Системата за електролиза CHLORINSITU на ProMinent позволява на голяма мандра в Германия да използва повторно технологичните си води

24.11.2022 г.4 мин.

Всяка година Molkerei Hainichen-Freiberg, млекопреработвателна компания в Германия, превръща около 150 000 t сурово мляко в кисело мляко, бланманже, сирене и мляко на прах за бебета. Консумацията на вода в технологичните процеси е изключително висока, имайки предвид, че тя се използва за често почистване на оборудването и други дейности. Ето защо, за да понижи оперативните си разходи и количеството вода, както и за да подобри безопасните и хигиенни условия на производство, предприятието внедрява системите за електролиза на ProMinent CHLORINSITU, които позволяват повторно използване на технологична вода и водни пари чрез безопасна дезинфекция на място. Повече за проекта пред Инженер.bg разказаха от българското дружество на ProMinent – ПроМинент Унгария ООД Клон София КЧТ.

„Благодарение на системата за хлорен диоксид CHLORINSITU на ProMinent, мандрата Molkerei Hainichen-Freiberg успява да намали значително разходите си за прясна вода и за пречистване на отпадъчната технологична вода. Водните пари, генерирани в производствения процес, които съдържат аромати и други съставки, стимулиращи растежа на микроорганизми, се дезинфекцират и след това се използват повторно. Това спестява на предприятието около 60 000 m³ питейна вода годишно“, посочиха от българския клон на ProMinent.

Третирането на вода с хлорен диоксид принципно включва използването на солна киселина и натриев хлорит – химикали, които могат да бъдат опасни по време на транспортиране, съхранение и работа. Ето защо Molkerei Hainichen-Freiberg заменя своята остаряла система и  преминава към процес на пречистване без обработка с химикали, използвайки електролиза – безопасна и рентабилна алтернатива на конвенционалните методи.

„Иновативните системи за електролиза CHLORINSITU използват безвредна готварска сол за производство на дезинфекционен разтвор на място, което е не само по-безопасно, но и по-евтино, като по този начин се намаляват оперативните разходи. Разтворът на натриев хипохлорит (NaOCl) се добавя директно към съответния процес според нуждите или временно се съхранява за пикови нужди. По този начин млекопреработвателната компания намалява разходите си за химикали с около 11000 евро годишно“, обясниха от ПроМинент Унгария ООД Клон София КЧТ.

Самото внедряване на новата система се извършва без никакви прекъсвания на производството. С помощта на временна конструкция, изработена специално за този проект, техниците инсталират оборудването по време на текущата експлоатация.

Използваната система за конкретния проект е CHLORINSITU IIa с производителност 60 – 2500 g/h хлор

CHLORINSITU IIa е компактна система за електролиза на място за производство на разтвор на хипохлорит с ниско съдържание на хлорат от натриев хлорид и електрическа енергия. Нейно ключово предимство е простото управление на процеса и високото ниво на безопасност, благодарение на интегрирана вентилация и обезвъздушаване.

Източник на снимковия материал: ПроМинент Унгария ООД Клон София КЧТ, ProMinent

Тагове: ProMinent, ВиК, водообработка, пречистване, ПроМинент Унгария ООД Клон София КЧТ, хранително-вкусова промишленост

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

ПроМинент Унгария ООД Клон София КЧТ
www.prominent.bg