Хидролиа: Вакуумната дъждовна канализация гарантира ефективно отводняване на покривните площи за предприятие у нас

01.06.2022 г.3 мин.

В сезона на обилните валежи обръщаме внимание на индустриалната дъждовна канализация като един от проблемите на промишлените сгради, за които обикновено са характерни обширни покривни пространства. За целта отправяме поглед към първия проект на утвърдената инженерингова компания Хидролиа, специализирана в проектирането, изпълнението и експлоатацията на индустриални ВиК мрежи и съоръжения. Проектът касае изграждането на вакуумна дъждовна канализация за нуждите на голям международен производител на санитарно оборудване с производствена база у нас. Ето какво научи Инжненер.bg по темата.

„Характерно за голяма част от промишлените сгради са плоските покриви с голяма площ, чието отводняване изисква вертикални клонове с големи диаметри и множество воронки, които следва да имат капацитета да отведат дъждовните води при обилни валежи. Начин да се намалят броят елементи и тяхната големина, а оттам и разходите за монтаж и поддръжка, е изборът на т.нар. вакуумна канализация. Именно този подход избрахме, за да удовлетворим изискванията на нашия клиент“, разказаха от Хидролиа.

Проектът включва проектиране и изграждане на вакуумна дъждовна канализационна система, съставена от специални вакуумни воронки, окачени хоризонтални клонове и минимален брой вертикални клонове, заустващи се директно в новоизградената площадкова канализация.

Съществуващото производствено хале е с обща площ от над 28 400 m², като за неговото отводняване Хидролиа се спира на вакуумна система WAVIN QuickStream PE.

„Към момента на изпълнение на проекта вакуумните системи представляваха иновация, чрез която бе възможно да се преодолеят проблемите, които конвенционалните вкопани дъждовни мрежи носят със себе си. Така, въпреки по-високата си първоначална стройност, това технологично решение носи редица позитиви, които „се отплащат“ във времето. Благодарение на WAVIN QuickStream PE евентуалните бъдещи аварии се откриват и отстраняват бързо, без да е необходимо спиране на производствения процес в предприятието. Oсвен това се намалява възможността отпадъчни материали от производството да попаднат в канализацията през ревизионните шахти и да я запушат“, коментираха още от Хидролиа.

Показателен за ефективността на вакуумната дъждовна канализация е фактът, че клиентът се доверява на Хидролиа и за последващо поетапно внедряване на технологията и в другите му налични сгради в базата.

Източник на снимковия материал: Хидролиа, Wavin, freepik.com, unsplash.com

Тагове: ВиК, Хидролиа

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Хидролиа АД
https://hydrolia.bg