Хидро-Хикс-България: Защо румънски производител на алкохол избира Plug-and-Play система на Eurowater за третиране на води?

20.01.2021 г.4 мин.

При внедряването на дадена многокомпонентна инсталация могат да се използват два подхода. Първият е уредите и компонентите да се доставят индивидуално и да се сглобят на място. А вторият е системата да е конфигурирана фабрично и всички възли и компоненти да са монтирани на рамка или плъзгач. Това е т.нар. подход Plug-and-Play, а повече за неговите предимства при приложения за пречистване на производствени води за Инженер.bg разказаха от утвърдената българска производствена, инженерингова и търговска компания Хидро-Хикс-България.

„Plug-and-Play системите имат редица предимства, особено когато бързината и качеството на инсталация са от решаващо значение. Именно този вариант избира и румънският производител на спиртни напитки Alexandrion при внедряването на система за обработка на водата, необходима за производствените процеси“, информираха от българското дружество, специализирано в предлагането на решения за третиране на води. Проектът обхваща няколко етапа на пречистване – филтриране, омекотяване, мембранна филтрация, бустер помпи – всички контролирани от централен шкаф за управление.

А ето и предимствата на фабрично окомплектованата и тествана система:

 • Тези системи намаляват времето за монтаж на място;
 • Ограничават до минимум намесата в производствените процеси;
 • Проектирането и изработката на всички необходими системни компоненти, включително тръбопроводи и окабеляване, само от един източник осигурява оптимална функционалност на системата и оразмеряване на компонентите;
 • Сглобяването се извършва при идеални работни условия с пълен достъп до оборудване за изпитване;
 • Намален е рискът от инциденти на производствената площадка на възложителя;
 • Тестването се извършва преди изпращане на оборудването към клиента.

„Plug-and-Play системата за Alexandrion бе сглобена в производственото хале на Eurowater в Дания. След тестването ѝ бе изпратена до местоположението на клиента, където съответно бе инсталирана. Само два дни след монтажа на двете носещи рамки на място, тръбопроводите бяха свързани, електрическите връзки присъединени, а цялата инсталация успешно калибрирана  спрямо спецификите на съществуващия процес”, допълниха от Хидро Хикс България.

Внедрената система има следната функционалност:

 • Филтрация: Отстраняване на желязо и манган от подпочвените води в автоматични филтри под налягане;
 • Филтър с активен въглен: Филтрите с активен въглен премахват цвета, вкуса и миризмата от водата и служат като допълнителна мярка за безопасност;
 • Омекотяване: Омекотяващо устройство за намаляване на твърдостта във водата и предотвратяване на натрупването на калций в последващата мембранна филтрираща единица;
 • Обратна осмоза: Две единици за обратна осмоза (двоен проход RO) са свързани последователно, така че вторият блок обработва пермеата от първия блок;
 • Дегазиране на мембраната: Мембранната дегазационна единица (MDU) осигурява ефективна и безхимична технология за отстраняване на CO2 от RO пермеата;
 • EDI: Устройството EDI се използва след системата RO, за да се осигуряват ниски нива на проводимост на водата.

Източник на снимковия материал: Eurowater, Alexandrion, Хидро-Хикс-България

Тагове: Silhorko-Eurowater, ВиК, водообработка, тръбопроводи, Хидро-Хикс-България

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Хидро-Хикс-България ООД
http://www.hydro-x-bg.com/