HTI България: Депо за твърди отпадъци в област Сицилия е изградено с оборудване за обратна осмоза на Exxro

25.11.2022 г.4 мин.

„Ние възприемаме себе си като активен посредник между промишлеността и производителите“, заявяват от HTI България и празнуват 10 успешни години работа на българския пазар. Компанията е част от групата GC-HTI – водещ доставчик на технически продукти, системи и решения за инфраструктурни и индустриални приложения в промишленото и сградното строителство. Компанията, залагаща на дългогодишни, утвърдени партньорства с марки като Alvenius, Graspointner, Exxro, Mea, Mpp, Amiblu, Naue, Logsto и др., представя конкретните приложения на продуктите им в изпълнени, работещи проекти като надеждна референция за качество, функционалност и дълъг експлоатационен живот. Днес от Инженер.bg, ще Ви разкажем, заедно с експертите от HTI България, за един от знаковите проекти на Exxro – специализирана компания в изграждането на инсталации за обратна осмоза, нанофилтрация и ултрафилтрация, използвайки високоефективна плоска мембрана.

Проектът е реализиран в общинското депо за твърди битови отпадъци на град Сикулиана, област Сицилия. Инсталацията за обратна осмоза е разработена в тристепенен метод за третиране и притежава капацитет от 150 m³/ден. Третираната вода се отвежда към повърхностните потоци.  

„Инсталациите за обратна осмоза на Exxro се базират на принципа на инверсията на водния поток от по-концентрирана среда към такава с по-ниска концентрация. По този метод се сепарират разтворимите соли и органичните молекули от водата. Прилагат се плоски мембрани, изработени за конкретните нужди на проекта, с което се удовлетворяват нормативните изисквания за пречистване на всички видове отпадъчни води. Инсталациите се използват за третирането на инфилтрати в депа за отпадъци, за обезсоляване на морска вода, за пречистване на индустриални отпадни води и за рециклиране на вода в кръгове с нулево изтичане“, разказаха от българската компания.

Exxro предлага оптимизирани конкретни решения чрез осъществяването на точен предварителен анализ на третираните разтвори. На тази база се изготвя специална конфигурация за достигане на максимални количествени и качествени показатели. Инсталациите са модулни, монтирани в изолирани контейнери или специално проектирани подложки. Системите са напълно автоматизирани и снабдени с устройства за отдалечен достъп. Постоянният мониторинг на изходящата течност се осъществява за осигуряване на съответствието им със законодателните изисквания.

„Модулите на Exxro са в състояние да обработят вода с 15 пъти по-добро качество от традиционните мембрани. Използват се специални електродвигатели с висока ефективност и характеристики, осигуряващи ниски енергийни разходи. Модулите не се нуждаят от големи количества детергенти за почистването им. Мембраните имат дълъг експлоатационен живот (до 4 години без прекъсване), благодарение на висококачественото покритие, опростената и ефективната интегрирана система за почистване. Модулната мембранна система позволява подмяната на отделни мембранни листове, с което се минимизират разходите за ремонт“, посочиха от HTI България.

Системата на Exxro е техническо откритие от най-ново поколение, с висока химическа стабилност и висококачествени параметри на работа. Компактните и гъвкави модулни елементи позволяват опростен транспорт, инсталация и приложение, дори в ограничени пространства. Всички основни компоненти са достъпни за поддръжка, преглед и поправка. Работата на системата е надеждна и безопасна. Не е без значение фактът, че стартът е възможен в кратки срокове и без нужда от допълнителни строителни работи.

Източник на снимковия материал: HTI България, Exxro, Sicilly

Тагове: HTI Group, Ейч Ти Ай България

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Ейч Ти Ай България ЕООД
http://www.hti-bulgaria.com/bg