Вентех достави и пусна в експлоатация две системи за дозиране на течен дезинфектант в ПСПВ - Търговище

14.07.2017 г.3 мин.


Изграждане на нова инсталация за дезинфекция на цялото водно количество в Пречиствателна станция за питейни води – Търговище е сред успешно изпълнените от фирма Вентех проекти, съобщиха за Инженер.bg от дружеството. Проектът включва изграждане на две отделни и независими една от друга системи за дозиране на течен дезинфектант – натриев хипохлорид. „Това е поредeн изпълнен от нас проект, свързан с модернизация и възстановяване на инсталации от ключово значение за правилната и безаварийна работа на важни обекти от водната инфраструктура на страната”, допълниха от Вентех.

 

Екипът на Вентех подменя изцяло вида на действащата инсталация за дозиране на дезинфектант. Използваната до момента инсталация за хлор-газ, която вече е амортизирана и разположена в помещения, неотговарящи на нормите и предписанията за такъв тип инсталации, е премахната. На нейно място са изградени две отделни и независими една от друга системи за дозиране на течен дезинфектант – натриев хипохлорит (NaClO).

 

„Точките за впръскване на течния дезинфектант, както и местата за разполагане на новите съоръжения, бяха подбрани съвместно с висококвалифицираните специалисти на ВиК - Търговище, така че да се обхване цялото количество постъпваща в пречиствателната станция вода”, поясниха от Вентех.

 

Новоизградената инсталация осигурява дезинфекция на цялото количество вода, постъпващо в ПСПВ-Търговище, като в същото време дава възможност за автоматично регулиране на дозата, пропорционално на моментния дебит на водата, подлежаща на дезинфекция. В допълнение, инсталацията е окомплектована, така че да осигурява непрекъсваемост на процеса на дезинфекция. Това се случва посредством автоматично превключване, при изчерпване на дезинфектанта в единия резервоар.

 

„С цел гарантиране на безопасни условия на труд и опазване на околната среда от разлив на химикал, разходните съдове за NaClO са в двойно стенни резервоари”, уточниха от Вентех.

 

Вентех ЕООД е водеща българска фирма, развиваща дейност в областта на дистрибуцията на оборудване за индустриално приложение, както и инженеринг в сферата на дезинфекцията на пречиствателните станции за питейни и отпадъчни води, в т.ч. консултации, проектиране, доставка и пуск на дезинфекциращи системи.

 

Повече информация за Вентех ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg ТУК!

 

Източник на снимковия материал: Вентех, ВиК Търговище

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Вентех ЕООД
http://www.ventech.bg/