Мисията на ДМ Арматурен: По-добро водоснабдяване чрез дигитализация и ултразвукови водомери Kamstrup

29.01.2021 г.5 мин.

Дигитализацията във водния сектор, и в частност дистанционното отчитане чрез ултразвукови водомери, започна като по-точен начин за измерване на потреблението, но се превърна в стратегия за оптимизация на операциите, която има способността да окаже количествено измеримо въздействие върху крайния резултат. Повече по темата пред Инженер.bg коментираха от доказаното българско дружество ДМ Арматурен – официален партньор на един от лидерите в тези технологии – Kamstrup.

Лесно е да се увлечете в новите технологии и в необходимостта да бъдете в крак с тях. И това е така, дори само защото видяхме какво се случва с организации, които не се адаптират към цифровите иновации Blockbuster, Kodak, Blackberry..., заявяват от Kamstrup. А мисията да предлага най-новото в областта на дигитализацията във водния сектор у нас има техния партньор  фирма ДМ Арматурен.

„Съществуват редица различни измервателни решения и скоростта на цифрова адаптация във водоснабдяването варира значително по целия свят. Важно е да знаете обаче, че дигиталните технологии в сектора на водите не принадлежат на теоретичното бъдеще. Те са вече тук“, уверени са от българската компания. Преминаването към цифрово отчитане е свързано със защита на приходите, управление на активите, непрекъсната връзка с клиентите и много други аспекти. Става въпрос за коректен избор и правилни инвестиции.

Тъй като натискът върху земните ресурси нараства, са необходими устойчиви операции в тази посока, а цифровите водоснабдителни услуги имат способността лесно да откриват загубите на вода. С интелигентните измервателни решения точната консумация на всеки потребител и прецизният обем, доставян в различни участъци, са известни. „Така вместо да се изчислява водният баланс на цели зони, могат да се правят ежедневни изчисления за отделни райони. Това позволява да приоритизирате ресурсите за откриване на течове”, уточниха от ДМ Арматурен.

С течение на времето подвижните части на механичните измервателни уреди неизбежно се износват. Те стават по-неточни и пропускат повече неотчетена вода през системата. А водата, която не се отчита, не се заплаща.

За да докажат това, от Kamstrup провеждат тестове с няколко партиди водомери в експлоатация. 98.3% от ултразвуковите измервателни уреди показват ± 2% неточност на измерването, докато едва 57.1% от механичните водомери постигат същото ниво. В резултат от изследването, 80% от тестваните ултразвукови водомери получават удължаване на експлоатационния живот с 6 или 9 години, въпреки че някои от тях са на възраст между 6 и 11 години.

Резултатите ясно показват, че ютилити дружествата могат да избягат от порочния цикъл на безкрайно сменяне на остаряващите механични измервателни уреди, за да минимизират загубите, като инвестират в ултразвуковите водомери.

Но не става въпрос само за реактивност при откриване на течове, а за използване на данните от измервателните уреди за предприемане на активни стъпки към положителни промени. „Възможността да получите реална и актуална информация за налягането в разпределителната мрежа означава, че можете да оптимизирате стойността му и да наблюдавате областите, където ниското налягане увеличава риска от просмукване на вода или където помпите представляват заплаха поради твърде високо налягане. Това удължава дълголетието на мрежата, намалява загубите на вода поради изтичане и минимизира консумацията на енергия което е от полза както за ВиК оператора, така и за потребителите, особено във време, в което обществеността изисква все по-голяма прозрачност“, посочиха от ДМ Арматурен.

Когато ютилити дружеството работи с дигитална програма за водоснабдяване, може да предостави на клиентите си онлайн достъп до информация за часовата им консумация на вода. По този начин, повишавайки тяхната информираност за собственото им потребление, операторът им дава възможност да правят промени, които след това могат да видят отразени в следващата им сметка тъй като можете да таксувате действителното им потребление, а не прогнозното. „Добавената стойност тук е, че такова ниво на прозрачност подобрява доверието в потребителите и води до по-малко обаждания за обслужване и оспорвания на сметките“, коментираха от водещата българска компания.

Източник на снимковия материал: ДМ Арматурен, Kamstrup, pixabay.com

Тагове: Kamstrup, ВиК, водомери, дигитализация, ДМ Арматурен

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

ДМ Арматурен ЕООД
http://hawle.bg/