Аква Системи с коментар за същността на AOP (Advance Oxidation Process) и решенията за водообработка на Sita

09.06.2021 г.3 мин.

Интензивните промишлени дейности, както и вече познатите и нововъзникващите замърсители в битовата канализация създават сериозни рискове по отношение на качеството на отпадъчните води и водните басейни, в които те се заустват. Ето защо индустрията търси начини да обработи тези води в достатъчно висока степен, за да бъдат те безопасни за околната среда или повторно използвани. „За да се отстранят ефективно органичните и неорганичните вредни примеси, водата се нуждае от т.нар. AOP (Advance Oxidation Process)“, заявиха пред Инженер.bg от доказаното българско търговска дружество Аква Системи.

AOP (Advance Oxidation Process), преведено буквално, означава разширени окислителни процеси. На практика това е сложен процес, който комбинира различни технологии за създаване на хидроксилни радикали, окисляващи и разграждащи замърсителите. Три са добре познатите и широко използвани типа обработка на водата за AOP: пероксид, озон и UV лъчи, като са възможни всякакви комбинации между тях в зависимост от конкретния случай.

Общите замърсители на отпадъчните води, с които е важно да се борим, включват:

Летливи органични съединения (Vocs);

Полициклични ароматни въглеводороди (PAH);

Полихлориран бифенил (ПХБ);

Общ органичен въглерод (TOC)

Тетраметиламониев хидроксид (TMAH);

Метил пиролидон (NMP);

Диметилсулфоксид (DMSO);

Гликоли;

Алкохоли;

Урея;

Ибупрофен;

Пестициди;

Мирис, цвят и вкус.

„Нашите партньори от производствената компания Sita доставят оборудване и за трите вида третиране на водата, като могат да предоставят и цялостна система, проектирана, конфигурирана и оразмерена според специфичните нужди на проекта. За целта предварително се вземат предвид  показатели на отпадъчните води като: БПК, ХПК, ООВ, pH, алкалност и др.“, обясниха от Аква Системи.

Решенията за водообработка на Sita включват:

  • Интегрирана система, контролирана от основен PLC;
  • Разширена реалност (за стартиране, настройки, поддръжка и отстраняване на неизправности);
  • Пълен контрол на дозирането на O3, H2O2, UV;
  • Управление на помпи и клапани, ако са автоматични.

Предимства на системата Sita са:

  • Възможност за индивидуална конфигурация;
  • Предварително сглобен плъзгач или лесен монтаж на отделни възли;
  • „Plug and Play“ система;
  • Гаранция за продукт, проектиран и произведен в Италия.

Източник на снимковия материал: Sita, pixabay.com

Тагове: Аква Системи, водообработка, пречистване

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Аква Системи ЕООД
http://akva.bg/