Алмекс-БГ: Решение за пречистване на Xylem решава проблем на ГПСОВ с водите от местни производители на текстил в Италия

08.06.2021 г.6 мин.

Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) Alto Seveso е разположена в община Фино Морнаско, Северна Италия. Тя пречиства отпадъчни води и от местни производители на текстил. При изграждането на станцията възложителят си поставя за цел да бъде сведен до минимум риска от попадане на специфични замърсители във водите, които се заустват в близката река Севесо, като същевременно бъде намалена консумацията на енергия. Как това е постигнато с иновативна система за биологично пречистване на Xylem, за Инженер.bg разказаха от Алмекс-БГ, партньор на Xylem Water Solutions у нас.

ГПСОВ Alto Seveso се намира само на няколко километра от извора на река Севесо. При сухо време реката има дебит от около 100 m3/h, а дебитът на пречиствателното съоръжение е около 1000 m3/h. Това означава, че близо 90% от водното количество на реката се състои от водни количества от пречиствателната станция и качеството на заустваните води се превръща в решаващо за района. Ето защо построената още през 1978 г. станция стартира проект за модернизация, за да подобри параметрите на изходната вода съгласно съвременните стандарти.

„Собственик и оператор на централата е дружеството Lariana Depur SpA, което има стремеж да намали риска от пикове на замърсители при заустване, причинени от вариации във входното натоварване на водите, като същевременно оптимизира потреблението на ресурси и енергия. Тъй като преди няколко години Xylem изпълнява други дейности по оптимизация на съоръжението, Lariana Depur се доверява отново на дружеството. Резултатите са очевидни: по-чиста вода на изхода и намалено потребление на енергия с около 20% на станцията“, обясниха от Алемкс-БГ.

Модернизиран биореактор и съвременна аерационна система подобряват параметрите на пречистваната вода

Xylem се заема с обновяване на процеса на биологично третиране в пречиствателната станция с биореактор, всяка секция от който може да работи алтернативно с аноксичен или аеробен процес, в зависимост от нуждите от третиране на водата. Това позволява гъвкавост при постигане на целевите резултати според променливите промишлени натоварвания, особено от азот. Един от начините да се изпълни задачата включва към системата за биологично пречистване да се добави апаратура и сензори за управление на шест различни зони от биореактора.

Модернизирана и оптимизирана е и системата за аерация. „Преди това станцията работи с механични повърхностни аератори, които могат да функционират само в режим „включено“/ „изключено“, което ограничава възможностите за регулиране на кислорода. Механичната аерация обикновено е и по-малко ефективна от аерацията с фини мехурчета”, коментираха от доказаното българско дружество.

Освен това в класическа пречиствателна станция за отпадъчни води, въздуходувките в аерационна система са най-високият потребител на енергия.

След обновяването, ГПСОВ вече разполага с високоефективна аерираща система Sanitaire с фини мехурчета, съчетана с пет високоефективни потапящи се смесители Flygt 4320. Това решение позволява на съоръжението да работи с намален въздушен поток в продължение на часове или дни в рамките на отделните секции на резервоарите, което води до значителни икономии на енергия. В допълнение са инсталирани турбокомпресори Sanitaire TurboMAX за подаване на различни количества въздух. „Тези модели са с директно задвижване и използват най-новата технология за аеродинамично покритие, за да осигурят конкурентни резултати с ниска консумация на енергия. TurboMAX използват до 40% по-малко енергия в сравнение с традиционните въздуходувки“, допълниха от Алмекс БГ.

Гъвкавост при биологичното пречистване според замърсяването намалява потреблението на енергия

Lariana Depur, отново съвместно с Xylem, разработва и нова система за управление, базирана на PLC, която получава данни за процеса от сензорите Xylem WTW за разтворен кислород и азот. Тя дава възможност на инсталацията да „знае“ кога да добавя повече или по-малко въздух или да спре подаването на въздух, като в последния случай се стартират адаптивните смесители, за да се избегне утаяване в резервоара.

Подобренията в ГПСОВ дават възможност за постигане на икономии на енергия от приблизително 20%, или 640 000 kWh годишно, в сравнение с предишната система. „Голяма част от намаляването на енергията е постигнато чрез новата способност за динамично регулиране на операциите според натоварването на замърсителя. Тази гъвкавост е от решаващо значение, тъй като водите от местните текстилни предприятия биха могли да доведат до силно променливи пикови натоварвания с азот“, посочиха още от българската компания.

Източник на снимковия материал: Алмекс-БГ, Xylem, pixabay.com

Тагове: Алмекс-БГ, водообработка, помпено оборудване, пречистване

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Алмекс-БГ ООД
http://www.almex-bg.com/