефективност гарантират, че помпите отговарят на изискванията. Проверява се дали работата им може да бъде нарушена от електромагнитни влияния. Например, за да се тества здравината на електронните елементи, автоматична система включва и изключва помпите няколкостотин хиляди пъти с постоянно или различно време на прекъсване. В тестови стендове и басейни се проверява тяхната издръжливост. За целта помпите работят 180 дни, като компютрите записват всички техни параметри. „При тези изпитвания искаме да разберем дали новите продуктови разработки наистина отговарят на изискванията за ефективност на нашите клиенти“, обяснява г-н Тешерс.

Крайният практически тест е свързан с характеристики като шум при работа, с проверка в акустична камера. Включени са и ръчни тестове, като екипът преминава през менютата на помпите, свързва ги в мрежа чрез всички възможни интерфейси или ги тества посредством приложението Wilo Assistant.

„Усилията на компанията за тестване на продуктите са оправдани, защото гарантират безкомпромисно качество, дълготрайност и надеждност. Същевременно, чрез изпитванията стават възможни технологичните подобрения, като тенденцията е тестовете на Wilo да включват все по-сложни компютърни симулации за сметка на физическите тестове, т.е. процесите на тестване ще стават все по-интелигентни“, допълниха още от Вило България.

Източници на снимковия материал: Вило България, Wilo, canva.com

Тагове: Wilo, ВиК, Вило България, отпадъчни води, помпено оборудване

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Вило България ЕООД
www.wilo.bg