Ю Ес Пи България: Инфилтрационната система на Energis прави възможно повторното използване на дъждовните води

28.09.2020 г.3 мин.

„През последните десетилетия урбанизацията е постоянна тенденция и за да се задоволи нарастващото търсене на жилищни, търговски и индустриални площи, се ограничават все повече зелените територии. А това неминуемо води до нарушаване на естествения воден баланс“, коментираха за Инженер.bg от фирма Ю Ес Пи България, тясно специализирана в решенията за отводняване и устойчива градска среда. А днес ще Ви представим инфилтрационната система X-Box Control-Box – едно от възможните технологични решения на този съвременен проблем, което е част от портфолиото на българската компания…

„За щастие, през 80-те години на миналия век започна процес на преосмисляне на начина на обработка на отпадъчните води. Започна да се търси решение за градската дренажна система, което да намали отрицателните екологични и икономически ефекти от конвенционалния принцип за отводняване. Това решение бе важно да поддържа естествения воден цикъл, доколкото е възможно чрез алтернативи“, разказаха от Ю Ес Пи България.

Именно в този контекст, немската компания Energis, чийто партньор у нас е Ю Ес Пи България, разработва инфилтрационната система от дренажни блокчета X-Box Control-Box, предназначена за инфилтрация, ретензия или резервоар за дъждовни вода.

Габаритите на блоковете са:

  • Ширина: 600 mm;
  • Дълбочина: 600 mm;
  • Височина: 20-600 mm;
  • Обем на блокчето брутно: 72-216 l;
  • Инспекционен елемент/тунел с размер 110-500 mm.

Чрез инфилтрационните блокове дъждовните води могат да се събират с цел пречистване и повторно оползотворяване. Така впоследствие те биват използвани за поливане, пожарогасене, почистване на санитарни площи и др.

„На видеото можете да видите по какъв начин блокчетата X-Box Control-Box могат да се комбинират помежду си, както и с други структурни елементи на Energis, така че да се получи цялостна система за инфилтрация и дренаж“, поясниха от USP България.

„За да се превъзмогнат климатичните аномалии и дългите периоди на засушаване, както и за да се ограничи замърсяването на подпочвените води и да се гарантира тяхното добро химично и количествено състояние, се очаква правна европейска регламентация, която да децентрализира събирането на дъждовните води и тяхното повторно оползотворяване“, коментираха в заключение от Ю Ес Пи България.

Източник на снимковия материал: Ю Ес Пи България, pixabay.com

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Ю Ес Пи България ЕООД
https://usp-bg.eu/