Как се третират технологичните и отпадъчните води в пивоварството? Коментар на инж. Добромир Симидчиев от Хидролиа

12.03.2024 г.7 мин.

Чиста вода с Хидролиа“: Водите в пивоварната промишленост

Пивоварството датира от около 4000 години пр.Хр., а за създатели на бирата се считат шумерите, които наричали своята напитка сикару. Уменията за приготвяне на малцовата течност усвоили и вавилонците, като добавили и хмела. Традициите на пивоварството продължили да се развиват в Египет, откъдето се разпространили в древна Гърция, Римската империя, а от там и в цяла Европа. Според Съюза на българските пивовари, само на Стария континент днес се произвеждат над 55 000 марки бира. „Пивоварството е наистина древен занаят, което ни дава достъп до богато ноу-хау. Но едно е ясно – никой не би направил пивоварна там, където няма вода!“, коментира пред Инженер.bg инж. Добромир Симидчиев, управите на фирма Хидролиа, специализирана в управлението на ВиК активи на различни индустриални предприятия. А какво още научихме от него за бирата и водата в нея и след нея, вижте в днешния материал.

Каква е връзката между бирата и водата?

Пивоварството е силно развито по целия свят, а знанията в областта са трупани с хилядолетия. Първенци днес са страни като Белгия, Германия и Чехия, които са усвоили отлично и начините за третиране на водата в пивоварния процес – било то за обработката на технологичните води или за пречистването на отпадъчните води. Това дава огромен информационен ресурс и опит за компании като нашата, чиято цел е да предоставят услуги за целия воден цикъл на дадено производство, включително пивоварни“, обясни управителят на Хидролиа, чиито клиенти са големите пивоварни, разположени край Благоевград, Стара Загора и Хасково.

В световен мащаб съществуват добри практики по отношение на водата в пивоварството – т.нар. KPI (Key Performance Indicator), един от които касае количеството вода, необходимо за производството на литър бира. Този международен индикатор търпи изменение според текущите тенденции в индустрията като цяло и ако допреди 20 години е бил около 15-25 l за литър бира, то днес той е 3-4 l. „Една от задачите ни като партньор на пивоварната индустрия е да помагаме на нашите клиенти да поддържат и намаляват средния разход на вода, както и цялостно да оптимизират производствения си процес. Това може да се осъществи по различни начини, един от които например е да се затвори цикълът на системите за сваляне на етикети от бутилките. В този процес се употребяват много реагенти, които могат да се използват повторно. Именно такъв проект изпълняваме в момента. Той е за нуждите на пивоварна край Хасково, където за целта се използва основа“, разказа инж. Симидчиев.

С какво се отличават отпадъчните води от пивоварния процес и как се пречистват?

Отпадъчните води от пивоварството или се отвеждат към градската канализационна мрежа, или се заустват директно в дадено водно тяло. И в двата случая обаче е необходимо тяхното пречистване, тъй като са силно замърсени, със стойности на ХПК са между 5000-8000 mg/l. За сравнение, стойностите на ХПК при битовите отпадъчни води варират между 500 и 1000 mg/l. Първият вариант се счита за по-лек – при него е необходимо спазването на изискванията по Наредба 7. Ако обаче се зауства в открит воден обект, река например, ХПК трябва да се понижи драстично повече.

И в двата случая общото при обработката на тези води е, че първата степен винаги е анаеробно третиране. И по-конкретно, обикновено се използва т.нар. Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor (UASBR) – класическа технология с анаеробни микроорганизми, която обаче се отличава с характерна конструкция. Водата в този тип реактори се движи възходящо – влиза от дъното и излиза в горната част. Ако водата е в покой, утайката в реактора ще се утаи. Концепцията на тези съоръжения обаче е водата да се движи непрекъснато с определена скорост, така че утайката да се поддържа в „кипящо“ състояние – т.е. постоянно да се разбърква. По този начин се осигурява по-висок масообмен. Ефектът на пречистване в такъв реактор е много висок – от порядъка на 80-90%“, обясни инж. Симидчиев. „Ако след UASB реактора водата все още не отговаря на нужните параметри, трябва да се предвидят допълнителни стъпала на пречистване. При един от нашите клиенти например се наложи изграждането на допълнителна аеробна пречиствателна станция“, коментира той.

Страничен ефект от пречистването на отпадъчните води е производството на биогаз – гориво, което напълно замества природния газ. Добрите практики изискват употребата му, ето защо пивоварните, оборудвани с котли на природен газ, го използват приоритетно, когато е наличен. По този начин се възстановява и част от сериозната инвестиция, необходима за цялостната инсталация за пречистване на отпадъчни води от пивоварния процес.

Подробности за дейностите, които Хидролиа изпълнява, за една от най-големите пивоварни у нас, можете да видите ТУК.

Каква трябва да е технологичната вода за производството на бира?

Водата, необходима за технологични нужди в пивоварството, или иначе казано – водата, която се влага като суровина в самата бира, също се нуждае от обработка. „Обикновено за целта се използват системи за обратна осмоза, чрез които се осигурява възможно най-дълбокото пречистване. На практика процесът представлява отнемане на всички минерали. И въпреки че водата става напълно безвкусна, то по този начин се гарантира еднакъв вкус на крайния продукт. Избягва се риск от вариации във вкуса на бирата, а това е от изключително значение за индустриалните пивовари“, допълни още инж. Симидчиев.

Източник на снимковия материал: Хидролиа, canva.com

Тагове: ВиК, водообработка, пивоварна индустрия, пречистване, Хидролиа, хранително-вкусова промишленост

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Хидролиа АД
www.hydrolia.bg