Уникална част от водния цикъл на Враца е изградена с чугунени тръби на Saint-Gobain PAM, доставени от HTI България

10.06.2021 г.7 мин.

Благодарение на Оперативна програма „Околна среда“, редица български общини модернизираха и доизградиха своите ВиК мрежи. Сред тях е и община Враца. „Интегрираният проект за воден цикъл на гр. Враца цели подобряване на водната инфраструктура и качеството на питейната вода, както и намаляване на загубите ѝ. Част от дейностите включват подмяна на водопроводни участъци с тръби от сферографитен чугун на френския производител Saint-Gobain PAM, чиито доставчик е HTI България“, съобщиха за Инженер.bg от водещото българско дружество, част от  немската група  GC-HTI. Вижте и подробности за проекта.

Какво включва проектът „Рехабилитация на стоманен и реконструкция на съществуващия захранващ азбестоциментов водопровод от яз. Среченска бара до гр. Враца“?

Проектът „Рехабилитация на стоманен и реконструкция на съществуващия захранващ азбестоциментов водопровод от яз. Среченска бара до гр. Враца“ е част от втората фаза на „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца“. Инвестицията е финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд с национално съфинансиране. „Основни цели на проектните дейности са намаляване на загубите на питейна вода и подобряване на водната инфраструктура в полза на околната среда и населението на град Враца, за да се спази европейското законодателство в областта на околната среда, също така осигуряване на питейна вода, която отговаря на стандартите, посочени в Директивата за питейната вода (98/83/ ECC), както и намаляване на оперативните разходи и разходите за поддръжка на водопроводната мрежа“, разясниха от HTI България.

За изграждането на новия водопровод е сключен договор с консорциум „МС-ТЕХНО-ХИДРО“ ДЗЗД на стойност 23 692 381.32 евро. Проектът e стартирал официално на 22 ноември 2019 г.

В рамките на проекта е направена реконструкция на съществуващия азбестоциментен водопровод от язовир Среченска бара до Враца, построен още през 70-те години на миналия век. Дейностите включват подмяна на тръби и съоръжения по съществуващия тръбопровод, изграждане на нови кранови шахти, които да служат за контрол на потока и като изходни точки на вторични тръбопроводи за водоснабдяване на по-малки населени места в област Враца, и пресичане на р. Ботуня. Проектната дължина на новия водопровод е 33 300 m, от които 18 696 m тръби от сферографитен чугун DN1000, 13 787 m тръби от сферографитен чугун DN800 и участък от 817 m с тръби PE 100-RC DN 500.

„Водопроводът започва от ПСПВ (Пречиствателна станция за питейни води) Среченска бара и преминава през пресечени терени, някои участъци от които са в основата на планината. Ето защо е проектиран за различни стойности на налягане  от 6 до 25 bar. Освен Враца, е предвидено от този водопровод да се водоснабдяват още 8 по-малки населени места в областта“, посочиха още от компанията.

„Това е първият проект в България с подобна комбинация от трасе, диаметър на тръбите и вид тръби“, разказаха от HTI България.

Защо са избрани тръбните системи от сферографитен чугун на Saint-Gobain PAM?

За изграждането на новия водопровод се използват тръби и фитинги от сферографитен чугун на Saint-Gobain PAM водещ световен експерт в тази област. „Дългият им експлоатационен живот от над 100 години и липсата на разходи за поддръжка превръщат продуктите на френския производител в повече от отлично решение за мащабен водоснабдителен проект като този“, коментираха от HTI България, които са изпълнили цялата необходима организация по доставката на тръбните системи.

За водния цикъл на Враца са използвани два вида тръби от сферографитен чугун:

  • NATURAL® за диаметри DN1000 (около 9.9 km);
  • ZMU тръби за диаметри DN1000 (около 8.8 km) и DN800 (около 13.8 km).

Поради скалистите характеристики на почвите в някои участъци от новия водопровод тръбите от сферографитен чугун с външно циментово покритие (ZMU) са едно от най-подходящите решения.  Закотвящите връзки на тръбите и фитингите на SG PAM отговарят на изискванията на специфичните характеристики на терена с възможното им ъглово отклонение, като почти не зависят от метеорологичните условия при монтаж. „Освен това отпада необходимостта от използване на опорни блокове, което спестява време и допълнителни разходи за строителни работи. Standard® EPDM уплътненията осигуряват изцяло водоплътност на муфените връзки. В допълнение, тръбопроводните системи от сферографитен чугун на Saint-Gobain PAM имат висока устойчивост на механично напрежение и високо налягане, както и при хидравличен удар“, обясниха от HTI България.

Доставките са извършени с шлепове и камиони по редовен график през цялата 2020 г. В допълнение, висококвалифициран технически специалист от SG PAM е провел обучение на място при изпълнителя, като му е съдействал за монтажните процеси, полагането, рязането на тръбите и др., включително е инспектирал и контролирал разтоварването и съхранението им.

Как е протекло изпълнението на проекта?

„Първоначалната точка, на която стартира проектът, е с надморската височина 500 m. След като минава през цялото трасе, в гр. Враца тръбопроводът влиза на надморска височина от 400 m, като денивелацията е 100 m. Водопроводът е гравитачен, което означава, че е изграден на принципа на скачените съдове и не е нужно използването на помпи, съответно няма разход на електрическа енергия. Вложени са 4600 броя тръби, като всяка е дълга по около 7 m“, посочиха от българското дружество.

Към настоящия момент същинското строителство е завършено и от 18 май т.г. има издаден акт Образец 15.

Източник на снимковия материал: HTI България, Saint-Gobain PAM

Тагове: Ейч Ти Ай България, тръбопроводи

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Ейч Ти Ай България ЕООД
http://www.hti-bulgaria.com/bg