Wilo с комплексни решения за пречистване на питейни води след придобиването на немския производител Abionik

05.03.2021 г.3 мин.

Wilo Group разшири своята компетентност като доставчик на решения за пречистване на питейни води. На 8 февруари 2021 г. международният лидер в помпеното оборудване успешно завърши придобиването на базираната в Берлин група Abionik. „В момента в Abionik работят около 170 човека в 11 производствени и търговски обекта в Европа и Азия. Сред дружествата в групата са Martin Systems, Likusta Umwelttechnik и Steinhardt, които са специализирани в пречистването на питейни и отпадъчни води, отработен въздух и дъждовна вода, както и върху контрола на наводнения“, съобщиха за Инженер.bg от Вило България.

Със своя силен фокус върху енергийно-ефективни и устойчиви продукти, Abionik Group напълно споделя ценностите на Wilo по отношение на глобалните предизвикателства на изменението на климата и недостига на вода. Всички продукти и услуги на немския производител от интегрирани компактни пречиствателни станции за отпадъчни води до високоефективни филтърни модули са проектирани да намалят устойчиво потреблението на ресурси и енергия.

„С продуктите от групата Abionik, както и със съществуващото портфолио на Wilo и това на компанията GVA, придобити през 2016 г., ще можем да предложим на клиентите ни значително по-широк спектър от приложения в секторите за управление на водите и индустрията“, коментираха още от българското дъщерно дружество.

По отношение на пречистването на питейни води, портфолиото на Abionik включва:

Инсталации за пречистване на питейна вода от реки и езера: икономична и компактна инсталация, окомплектована в контейнер, която отговаря на всички международни стандарти за питейна вода на Световната здравна организация (СЗО). Инсталацията извършва процесите по коагулация, флокулация, избистряне, филтрация и дезинфекция.

Инсталация за отстраняване на летливи замърсители: подходяща за пречистване на питейни води или възстановяване на подпочвени води. Чрез десорбция замърсителите преминават в газовата фаза, като следва пречистване с активен въглен.

Инсталация за поддържане на баланса на варо-въглеродната киселина за защита на инфраструктурата.

Решенията на Abionik намират приложение в: обществената инфраструктура, хранително-вкусовата промишленост, медицинската индустрия, ресторантьорството и още редица индустриални приложения.

Източник на снимковия материал: Abionik, Wilo

Тагове: Wilo, Вило България, водообработка

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Вило България ЕООД
http://www.wilo.bg/