Алмекс-БГ: С технологията за пречистване с озон Wedeco на Xylem се заустват безопасни води от хартиената индустрия в Италия

12.01.2021 г.3 мин.

Багрилните и пигментните остатъци в отпадъчните води от хартиената промишленост не са маловажна тема. До този извод стигат и мениджърите на пречиствателната станция за отпадъчни води Veneri в района на гр. Пешиа, Италия, който е център на хартиената промишленост в страната. Решение на проблема е намерено благодарение на технологията за пречистване с озон Wedeco на Xylem, а повече за нейното внедряване за Инженер.bg разказаха от утвърденото българско дружество Алмекс-БГ, официален партньор на производителя у нас.

„Районът има сложен състав на отпадъчните води, идващи от индустриалния сектор и в малка степен от градската зона, която е включена към пречиствателната станция. Освен това, водното тяло, в което се зауства, е класифицирано като „чувствителна зона“. Затова дружеството, което стопанисва ПСОВ, решава да интегрира озоновата технология Wedeco като трето стъпало на пречистване на отпадъчни води, за да се увеличи максимално пречистващият ефект на инсталацията“, обясниха от Алмекс-БГ.

Тъй като местната хартиена промишленост произвежда цветни продукти, се обръща сериозно внимание на обработката на остатъчен цвят в отпадъчните води. Молекулата на озона всъщност е в състояние да намали остатъчното органично натоварване и да елиминира хроматичния ефект на отпадъчните води благодарение на ефективното си окислително действие.

„Първоначално проектът стартира с шестмесечна чисто експериментална фаза, включваща дозиране на озон в отпадъчните води преди окончателното им заустване във водното тяло. Резултатите от нея се оказват положителни и мениджърите на пречиствателната станция закупуват озоновия генератор и оборудване Wedeco на Xylem. А техниците на компанията-производител създават контейнер, в който са поместени генераторът за озон с автоматизирана система за управление и съпътстващото оборудване, калибрирано според нуждите на ПСОВ Veneri“, допълниха още от българската компания.

При пълно натоварване инсталацията може да произвежда до 2.5 kgO3/h - количество, което позволява третиране на до 400 m3/h отпадъчни води, постигайки 99.9% намаляване на бактериалния и вирусния товар (т.е. 3 Log). „Това означава, че процесът на озониране отговаря на местните изисквания за директно заустване във водно тяло и дори може да бъде използван за повторно използване на пречистената вода“, посочиха още от Алмекс-БГ.

Източник на снимковия материал: Xylem, pixabay.com

Тагове: Xylem, Алмекс-БГ, ВиК, водообработка, отпадъчни води

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Алмекс-БГ ООД
http://www.almex-bg.com/