Инженерик: Успешно завършихме проектирането на реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води в Стара Загора

04.10.2023 г.5 мин.

Заради бързите темпове на урбанизация и индустриално развитие днес, инфраструктурата за обработка на отпадъчни води – както обществената, така и частната – трябва да гарантира, че съответства на най-високите стандарти по отношение на околната среда и здравето на хората. В този контекст, имаме удоволствието да представим поредния ни успешно завършен инвестиционен проект, който касае реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в град Стара Загора“, съобщиха за Инженер.bg от българската проектантска и инженерингова компания Инженерик. ПСОВ Стара Загора се намира в землището на с. Хрищени, югоизточно от града. Разположена е на десния бряг на Бедечка река и е предназначена да обслужва над 220 000 еквивалентни жители, а повече подробности за проекта ще Ви разкажем в днешния материал.

Успешният пример: Изготвянето на работен проект

Проектът, изготвен от Инженерик, е с официално наименование „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: ПСОВ Стара Загора – изсушителни полета, доставка и монтаж на оборудване“ и включва реконструкция на съвременна ПСОВ, която ще осигури ефективно и екологично почистване на отпадъчните води, съобразено с всички законови и регулаторни изисквания. А доказателства за успешното му изпълнение са издаденото разрешение за строеж и откритата строителна площадка, на която в момента вече текат строително-монтажни работи, което потвърждава високото ниво на предварителната подготовка, необходими за реализирането на този проект.

Нашата фирма се гордее с богат опит в областта на инженерните инвестиции и инфраструктурното развитие. Проектът за реконструкция на ПСОВ в Стара Загора е поредното доказателство за способността ни да създаваме иновативни и устойчиви решения. За да се справи успешно с този амбициозен проект, нашият екип от инженери и специалисти съчета най-добрите практики и технологии в областта на обработката на отпадъчни води“, обясниха от българското дружество.

Авторският надзор – ангажимент към качеството

Нашата ангажираност към качеството на изграждане и експлоатация на инфраструктурни обекти се изразява с строгото упражняване на авторски надзор. Това е важна стъпка за гарантиране на техническата изправност и съответствие на ПСОВ с всички нормативни изисквания“, коментираха от Инженерик.

Нови възможности и услуги

Фирма Инженерик, заедно с нейни партньори, не просто изготвя инвестиционни проекти за пречиствателни станции за отпадъчни води, но и може да участва активно в управлението на подобни проекти, както и да предложи доставка и монтаж на машинно технологично оборудване с прилежащата комуникационна инфраструктура. В началото на тази година компанията предприема стъпка към разширяване на своята дейност с доставка и монтаж на машинно технологично оборудване, включително компоненти за контрол на процесите (КИП и А), електроинсталации и др.

С проекта за ПСОВ в Стара Загора, отваряме ново направление в нашата дейност. Горди сме, че можем да предоставим услуги за доставка и монтаж на машинно технологично оборудване за пречиствателни станции за отпадъчни и питейни води. Тази нова услуга ще допринесе за по-голямата ни ангажираност към устойчивото развитие и опазването на околната среда. Освен това ще улесним нашите клиенти, които вече ще могат да получават пълен цикъл от услуги само от един доставчик“, уточниха от Инженерик.

Проектът за пречиствателната станция за отпадъчни води в Стара Загора е приоритет за нас и начин да демонстрираме нашето отношение и принос към благополучието на обществото и опазването на околната среда. И не на последно място, нивото на извършените от нас дейности е знак за способността ни да преодолеем предизвикателствата на съвременния свят чрез иновации, качество и устойчивост в инженерните проекти“, допълниха още от българската компания.

Източник на снимковия материал: Инженерик

Тагове: ВиК, Инженерик, отпадъчни води, пречистване, проектиране

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Инженерик ЕООД
www.engineerik.com